Gemeente Olst-Wijhe neemt meer tijd voor Energievisie

Olst-Wijhe – De afgelopen maanden heeft u veel gehoord en gelezen over de Energievisie voor Olst-Wijhe. In de Energievisie legt de gemeente samen met inwoners vast waar en onder welke voorwaarden windmolens en zonnevelden kunnen worden gerealiseerd. Tijdens de bijeenkomsten die zijn georganiseerd, zijn veel vragen gesteld. Inwoners hebben ook gevraagd om meer tijd te nemen. Zorgvuldigheid is van groot belang in dit proces. Daarom heeft de gemeente besloten het proces meer tijd te gunnen om zo te komen tot een gedragen visie.

Zorgvuldigheid voor snelheid

Tot half januari 2018 lag de milieuonderzoeksagenda, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, ter inzage. De gemeente ontving 21 zienswijzen. Om elke zienswijze recht te doen, heeft het college meer tijd genomen voor de beantwoording ervan. Zorgvuldigheid gaat immers boven snelheid. De verwachting is dat de indieners van een zienswijze half maart een reactie ontvangen.

In gesprek blijven

In november 2017 is de gemeente het proces om te komen tot een Energievisie gestart. Sindsdien zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd waar inwoners hun mening hebben kunnen laten horen, de laatste in Marle en Welsum. De komende tijd gaat de gemeente het gesprek aan met inwoners in de andere zoekgebieden. Natuurlijk zijn ook inwoners van omliggende gebieden en uit andere gemeenten hier van harte welkom. In de loop van april krijgen inwoners de kans om een windmolenpark te bezoeken en te ervaren hoe het is om dichtbij een windmolen te zijn. In dezelfde periode worden de resultaten van het milieuonderzoek, de milieueffectrapportage, gepresenteerd. De laatste stap is het schrijven van de visie zelf. Inwoners krijgen een belangrijke rol. Zij gaan met de gemeente in gesprek over de inhoud van de visie. Welke gebieden hebben de voorkeur? Onder welke voorwaarden kunnen er windmolens worden geplaatst of zonnevelden worden gerealiseerd? Inwoners moeten zich kunnen herkennen in de visie, dus alle informatie die zij geven wordt meegenomen naar de ontwerptafel. Zo werken gemeente en inwoners samen aan een Energievisie die past bij Olst-Wijhe.

bron: Gemeente Olst-Wijhe

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Restauratie molen De Valk in Zalk in volle gang

Zalk - De restauratie van molen De Valk in Zalk is in volle gang. Het hekwerk van de wieken, waaraan de zeilen worden bevestigd,...

Politie Zwolle stuurt 750 coke-afnemers een sms

Zwolle - Vandaag, 14 januari, ontvangen ruim 750 afnemers van cocaïne een sms-bericht van de politie. De telefoonnummers stonden in telefoons van coke-dealers in...

IJsselkaravaan verzamelt ‘ansichten’

Olst-Wijhe - De IJsselkaravaan is een project waarin Stichting Eetbaar Olst-Wijhe iedereen uitnodigt om van zo’n plek een ‘ansicht’ te maken, en daarbij te...

Digitale glossy met projecten uit Regio Deal Regio Zwolle

In een unieke glossy brengt Regio Zwolle voor het eerst alle 18 projecten vanuit de Regio Deal Regio Zwolle in beeld door middel van...

Aanvulling op Structuurvisie voor locatie kindcentrum

Olst-Wijhe - Op 30 juni 2020 heeft de raad besloten dat het kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul op de locatie aan de noordzijde van Averbergen in...

Zwolle steekt zichzelf in het nieuw in 2021

Zwolle - De gemeente Zwolle heeft grootse plannen in 2021. Er zal veel worden (af)gebouwd in het centrum en de spoorzone, maar ook daarbuiten....

Sam&: één digitaal loket voor jeugdfondsen en vergoedingen

Kampen - Vandaag lanceerde wethouder Irma van der Sloot een digitaal loket, samen met het bestuur van Sam& (spreek uit: samen) het platform Sam&...

Hattemse WSW’ers welkom bij gemeente Hattem

Hattem - De gemeente Hattem neemt vanaf januari 2021 het werkgeverschap over van alle in Hattem wonende WSW medewerkers, die nu via de sociale...