7.7 C
De Bilt

Oplossing verkeersproblemen Veerse Meer Zuid in zicht

Met diverse maatregelen in en rondom het gebied ten zuiden van het Veerse Meer kunnen de huidige verkeersproblemen bij Lewedorp en Arnemuiden tussen 2024 en 2026 worden aangepakt. En binnen ongeveer 10 jaar kan er voor het gebied een goede totaaloplossing worden gerealiseerd. Dit is de uitkomst van het Bestuurlijk Overleg Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid dat in december 2023 plaatsvond. Aan dit bestuurlijk overleg namen de gemeenten Middelburg, Goes, Borsele en waterschap Scheldestromen deel.

Verkeersknelpunten Veerse Meer Zuid

In 2019 bleek uit diverse verkeersonderzoeken dat in het gebied rondom het zuidelijk deel van het Veerse Meer verkeersknelpunten bestaan.

  • In Arnemuiden op de hoofdontsluiting via Nieuwlandseweg-Schuttershof: hoge verkeersintensiteiten, verkeersonveiligheid, leefkwaliteit staat onder druk.
  • In Lewedorp: situatie op kruispunt Postweg-Nieuwe Kraaijertsedijk.
  • Bij Lewedorp op de route naar het Veerse Meer via de Nieuwe Kraaijertsedijk: smalle weg waarover veel (recreatie)verkeer (caravans/campers en ook fietsers) rijdt, woningen dicht langs de weg en lastige aansluiting bij de Noord Kraaijertsedijk.
  • Bij Wolphaartsdijk op de dijk Kwistenburg op de route van Deltaweg naar Veerse Meer: smalle weg waarover veel (recreatie)verkeer (caravans/campers en ook fietsers) rijdt.
  • In Wolphaartsdijk: auto- en fietsverkeer gemengd op een smal wegprofiel door de Lepelstraat.

Het huidige wegennet in het gebied Veerse Meer biedt onvoldoende capaciteit en mogelijkheden om de huidige knelpunten en de verwachte groei van het verkeer op te kunnen lossen. Daarbovenop zorgen diverse (recreatieve) ontwikkelingen in het gebied voor extra verkeer.

Verschillende varianten

In het najaar van 2019 kwamen in een participatietraject met bewoners en stakeholders verschillende mogelijke oplossingen naar voren. Er bleven toen drie varianten over. Deze drie varianten lossen de verkeersproblemen in het gebied weliswaar op, maar kennen een erg lange doorlooptijd van minstens 15 à 20 jaar. Ook zijn ze erg kostbaar: grofweg tussen de 36 en 72 miljoen euro (prijspeil 2023).

Nieuwe variant

Daarom is er in het voorjaar van 2022 besloten om nogmaals te kijken of er een goede totaaloplossing kan worden gevonden, die in zijn geheel sneller realiseerbaar en minder duur is dan de andere varianten, en ook maatregelen bevat die de huidige problemen bij Lewedorp en Arnemuiden op korte termijn al verlichten. Zo is opnieuw gekeken naar deeloplossingen die eerder als onvoldoende effectief werden beoordeeld, maar die met aanvullende maatregelen toch voldoende effect zouden kunnen sorteren. Uiteindelijk is het gelukt een pakket met maatregelen op te stellen dat een goede totaaloplossing biedt voor de ontsluiting van het gehele gebied. Deze variant heeft de voorkeur gekregen van het Bestuurlijk Overleg Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid.

Kaart met maatregelen Veerse Meer Zuid
Kaart met maatregelen Veerse Meer Zuid – Beeld: gemeente Middelburg

Maatregelen

De maatregelen van de nieuwe variant bestaan uit drie fasen.

