Restafvalbeleid door gemeente Raalte onder de loep genomen

Raalte – Afval scheiden om zo min mogelijk restafval over te houden. Voor de een eenvoudig en voor de ander een uitdaging. Gemiddeld scheid men in Raalte 77% van het afval en zorgt elke inwoner voor 99 kilo restafval per jaar. Er valt dus nog veel winst te behalen. De gemeente Raalte wil de inzameling verder optimaliseren en de hoeveelheid restafval terugdringen. Daarom wordt het huishoudelijk afvalbeleid onder de loep genomen.

Aantal ontwikkelingen

Wethouder Frank Niens: “Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande. Zo zien we dat de hoeveelheid afval niet verder terugloopt. De kosten voor het restafval zullen naar verwachting juist (sterk) stijgen de komende jaren. Ook valt op dat het hergebruikpercentage in onze gemeente lager ligt dan bij andere ROVA-gemeenten.” Daarnaast werkt de gemeente toe naar de landelijke doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn.

Extern onderzoek restafval

Als eerste stap heeft de gemeente een onderzoek naar de huishoudelijke afvalinzameling laten uitvoeren. De uitkomsten worden op donderdag 7 oktober 2021 met de gemeenteraad gedeeld in een rond-de-tafelgesprek. Het gesprek is vanaf 19.30 uur te volgen via raalte.notubiz.nl/live.

Input inwoners over afvalinzameling

De tweede stap is input ophalen bij inwoners. Wat vinden zij belangrijk als het om afvalinzameling gaat? Later dit jaar verschijnt er een online vragenlijst waaraan eenieder mee kan doen. De uitkomsten worden meegenomen in het vervolgproces. Eventuele beleidskeuzes zullen naar verwachting in 2022 plaatsvinden en op z’n vroegst in 2023 ingaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img