Plan voor twee windturbines van Nieuwleusen Synergie

Dalfsen – Sinds 2012 is er een plan vanuit Nieuwleusen Synergie om zelf windturbines te gaan exploiteren. Begin 2013 heeft de gemeenteraad van Dalfsen zich hier ook positief over uitgesproken. Na een lang traject van onderzoeken en overleg, met onder andere de omgeving, is er nu een definitief plan. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd om de procedures om deze windturbines mogelijk te maken te starten.

Het plan

Het plan is om twee windturbines te plaatsen in het gebied ten noordoosten van de bestaande windturbines tussen de Meentjesweg en de Ebbenweg. De twee windturbines krijgen maximaal een ashoogte van 134 meter en een rotordiameter van 141 meter. Als de wiek op het hoogste punt staat is de hoogte ongeveer 200 meter. Deze windturbines worden dus hoger dan de bestaande acht turbines. De twee nieuwe windturbines leveren veel meer energie dan de bestaande kleinere turbines, terwijl de effecten op de omgeving relatief gezien geringer zijn. De twee windturbines gaan ongeveer de energie opwekken die 9000 huishoudens per jaar verbruiken.

Overeenkomst

Om afspraken tussen Nieuwleusen Synergie en de gemeente goed vast te leggen, is op 13 november een ontwikkelingsovereenkomst getekend door burgemeester Noten en de voorzitter van Nieuwleusen Synergie, de heer M. Luinstra. In deze overeenkomst zijn diverse afspraken opgenomen. Bijvoorbeeld dat de omgeving mee moet gaan delen in de opbrengst van de windturbines en verder dat de ‘winst’ ten goede moet komen aan de doelen van Nieuwleusen Synergie. Ook moet in de omgeving geïnvesteerd worden in ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt voor deze investeringen zijn ideeën die vanuit de omgeving zijn aangegeven tijdens meedenkbijeenkomsten eerder dit jaar.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp van de omgevingsvergunning en de bijbehorende milieueffectrapportage liggen vanaf 16 november tot en met 27 december 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen en bij het servicepunt in Nieuwleusen. Ook via de website www.dalfsen.nl. en www.ruimtelijkeplannen.nl kunnen de stukken bekeken worden. Op donderdag 23 november van 19.00 tot 21.30 uur is er een inloopbijeenkomst in CBS De Meele, Meeleweg 120 in Nieuwleusen. Iedereen is van harte welkom om dan binnen te lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen. Binnen de termijn kan iedereen een zienswijze over het plan indienen bij de gemeente. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

Zwolle - Het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en...

DwarsdoorSalland het nieuwe wandelplatform van een mooie streek

DwarsdoorSalland is een nieuw wandelplatform. Op de site staan acht wandelingen gepubliceerd, maar de makers achter de site geven aan dat dat nog maar...

Opening schoolbibliotheek CBS Shalom 

Vriezenveen - ‘De Bibliotheek op School’ op beide locaties van CBS Shalom in Vriezenveen, is in de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Onder aanvoering van...

Nomineer nu jouw Goudhaentje!

Raalte - Het is weer mogelijk om een initiatief of project te nomineren voor een Goudhaentje. Iedere inwoner kan een initiatief of project aandragen...

Groen Klimaatplein GroenRijk Raalte officieel geopend

Raalte - Inspiratie opdoen voor een groenere tuin? Dat kan vanaf vandaag op het Klimaatpleinbij GroenRijk Raalte. Met tips, voorbeelden en leuke acties kan...

Woonplan gemeenteraad geeft college richting

Hattem - Het valt niet mee om een passende woning te vinden in Hattem, zo luidt de klacht van velen. De Hattemse gemeenteraad inventariseerde...

Ab Goutbeek krijgt Penning van Verdienste uitgereikt aan

Dalfsen - Bestuurslid van de Historische Kring Dalfsen en (amateur) archeoloog en cultuurhistoricus Ab Goutbeek ontving op maandag 4 oktober de Penning van Verdienste...

Waterschap maakt dijken winterklaar met inspectie

Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vrijdag 1 oktober...