Fase 1: maatregelen in en bij Lewedorp in de periode 2024-2025

Om de verkeersveiligheid te vergroten en ook op een verantwoorde wijze ruimte te kunnen geven aan het bouwverkeer van en naar Waterpark Veerse Meer (als de Raad van State de start van de bouw toestaat) worden bij Lewedorp diverse maatregelen voorgesteld. Op de route vanaf de Postweg in Lewedorp tot aan de Muidenweg bij het Veerse Meer gaat het dan onder andere om de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Nieuwe Kraaijertsedijk, de Pietweg en de Calandweg, het verbreden van de spoorwegovergang, de aanleg van een parallelweg voor het gemotoriseerde verkeer onderlangs de Nieuwe Kraaijertsedijk ten noorden van het spoor en de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Postweg en de Nieuwe Kraaijertsedijk. Hoewel er nog geen volledige overeenstemming is bereikt over de verdeling van de kosten voor deze maatregelen, gaan de betrokken bestuurders er vanuit dat dit binnen enkele maanden wel gaat lukken. Ondertussen kunnen de voorbereidingen van deze maatregelen daarom al starten.

Fase 2: maatregelen in en bij Arnemuiden in de periode 2025-2026.

Om de verkeersveiligheid op de huidige hoofdontsluiting van Arnemuiden op korte termijn te verbeteren, wordt onder andere voorgesteld om de Nieuwlandseweg en Schuttershof verkeersveiliger te maken, de aansluitende spoorwegovergang te verbreden en de snelheid op de Van Cittersweg terug te brengen naar 30 km/u.

Daarnaast is het wenselijk om ook de fietsverbinding met het Veerse Meer aan te pakken, door de fietsroute via de Steigerweg en de fietsoversteek Steigerweg-Muidenweg te verbeteren.

Fase 3: maatregelen in en bij Arnemuiden in de periode 2028-2032.

De omvangrijkste en duurste maatregel in de nieuwe variant betreft de aanleg van een nieuwe randweg aan de westelijke kant van Arnemuiden. Deze oplossing is sneller te realiseren dan de andere drie varianten: binnen 10 jaar. En goedkoper: tussen de 22 en 30 miljoen euro (prijspeil 2023).

Deze randweg begint bij de nieuw aan te leggen rotonde op de op- en afrit naar de A58 en gaat verder parallel langs de Kanaaldijk. Daar komt dan een brug over het Arnekanaal en een verkeerstunnel onderdoor de spoorlijn. De weg sluit noordelijk daarvan ter hoogte van de Derringmoerweg met een rotonde aan op de Doeleweg. De huidige spoorwegovergang in de Doeleweg wordt dan gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daar komt een tunnel voor langzaam verkeer voor in de plaats.

Verder is het de bedoeling om op de Muidenweg het kruispunt met de Calandweg en Oranjeplaatweg te verbeteren en de snelheid aan te passen van 80 naar 60 km/uur.

Wolphaartsdijk

Aanvullende verkeersmaatregelen bij Wolphaartsdijk zijn nog niet bekend. De uitwerking hiervan maakt onderdeel uit van de Planstudie Deltaweg. De gemeente Goes en de provincie Zeeland pakken dit samen op.

Participatietraject

Vanaf februari 2024 start een zorgvuldig participatietraject met alle belanghebbenden in het gebied. Dit gebeurt in nauw overleg met de Bewonersgroep Arnemuiden, de Dorpsraad Lewedorp, de Dorpsvereniging Wolphaartsdijk en andere betrokken stakeholders. Het betreft een consultatie over de keuze van de nieuwe variant en over de invulling en nadere uitwerking van de voorgestelde maatregelen. Het vormt de volgende fase van het participatietraject dat in 2019 is ingezet.

Besturen

Begin 2024 voeren de gezamenlijke overheden nog een omgevingseffectanalyse uit: een beoordeling van de effecten van de nieuwe variant op onder andere natuur, omgevingskwaliteit en leefmilieu. Het is de bedoeling dat de uitkomsten van deze analyse worden toegevoegd aan de voorstellen, die dan samen met de uitkomsten van het consultatietraject, nog voor de zomer van 2024 in de besturen van de gemeenten Middelburg, Borsele en Goes, het waterschap en de provincie besproken kunnen worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio