Er zijn geen concrete plannen voor windmolens

Olst Wijhe – De afgelopen weken berichtten de media regelmatig over de mogelijke komst van windmolens in Marle, op de grens met Heerde. Er is hierdoor veel verwarring ontstaan. De gemeente Olst-Wijhe vindt het belangrijk dat u goed bent geïnformeerd. Daarom geeft zij u graag de juiste weergave van de stand van zaken.

 

In 2015 heeft de gemeenteraad haar doel om in 2020 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken binnen de gemeentegrenzen unaniem herbevestigd. Verder is uitgesproken dat Olst-Wijhe een energieneutrale gemeente wil worden. Dit doel kan alleen worden gehaald als er grootschalig duurzame energie wordt opgewekt. In 2016/2017 heeft de gemeente onderzocht in welke gebieden windmolens en zonnevelden niet op voorhand zijn uit te sluiten. Vanuit wet- en regelgeving zijn veel plekken uit te sluiten voor wind. Als je die plekken uitsluit, blijven er vijf zoekgebieden over waar windmolens denkbaar zijn. Voor zonnevelden zijn er weinig tot geen belemmeringen. Voor Noordmanshoek in Wijhe ligt er een plan voor de realisatie van een zonneveld.

 

Nader onderzoek


Buiten Noordmanshoek zijn er op dit moment geen concrete plannen om in één of meerdere gebieden windmolens of zonnevelden te realiseren. Dat kan ook niet, want om te bepalen wat de (on)mogelijkheden zijn in elk gebied is nader onderzoek nodig. Hiervoor organiseert de gemeente bijeenkomsten en gesprekken voor en met inwoners en voert zij een milieueffectrapportage (planMER) uit. De onderzoeken geven informatie over onder meer geluid, slagschaduw, natuur en veiligheid voor zowel wind als zon. De onderzoeksagenda van de planMER is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze heeft de afgelopen weken ter inzage gelegen. De onderzoeken vinden in de komende weken plaats.

 

(On)mogelijkheden komen in Energievisie


Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken gaat de gemeente samen met inwoners aan de slag met de Energievisie. Hierin wordt vastgelegd waar en onder welke voorwaarden windmolens en zonnevelden kunnen worden gerealiseerd: het is geen concreet plan voor de aanleg van een windpark of zonneveld. De gemeente is ook in een later stadium niet de partij die plannen maakt. De overwegingen en bezwaren die inwoners, buurgemeenten en verenigingen de afgelopen weken hebben uitgesproken, spelen nadrukkelijk een rol in de Energievisie. De Energievisie is geen windmolenproject. In de visie wordt duidelijk onder welke voorwaarden de ontwikkeling van windmolens acceptabel is. Het streven is om de visie voor de zomer vast te laten stellen door de gemeenteraad. Voordat het zover is, komt de visie ter inzage en kan iedereen er op reageren.

 

Gedragen visie


“Dit is waar we op dit moment staan”, zegt wethouder Marcel Blind. “Er zijn géén concrete plannen. Sterker nog: als er een aanvraag voor een plan komt voordat de Energievisie is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt deze niet in behandeling genomen. We werken niet mee aan initiatieven tot er een gedragen visie ligt. De gemeente staat dan ook buiten de ideeën en initiatieven die er onder andere in Marle zijn. In de komende weken vinden de onderzoeken plaats. Daarna gaan we werken aan de visie. We organiseren ook nog bijeenkomsten voor inwoners die meer willen weten en willen meepraten over het onderwerp. De berichtgeving in de media loopt dus sterk op de zaken vooruit.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Webinar Drinkbare Rivieren – de IJssel

Olst-Wijhe - Rivieren stromen als aderen door het landschap, verbinden hun bron met de oceaan en alles daar tussenin, geven leven in hun hele...

flinke slag in verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Raalte - De gemeente Raalte gaat het komende jaar tien gemeentelijke gebouwen verduurzamen. De verduurzaming is een eerste stap richting het energieneutraal maken van...

Puttensteinsbos flink opgeknapt

Wezep - Vorig jaar zomer vroegen enkele buurtbewoners de gemeente naar de mogelijkheden om het bosperceel tussen de Puttensteinsveldweg en de Boekweitakker in Wezep...

Bijna 50 kippen in beslaggenomen na anonieme tip

Laag Zuthem - In een loods aan de Gravenweg zijn 33 hanen en 14 hennen gevonden die mogelijk gebruikt zijn voor illegale hanengevechten. De...

Project Bloemstraat biedt ruimte voor jonge huurders

Heerde - Het bouwproject aan de Bloemstraat in Heerde biedt extra mogelijkheden voor jonge huurders die moeilijk zelfstandig woonruimte kunnen vinden. De gemeente heeft...

Werkzaamheden Zwolle in meivakantie

Zwolle - Van 28 april tot en met 3 mei gaat ProRail volop aan de slag met de spooruitbreiding tussen Zwolle en Herfte. We...

Burgemeester Haseloop-Amsing sluit woning na aantreffen drugs

Oldebroek - Op maandag 19 april 2021 heeft burgemeester Haseloop-Amsing een woning in Oldebroek gesloten nadat er door de politie in de woning een...

Mevrouw Van Dam-Leusink 100 jaar oud

Woensdag 14 april 2021 vierde mevrouw Van Dam-Leusink haar 100ste verjaardag. Mevrouw is geboren en getogen in Oldebroek en woont hier nog steeds. Burgemeester Haseloop-Amsing...