12.7 C
De Bilt

Waterschap stelt geld beschikbaar voor co-financiering lokale initiatieven

Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden verstrekt in het kader van het Europese programma LEADER. Het waterschap draagt hieraan bij door voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 250.000,– mee te subsidiëren aan initiatieven die de leefbaarheid op het Zeeuwse platteland vergroten en bijdragen aan vergroening en verduurzaming van de leefomgeving. Een initiatief dat voldoet aan de voorwaarden kan tussen de € 5.000,– en € 50.000,– subsidie ontvangen.

Creatieve ideeën gefinancieerd door Waterschap

In principe komt elk Zeeuws initiatief dat binnen de criteria van LEADER past, in aanmerking voor co-financiering door het waterschap. Deze initiatieven kunnen afkomstig zijn van ondernemers, dorpsraden, natuur-, buurt- of sportverenigingen of andere samenwerkingsverbanden. Denk aan een plan voor het vergroenen van de openbare ruimte, projecten gericht op het enthousiasmeren van scholieren voor een baan in de watersector of initiatieven voor het hergebruiken van (afval)water. De co-financiering is bedoeld om op een creatieve manier uitvoering te geven aan waterschapsdoelen en maatschappelijke thema’s.

Samenwerking van belang

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten initiatieven onder andere:

  • in Zeeland worden uitgevoerd;
  • vanuit de samenleving geïnitieerd worden;
  • een gedeeld belang dienen. Er moet dus altijd sprake zijn van samenwerking.

De subsidie vanuit het waterschap betreft altijd een co-financiering. Projecten moeten voldoen aan de voorwaarden van het EU-subsidieprogramma LEADER en die van het waterschap. De co-financiering wordt alleen verkregen indien er vanuit Europe LEADER subsidie wordt toegekend. Het aanvragen van LEADER subsidie is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2022. Om in aanmerking te komen moet voor die tijd co-financiering van het waterschap zijn verkregen. De voorwaarden zijn terug te vinden op www.scheldestromen.nl/subsidie en de website van Provincie Zeeland www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-leader-projecten.

Ontwikkeling platteland

LEADER is onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit werd tussen 2015 en 2020 uitgevoerd en is verlengd tot eind 2022. De uitvoering van LEADER in Zeeland gebeurt door de Lokale Actiegroep (LAG). Er is een actiegroep voor Noord- en Midden Zeeland en een groep voor Zeeuws-Vlaanderen. De medewerkers van de Landelijke Actiegroep begeleiden de aanvraag en zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de landbouwsector, recreatie & toerisme, natuur, midden- en kleinbedrijf, duurzaamheid en de overheid. De LAG adviseert de Provincie over de toekenning van een subsidie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio