5 C
De Bilt

nieuw beleid voor grootschalige opwekking duurzame energie

Dalfsen –  De gemeenteraad van Dalfsen heeft maandagavond 17 december besloten tot een herbezinning op de grootschalige opwekking van duurzame energie. De gemeente wil de komende maanden nieuw beleid uitwerken op dit thema, waarbij wordt gekeken naar hoe en waar de grootschalige opwekking van duurzame energie in de gemeente Dalfsen plaats gaat vinden. Om voldoende ruimte te creëren voor dit nieuwe beleid heeft de gemeenteraad besloten om het beoordelingskader zonneparken op maaiveld in te trekken. De intrekking van dit beleidskader uit juni 2017 is gepubliceerd en geldt vanaf 18 december.

Het nieuwe beleid zal aansluiten bij de hoge duurzaamheidsambities van de gemeenteraad van Dalfsen. Met het nieuwe beleid wil de gemeenteraad kaders bieden voor een breder scala aan opties voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Het gaat hierbij om een combinatie van bijvoorbeeld windenergie, zonneparken en biomassa. De raad heeft de wens om meer samenhang in het geheel van de duurzame energieopwekking te brengen.

De juiste mix

Dalfsen behoort op dit moment bij de koplopers opet gebied van duurzaamheid. Om ruimte te blijven bieden aan verschillende initiatieven en plannen is het noodzakelijk dat verschillende vormen van het opwekken van duurzame energie goed op elkaar worden afgestemd. Wethouder Jan Uitslag: ‘Om een grote stap voorwaarts te kunnen maken in de overgang naar het volledig gebruik van duurzame energie, hebben we duidelijke afspraken nodig die zorgen voor een goede samenhang tussen de verschillende vormen van duurzame energie. We zien nu overal initiatieven voor zonneparken verschijnen. Daarom maken we nu deze pas op de plaats om te kijken welke locatie of locaties geschikt zijn voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Ook kijken we of energieprojecten geclusterd moeten worden tot  één groot energiepark of niet en willen we de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een eigen energiebedrijf onderzoeken.’

Bestaande plannen

Een vijftal bestaande plannen, waarover reeds overleg is met de gemeente, krijgen tot 1 april 2020 de tijd om tot realisatie te komen. Deze initiatiefnemers hebben voor deze plannen inmiddels veel inspanningen verricht. Daarom wil de gemeenteraad deze initiatiefnemers de kans geven om hun plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Het is echter nog geen garantie dat de raad instemt met deze plannen. De beoordeling moet nog plaatsvinden en deze beoordeling zal gebeuren op basis van de ingetrokken kaders.  

Nieuwe initiatieven

Vergunningaanvragen voor nieuwe initiatieven voor grootschalige opwek van duurzame energie zullen voorlopig afgewezen worden, in afwachting van het nieuwe beleid. Voor de zomer van 2019 wil de gemeenteraad keuzes hebben gemaakten besluiten genomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio