0.7 C
De Bilt
zaterdag, 3 december 2022

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Jaarresultaat waterschap Scheldestromen bekend 

De jaarverslaggeving over 2021 van het waterschap Scheldestromen is gereed. Het afgelopen jaar boekte het waterschap een positief resultaat van 4,36 miljoen euro. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door uitgesteld werk (€ 1,807 miljoen) en een netto resultaat van € 2,55 miljoen.

Positief saldo geeft vertekend beeld

Het netto resultaat is met name veroorzaakt door hogere belastingopbrengsten. Portefeuillehouder Financiën, Carla Michielsen: “Een positief slotsaldo lijkt mooi, maar geeft een vertekend beeld. Het gaat voornamelijk om incidentele meevallers en niet bestede budgetten. Met de huidige prijsstijgingen zullen we scherp aan de wind moeten blijven zeilen. Daarom is het voorstel om dit grotendeels toe te voegen aan de waterschapsreserves”.

Uitgestelde werken

Het jaar 2021 werd evenals het voorgaande jaar gekenmerkt door de Coronapandemie. Dit was ook één van de oorzaken dat er werken uitgesteld moesten worden. Een andere oorzaak was het slechte weer in het vierde kwartaal van vorig jaar. Voorbeelden van uitgestelde werkzaamheden zijn de aanleg van een dijktrap, het uitvoeren van diverse onderzoeken, onderhoud aan wegverhardingen, beplantingen en kunstwerken, baggerwerkzaamheden en de latere levering van pompen en andere materialen.

Ook loopt de invoering van de Omgevingswet verder door in 2022. Corona zorgde ervoor opleidingen uitgesteld moesten, omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. De kosten hiervoor zullen dit jaar gemaakt worden.

Extra belastinginkomsten waterschap

Hogere opbrengsten zijn gerealiseerd door extra belastinginkomsten van € 1,97 miljoen. De meeropbrengst belastingen is met name te danken aan hogere opbrengsten gebouwd en zuiveringsheffing. Bij de zuiveringsheffing is dat vooral het gevolg van opleggen van aanslagen over voorgaande jaren. Ook verkreeg het waterschap hogere opbrengsten uit erfpacht, huur en verkoop van gronden (€ 0,69 miljoen). Ook werd er op de zuiveringsinstallaties meer slib aangeleverd door derden dan was voorzien. Hierdoor werd een voordeel geboekt van € 0,39 miljoen euro. Deze extra inkomsten zijn incidenteel.

Bestemmingsreserve

Het voorstel is om het gedeelte van het resultaat dat is veroorzaakt door uitgestelde werkzaamheden toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Dit geld is al geoormerkt en zal nog dit jaar besteed worden. Ten aanzien van het netto resultaat is het voorstel om hiervan € 445.000,- te bestemmen voor de algemene reserves en € 2.108.000,- toe te voegen aan de egalisatiereserves voor de diverse belastingsoorten.

De egalisatiereserves zijn bedoeld om toekomstige schokken in de stijging van de belastingtarieven op te vangen. De jaarverslaggeving wordt op 2 juni behandeld in de algemene vergadering. Dan zal over het voorstel van de resultaatbestemming een besluit worden genomen. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio