5.2 C
De Bilt

Plan voor twee windturbines van Nieuwleusen Synergie

Dalfsen – Sinds 2012 is er een plan vanuit Nieuwleusen Synergie om zelf windturbines te gaan exploiteren. Begin 2013 heeft de gemeenteraad van Dalfsen zich hier ook positief over uitgesproken. Na een lang traject van onderzoeken en overleg, met onder andere de omgeving, is er nu een definitief plan. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd om de procedures om deze windturbines mogelijk te maken te starten.

Het plan

Het plan is om twee windturbines te plaatsen in het gebied ten noordoosten van de bestaande windturbines tussen de Meentjesweg en de Ebbenweg. De twee windturbines krijgen maximaal een ashoogte van 134 meter en een rotordiameter van 141 meter. Als de wiek op het hoogste punt staat is de hoogte ongeveer 200 meter. Deze windturbines worden dus hoger dan de bestaande acht turbines. De twee nieuwe windturbines leveren veel meer energie dan de bestaande kleinere turbines, terwijl de effecten op de omgeving relatief gezien geringer zijn. De twee windturbines gaan ongeveer de energie opwekken die 9000 huishoudens per jaar verbruiken.

Overeenkomst

Om afspraken tussen Nieuwleusen Synergie en de gemeente goed vast te leggen, is op 13 november een ontwikkelingsovereenkomst getekend door burgemeester Noten en de voorzitter van Nieuwleusen Synergie, de heer M. Luinstra. In deze overeenkomst zijn diverse afspraken opgenomen. Bijvoorbeeld dat de omgeving mee moet gaan delen in de opbrengst van de windturbines en verder dat de ‘winst’ ten goede moet komen aan de doelen van Nieuwleusen Synergie. Ook moet in de omgeving geïnvesteerd worden in ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt voor deze investeringen zijn ideeën die vanuit de omgeving zijn aangegeven tijdens meedenkbijeenkomsten eerder dit jaar.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp van de omgevingsvergunning en de bijbehorende milieueffectrapportage liggen vanaf 16 november tot en met 27 december 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen en bij het servicepunt in Nieuwleusen. Ook via de website www.dalfsen.nl. en www.ruimtelijkeplannen.nl kunnen de stukken bekeken worden. Op donderdag 23 november van 19.00 tot 21.30 uur is er een inloopbijeenkomst in CBS De Meele, Meeleweg 120 in Nieuwleusen. Iedereen is van harte welkom om dan binnen te lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen. Binnen de termijn kan iedereen een zienswijze over het plan indienen bij de gemeente. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio