Nieuw kapbeleid particuliere bomen binnen bebouwde kom

Raalte – Als gemeente Raalte werken we voortdurend aan het verbeteren van de regelgeving. Zo hebben we nu ook het kapbeleid voor bomen op eigen erf eenvoudiger gemaakt. Voorheen hadden boomeigenaren voor het kappen van elke boom met een diameter vanaf 35 cm een vergunning nodig. Nu hoeft er binnen de bebouwde kom alléén voor geselecteerde bomen nog een kapvergunning te worden aangevraagd. De bomen die aan de selectiecriteria voldoen staan op een lijst van ‘Beschermwaardige bomen’ in de gemeente Raalte.

Het nieuwe kapbeleid geldt alleen binnen de bebouwde kom. In het buitengebied en voor gemeentelijke bomen blijven de ‘oude’ regels voor het kappen van bomen van kracht.

Beschermwaardige boom

Een boom kan beschermwaardig zijn wanneer deze in ieder geval gezond is en bijvoorbeeld zichtbaar is vanaf de openbare weg of bijzondere cultuurhistorische waarde heeft. Beschermwaardige bomen zijn volgens de gemeente waardevol en het beschermen waard, daarom blijft een kapvergunning verplicht. Wethouder Jacques van Loevezijn: “We zijn trots op het groen in onze gemeente en hechten hier grote waarde aan. Met de invoering van deze lijst zorgen we ervoor dat de waardevolle bomen behouden blijven én versimpelen we de regels. Een echte win-winsituatie.”

Subsidie voor advieskosten

Als een boom beschermwaardig is, verandert in de regelgeving niets. Net als nu blijft er een kapvergunning nodig. Wél nieuw is dat de eigenaar van een beschermwaardige boom in aanmerking komt voor subsidie om een boom gezond te houden en dus te behouden. Het gaat om een subsidie voor advieskosten. Per jaar is hiervoor een budget van € 2.500 beschikbaar.

Kapbeleid eigenaren beschermwaardige boom

In een eerder stadium zijn de meeste eigenaren van een beschermwaardige boom geïnformeerd. Er was toen sprake van een voorlopige lijst. De afgelopen periode was er ruimte om met de gemeente in gesprek te gaan. Dit heeft geleid tot de lijst die nu ingevoerd is. Eigenaren van een beschermwaardig boom worden opnieuw geïnformeerd. Het gaat om een dynamische lijst. Dat betekent dat bomen kunnen worden toegevoegd of van de lijst worden gehaald. Hier wordt in het kapbeleid rekening mee gehouden.

Groen Samen Doen

Het maken van de lijst ‘Beschermwaardige bomen’ is een uitwerking van het groenbeleid van de gemeente Raalte. Het groenbeleid is onder de noemer ‘Groen Samen Doen’ door de gemeenteraad vastgesteld. De criteria waarop de lijst gebaseerd is, zijn samen met leden van de werkgroep ‘Groen Agenda’ opgesteld. Ga voor meer informatie naar www.raalte.nl/beschermwaardigebomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Machinebouwer VMI start samenwerking met Perron038

Het is voor VMI geen onbekend terrein: innovatie en robots. Vanaf deze maand gaat de machinebouwer uit Epe ook op het Zwolse Perron038 met...

Zwolle Unlimited geeft de stad twee weken vol festivals

Zwolle - Het is een bizar jaar geweest, maar de festivalorganisatie van Zwolle Unlimited heeft er het maximale uitgehaald, en doet dat begin juli...

Gemeente Hattem wil rotondes laten adopteren door Hattemse bedrijven

Gemeente Hattem stelt haar rotondes open voor adoptie. Op deze manier kan een Hattemer ondernemer of groep ondernemers reclame voor het eigen bedrijf koppelen...

Campagne rondom het wegnemen en vernielen van verkeersborden

Dalfsen - Laat mij lekker hangen! Gemeente Dalfsen start met campagne tegen het wegnemen en vernielen van verkeersborden Campagne Het komt steeds vaker voor: ‘ineens’ is...

SPOC is de locatie voor Kindcentrum Wijhe

Wijhe - Het kindcentrum Wijhe komt in principe op de SPOC-locatie. De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft hierover gisteravond positief besloten. In het nieuwe kindcentrum...

Gemeente Hattem sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

Hattem - De gemeente Hattem gaat vanaf 1 juni samenwerken met Meld Misdaad Anoniem. De gemeente en het meldpunt tekenden hiervoor recent een samenwerkingsovereenkomst....

Resultaten participatie Omgevingsvisie Hattem

Hattem - Hoe ziet Hattem er in 2040 uit? In de Omgevingsvisie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren gaan richten...

IJsseldelta en nautisch Kampen sterker met elkaar verbonden

De gemeente Kampen, Gebiedscoöperatie IJsseldelta, IJsseldelta Marketing en lokale partijen en ondernemers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het project ‘Waterrecreatie IJsseldelta’. Door...