5.2 C
De Bilt

Waterschap is begonnen met onderhoud aan waterlopen

Waterschap Scheldestromen is weer volop bezig met het onderhoud aan de waterlopen. Jaarlijks wordt het maaien gecombineerd met eens in de acht jaar het baggeren van waterlopen in bepaalde gebieden. Het maaien en baggeren is nodig voor een goede waterkwaliteit en voor een goede watertoevoer en afvoer.  

Waterschap kan nog niet overal terecht

Door de natte weersomstandigheden en de late oogst kunnen we nog niet overal terecht. De werkzaamheden worden vooral vanaf het land uitgevoerd, zodat weggebruikers hier nauwelijks overlast van ervaren. Het waterschap zorgt ervoor dat het maaisel uit de waterloop wordt gehaald. Landeigenaren of pachters dienen het maaisel te verwerken op het perceel of op te ruimen en niet terug te gooien in de waterloop.  

Waar wordt gebaggerd? 

In de volgende gebieden baggeren verschillende aannemers in opdracht van Scheldestromen:  

 • Renesse 
 • Tholen 
 • Serooskerke/Grijpskerke  
 • Koudekerke 
 • Ritthem 
 • Schengepolder/buitengebied De Piet                    
 • Krabbendijke 
 • Vogelwaarde 
 • Autrichepolder/Canisvliet-Buiten 
 • Sluiskil 
 • Gebied Passageule 

Baggerlocaties

Op www.scheldestromen.nl/baggeren zijn de exacte baggerlocaties en de folder ‘Baggeren in het buitengebied’ te vinden. Het werkgebied van Scheldestromen is opgedeeld in verschillende baggergebieden zodat eens in de acht jaar elk gebied wordt gebaggerd. De eigenaren van grond binnen de baggergebieden zijn geïnformeerd per brief. Aan hen is gevraagd de informatie te delen met de pachters of huurders, omdat het waterschap niet over deze adressen beschikt.  

Waarom maaien? 

Voor een goede doorstroming van water maait het waterschap jaarlijks sloten en andere waterlopen binnen zijn werkgebied. Het waterschap is vanuit de Waterwet verantwoordelijk voor de kwaliteit en hoeveelheid water in zijn waterlopen. De maaiwerkzaamheden worden vooral door regionale aannemers uitgevoerd, maar ook door medewerkers van het waterschap.  

Waarom baggeren? 

Op de bodem van waterlopen, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken.  

Voorkomen van schade

Om schade aan eigendommen te voorkomen verzoekt het waterschap aan eigenaren en grondgebruikers om over de waterloop hangende takken te verwijderen en afrasteringen die het werk kunnen belemmeren te verplaatsen. Uitmondingen van afvoerbuizen en van drainages mogen niet in de waterloop uitsteken, maar moeten in het talud zijn weggewerkt. Ook vraagt het waterschap om vistuigen zoals fuiken uit de waterlopen te verwijderen. Hiermee wordt beschadiging voorkomen, zowel aan eigendommen van particulieren als aan machines van de aannemer en het waterschap.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio