6.7 C
De Bilt

Zwarte Water gaat luwtezones krijgen

Rijkswaterstaat heeft het voornemen om 5,6 kilometer luwtezones, voornamelijk stalen damwand, in het Zwarte Water te plaatsen tussen Hasselt en het Zwarte Meer. Dit is één van de maatregelen om de riviernatuur in dit gebied te herstellen en te versterken. Iedereen heeft vanaf donderdag 27 januari 6 weken de tijd om te reageren op de plannen van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat wil werk maken van het natuurgebied rondom het Zwarte Water. Voor dier- en plantensoorten komt in ieder geval naast het Zwarte Water in Genne-Overwaters een kleinere extra rivier, ook wel nevengeul genoemd. Verder plant Rijkswaterstaat hier een hardhouten ooibos om een aantrekkelijk leefgebied te maken voor meer dieren.

Damwanden op 4 plekken langs de oevers

Tussen Hasselt en het Zwarte Meer plaatst Rijkswaterstaat op 4 plekken langs de oevers stalen damwanden. Op twee andere plaatsen worden de bestaande stenen damwanden geoptimaliseerd. De damwanden komen in een gebied dat geldt als belangrijke vaarweg voor schepen en recreanten. De wanden in het water dempen (scheeps)golven. Zo ontstaan luwtezones waar vissen op deze plek rustig kunnen verblijven om te paaien.

“De damwanden zorgen op die plaatsen mogelijk voor een betere onderwaternatuur, maar dat heeft ook effecten voor de beroepsvaart en recreatievaart”, vertelt wethouder Harrie Rietman van de gemeente Zwartewaterland. “Ook bestaat er bij inwoners angst dat nadelige effecten op de rietoevers en de achterliggende hooilanden optreden”.

Versmalling van de vaargeul

De damwanden in het water komen ongeveer 10 meter uit de oever, waardoor de ruimte in de rivier op deze plekken voor boten smaller wordt. Na plaatsing van de wanden wordt het voor boten en schepen niet meer mogelijk om te varen tussen de oever en de damwand.

Op de locaties van de versmallingen steken de stalen damwanden zo’n 50 centimeter boven het water uit. De extra damwanden komen in Zwartsluis, De Velde, Veldiger Buitenland en Molenwaard. Bij de monding van het Zwarte Water komt mogelijk een stortstenen constructie. In Cellemuiden, Roebollige Hoek en Molenwaardse Streng worden bestaande stenenvooroevers verhoogd.

Plannen 6 weken ter inzage

“We krijgen signalen dat niet iedereen gelukkig is met de komst van de stalen damwanden”, vertelt wethouder Rietman. “Zwartsluis is een aantrekkelijk gebied voor recreatie op het water. Het plan om damwanden te plaatsen, heeft daarom mogelijk gevolgen voor recreanten in en inwoners uit onze gemeente. Het is daarom goed dat onze inwoners kennis nemen van deze plannen. Hun opvattingen kunnen ze kenbaar maken aan Rijkswaterstaat”.

De plannen van Rijkswaterstaat zijn vanaf donderdag 27 januari 6 weken in te zien op het gemeentehuis en op de website www.samenwerkenaanriviernatuur.nl. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen. Hierna worden de vergunningen aangevraagd. Het is de bedoeling om in 2023 de damwanden in het Zwarte Water te plaatsen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio