nieuw beleid voor grootschalige opwekking duurzame energie

Dalfsen –  De gemeenteraad van Dalfsen heeft maandagavond 17 december besloten tot een herbezinning op de grootschalige opwekking van duurzame energie. De gemeente wil de komende maanden nieuw beleid uitwerken op dit thema, waarbij wordt gekeken naar hoe en waar de grootschalige opwekking van duurzame energie in de gemeente Dalfsen plaats gaat vinden. Om voldoende ruimte te creëren voor dit nieuwe beleid heeft de gemeenteraad besloten om het beoordelingskader zonneparken op maaiveld in te trekken. De intrekking van dit beleidskader uit juni 2017 is gepubliceerd en geldt vanaf 18 december.

Het nieuwe beleid zal aansluiten bij de hoge duurzaamheidsambities van de gemeenteraad van Dalfsen. Met het nieuwe beleid wil de gemeenteraad kaders bieden voor een breder scala aan opties voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Het gaat hierbij om een combinatie van bijvoorbeeld windenergie, zonneparken en biomassa. De raad heeft de wens om meer samenhang in het geheel van de duurzame energieopwekking te brengen.

De juiste mix

Dalfsen behoort op dit moment bij de koplopers opet gebied van duurzaamheid. Om ruimte te blijven bieden aan verschillende initiatieven en plannen is het noodzakelijk dat verschillende vormen van het opwekken van duurzame energie goed op elkaar worden afgestemd. Wethouder Jan Uitslag: ‘Om een grote stap voorwaarts te kunnen maken in de overgang naar het volledig gebruik van duurzame energie, hebben we duidelijke afspraken nodig die zorgen voor een goede samenhang tussen de verschillende vormen van duurzame energie. We zien nu overal initiatieven voor zonneparken verschijnen. Daarom maken we nu deze pas op de plaats om te kijken welke locatie of locaties geschikt zijn voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Ook kijken we of energieprojecten geclusterd moeten worden tot  één groot energiepark of niet en willen we de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een eigen energiebedrijf onderzoeken.’

Bestaande plannen

Een vijftal bestaande plannen, waarover reeds overleg is met de gemeente, krijgen tot 1 april 2020 de tijd om tot realisatie te komen. Deze initiatiefnemers hebben voor deze plannen inmiddels veel inspanningen verricht. Daarom wil de gemeenteraad deze initiatiefnemers de kans geven om hun plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Het is echter nog geen garantie dat de raad instemt met deze plannen. De beoordeling moet nog plaatsvinden en deze beoordeling zal gebeuren op basis van de ingetrokken kaders.  

Nieuwe initiatieven

Vergunningaanvragen voor nieuwe initiatieven voor grootschalige opwek van duurzame energie zullen voorlopig afgewezen worden, in afwachting van het nieuwe beleid. Voor de zomer van 2019 wil de gemeenteraad keuzes hebben gemaakten besluiten genomen.

Nieuws uit deze regio

SooSTouR organiseert Foute Bingo LIVE!

Borsele - Op zaterdagavond 6 maart organiseert SooSTouR een Foute Bingo voor Borselse jongeren. Deze te gekke Bingoavond op muziek in plaats van cijfers...

Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Dalfsen

Dalfsen - Op woensdag 17 maart 2021 kunnen Dalfsenaren stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. In de week van...

5 nieuwe gemeentelijke monumenten verwelkomt in Oldebroek

Oldebroek - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oldebroek heeft 5 objecten aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om drie sluizen en...

Gemeente Olst-Wijhe maakt werk van energiebesparing

Olst-wijhe - De gemeente Olst-Wijhe ontving een flinke subsidie van de Rijksoverheid om inwoners te helpen met energiebesparing. De komende tijd zijn er verschillende...

Robothond Spot gaat samenwerken met Zwolse studenten

Zwolle - Techniekstudenten uit Regio Zwolle hebben de primeur: als eerste studenten in Nederland hebben zij beschikking over robothond Spot, een geavanceerde robot die...

Platform Uniek Sporten: gemeente Dalfsen sluit zich aan

Dalfsen - Uniek Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar ook erg leuk om te doen! Het is goed voor je conditie, je...

Woeste Wijhe: welke natuurspeelplek krijgt de voorkeur?

Olst-Wijhe - Tussen de wijken Krijtenberg en Noorder Koeslag in Wijhe legt de gemeente Olst-Wijhe het park Woeste Wijhe aan. Een plek waar kinderen...

Fortmond bij hoog water krijgt bezoek van Commissaris van de Koning

Zaterdagmiddag 6 februari 2021 bezochten de Commissaris van de Koning, Andries Heidema, en zijn echtgenote het buurtschap Fortmond. Samen met burgemeester Ton Strien maakten...