Olst-Wijhe blijft inzetten op voorkomen drankgebruik jongeren

Olst-Wijhe – Op 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Een belangrijke wijziging was de verhoging van de leeftijdsgrens van zestien naar achttien jaar. Daarnaast werd het voor gemeenten verplicht om iedere vier jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen. Na vier jaar is het tijd om de balans van het drankgebruik onder jongeren op te maken.

Preventie

In de afgelopen periode heeft de gemeente Olst-Wijhe vooral ingezet op preventie. De leeftijdsverhoging zit goed tussen de oren van alle betrokkenen. De alcoholverstrekkers hebben maatregelen genomen om verkoop aan jongeren onder de 18 te voorkomen. De gemeente Olst-Wijhe heeft diverse middelen ontwikkeld om de alcoholverstrekkers te ondersteunen. Deze worden goed gewaardeerd.

Doorgeven alcohol vraagt aandacht

Wederverstrekking blijft een aandachtspunt; 18-plussers geven de alcohol hierbij door aan een jongere. Landelijk is ditzelfde beeld te zien. Het is een kwestie van lange adem om te zorgen dat jongeren onder de 18 het normaal gaan vinden dat zij geen alcohol drinken.

Convenant sportverenigingen verlengd

Om ook in de sportkantines de verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar terug te dringen, heeft de gemeente een convenant afgesloten met de sportverenigingen. Hiermee vallen zij buiten het reguliere toezicht. Ze worden wel, onaangekondigd, gecontroleerd door mysterykids, waarna zij direct worden geïnformeerd over het resultaat.

Mysterykids

Het convenant met de sportverenigingen liep af. Op dinsdag 13 februari hebben zij voor een jaar bijgetekend. Ferco van Breukelen, voorzitter SC Overwetering Olst: We doen onze uiterste best om de verkoop van alcohol aan onze leden die jonger zijn dan 18 jaar tegen te gaan. We werken met veel vrijwilligers. Dat maakt het voor verenigingen soms wel lastig. Daarom is het goed dat de gemeente ons ondersteunt en dat we zo nu en dan weer bezoek krijgen van de mysterykids. Dat houdt ons scherp.”

Van preventie naar handhaving

Het accent lag dus op preventie. Daarom zijn de handhavingsacties tot nu toe beperkt gebleven tot leeftijdscontroles. De politie heeft bij enkele tentfeesten actie ondernomen door jongeren onder de 18 met alcohol in bezit aan te pakken. Deze jongeren zijn doorverwezen naar HALT. De gemeente gaat in de nieuwe periode van vier jaar meer inzetten op handhaving.

Blijven ondersteunen

Drankverstrekkers hebben hier begrip voor, maar vragen tegelijkertijd ook om hen te blijven ondersteunen bij de naleving. Burgemeester Ton Strien: “Wij zien hoe verschillende partijen hun best doen om de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar te voorkomen. Vooral in sportkantines en op tentfeesten blijkt dit lastig, ieder om hun eigen redenen. Wij waarderen alle inzet. Daarom blijven wij hen ondersteunen.

Handhaving bij drankgebruik

Na vier jaar preventie zal in de komende periode ook de handhaving prioriteit krijgen. Hoe de handhaving er precies uit gaat zien, leggen wij vast in een nieuw preventie- en handhavingsplan. In 2018 stelt de gemeenteraad dit plan vast voor de komende vier jaar. Dit doet zij in combinatie met de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid.

Op de goede weg

We zijn weliswaar op de goede weg, maar we kunnen met de huidige resultaten nog niet tevreden zijn. We blijven in gesprek met alcoholverstrekkers. Ook proberen wij in contact te treden met ouders, bijvoorbeeld via school. Zo trekken we ook de komende tijd met elkaar op om het alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 te voorkomen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Sport en cultuur bereikbaar voor iedereen, ook voor volwassenen

Oldebroek - Gemeente Oldebroek heeft zich aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Het fonds maakt meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten mogelijk voor inwoners...

Restauratie molen De Valk in Zalk in volle gang

Zalk - De restauratie van molen De Valk in Zalk is in volle gang. Het hekwerk van de wieken, waaraan de zeilen worden bevestigd,...

Politie Zwolle stuurt 750 coke-afnemers een sms

Zwolle - Vandaag, 14 januari, ontvangen ruim 750 afnemers van cocaïne een sms-bericht van de politie. De telefoonnummers stonden in telefoons van coke-dealers in...

IJsselkaravaan verzamelt ‘ansichten’

Olst-Wijhe - De IJsselkaravaan is een project waarin Stichting Eetbaar Olst-Wijhe iedereen uitnodigt om van zo’n plek een ‘ansicht’ te maken, en daarbij te...

Digitale glossy met projecten uit Regio Deal Regio Zwolle

In een unieke glossy brengt Regio Zwolle voor het eerst alle 18 projecten vanuit de Regio Deal Regio Zwolle in beeld door middel van...

Aanvulling op Structuurvisie voor locatie kindcentrum

Olst-Wijhe - Op 30 juni 2020 heeft de raad besloten dat het kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul op de locatie aan de noordzijde van Averbergen in...

Zwolle steekt zichzelf in het nieuw in 2021

Zwolle - De gemeente Zwolle heeft grootse plannen in 2021. Er zal veel worden (af)gebouwd in het centrum en de spoorzone, maar ook daarbuiten....

Sam&: één digitaal loket voor jeugdfondsen en vergoedingen

Kampen - Vandaag lanceerde wethouder Irma van der Sloot een digitaal loket, samen met het bestuur van Sam& (spreek uit: samen) het platform Sam&...