Parkeren Stationsgebied wordt een privilege in Woerden volgens VVD

Woerden – De stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied is volgens de Woerdense VVD doordrongen van wensdenken. De ambities omtrent de verdichtingsopgave zijn volgens het college alleen verenigbaar met een leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk Stationsgebied als het gemiddelde autobezit van toekomstige bewoners en gebruikers afneemt met 30-50% en de Polanertunnel wordt gesloten. De liberalen denken hier anders over.

Station Woerden gaat flink veranderen

Rondom het station gaat Woerden flink veranderen. Met ongeveer 750-800 woningen (voornamelijk appartementen) moet er woonruimte worden geboden aan een kleine 1500 inwoners. Door het grootstedelijk karakter van het gebied wil het college dat het autogebruik en bezit met minimaal 30 tot 50% verminderen. Ter vergelijking de huidige norm in dit gebied is 1,4 – 2,2 en het voorstel is om 0,7 – 0,8 parkeerplaats per woning te realiseren. Het college wil dat incidenteel auto gebruik mogelijk wordt gemaakt door bijvoorbeeld het aanbieden van deelauto’s. De Woerdense VVD gelooft hier niet in. “We gaan wel elektrisch rijden, maar we doen geen afstand van de auto” aldus Florian Bos.

Onderzoek toont averechts effect aan

Uit onderzoek blijkt ook dat, in weerwil van de wens van het college om het autogebruik te verminderen, juist het tegenovergestelde gaande is. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het Toekomstperspectief Automobiliteit 2040 bekend gemaakt dat het autogebruik naar verwachting toeneemt. Dat is ook niet vreemd want voor circa 90% van de dagelijkse autoverplaatsingen is OV geen alternatief en gaat de verschuiving uit de auto gaat vooral naar de (elektrische) fiets. De auto blijft ook in de toekomst een dominante rol spelen.

Nieuwe parkeernorm

De nieuwe parkeernorm zal ook effect hebben op de huidige bewoners. Bij een sturend parkeerbeleid in en rondom het Stationsgebied wordt namelijk ook overgegaan tot regulering in de directe omgeving. Dit zal inhouden dat in de wijk achter het station betaald parkeren wordt ingevoerd. Huidige bewoners zullen een parkeervergunning moeten aanvragen. Florian Bos ziet hierbij problemen: “Je tweede auto niet meer kwijt kunnen is misschien vervelend voor mensen. Maar het probleem is dat hier ook ZZPers wonen met bijvoorbeeld werkbussen. Ik heb geen idee waar ze die moeten laten. Moeten ze die straks gaan parkeren bij het station? Dat is geen doen.”

Veel onzekerheden

Er bestaan dus veel onzekerheden over hoe de parkeervraag rondom het Stationsgebied zich op de lange termijn gaat ontwikkelen. Ambitieus inzetten op beperking van het autobezit en -gebruik kan ertoe leiden dat er te weinig parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Het inzetten op aanvullende maatregelen vormen geen garantie dat er in de toekomst niet alsnog een parkeertekort ontstaat. De Woerdense VVD doet daarom verschillende voorstellen om het Stationsgebied toekomstbestendig te houden.

Sluit Polanertunnel voordat er alternatieve route is?

In de visie over het Stationsgebied staat dat de voorwaarde voor het sluiten van de Polanertunnel voor autoverkeer is dat een alternatieve route voor doorgaand verkeer aan de oostkant van Woerden beschikbaar is. De Woerdense VVD verwacht echter niet dat die voor het jaar 2030 is gerealiseerd.Zij vrezen dat de Polanertunnel al wordt gesloten voordat er alternatieven zijn opgeleverd en in de praktijk zijn getest. “Te vaak zien we dat wegafsluitingen voor problemen zorgen. Daarom is het belangrijk om voor deze centrale verkeersader eerst een alternatief te realiseren en te testen wat er gebeurt met het verkeer als de Polanertunnel wordt gesloten.” zegt Florian Bos

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Tour d’Amour in Eetkamer Bredius

Tijdens de Woerdense Regenboogweek 2021 is er op woensdag 13 oktober in Eetkamer Bredius (Park Oudeland) een bijzondere voorstelling, de Tour d’Amour. Aanvang 14.00...

Bestemmingsplan Zaagmolenlaan 12 vastgesteld

Woerden - De Woerdense gemeenteraad heeft op 23 september het bestemmingsplan vastgesteld voor Zaagmolenlaan 12 in Nieuw-Middelland. Na De Houttuin (voormalig FNV-pand) is dit...

Bezoek Zaagmolenlaan Woerden mag niet parkeren door deelauto

Woerden - Eén deelauto moet 5 gewone auto’s vervangen, staat in het bestemmingsplan voor de Zaagmolenlaan in Woerden. Voor de 72 toekomstige appartementen op...

Zeer ernstige verkeershinder door afsluiting A12 Utrecht richting Den Haag

Rijkswaterstaat verwacht van 27 september 21.00 uur tot 7 oktober 05.00 uur zeer ernstige verkeershinder op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt...

Het Iedereen doet mee Festival programma is bekend!

Woerden - Van 18 t/m 25 september 2021 vindt in de gemeente Woerden het Iedereen doet mee Festival plaats. Een week vol verrassende optredens,...

Vooraankondiging afsluiting A12 Utrecht richting Den Haag

Rijkswaterstaat verwacht van 27 september tot 7 oktober zeer ernstige verkeershinder op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk. Vanwege groot...

Expositie ‘Bodemdaling in het Groene Hart’ in tiny house geopend bij Tuincentrum de Bosrand in Woerden

Op dinsdag 7 september is de expositie ‘Bodemdaling in het Groene Hart’ door wethouder Ad de Regt (gemeente Woerden) en Meindert Stolk van de...

Project ‘Waardevol Lopik’ van start

Lopik - Door de gemeenteraad van de gemeente Lopik wordt onder de noemer ‘Waardevol Lopik’ het gesprek gevoerd over de bestuurlijke toekomst. De gemeente...