CDA: aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen grote fout

Binnenkort zal het initiatief om de reglementen van de Zuid-Hollandse Waterschappen aan te passen besproken worden tijdens de commissievergadering Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM) van woensdag 6 oktober. Een ingrijpende wijziging met zeer ongelukkige gevolgen volgens de CDA-Statenfractie.

Provincie Zuid-Holland mede verantwoordelijk

De provincie Zuid-Holland is mede verantwoordelijk voor de reglementeren van de Zuid-Hollandse waterschappen. In de Waterschapswet is bepaald er verschillende soorten bestuursleden zijn. Een deel van de bestuursleden wordt eens in de vier jaar gekozen waterschapsverkiezingen, waarvan de volgende in maart 2023 plaats zal vinden. Daarnaast bestaan er de zogenaamde ‘geborgde zetels’, die de specifieke belangen van de eigenaren van landbouwgronden, de eigenaren van natuurterreinen en de eigenaren van bedrijfsgebouwen vertegenwoordigen.

Waterschappen

In het initiatiefvoorstel dat woensdag 6 oktober besproken zal worden, is voorgesteld om het aantal geborgde zetels terug te brengen tot het wettelijk minimum van zeven. Deze beoogde aanpassingen hebben gevolgen voor de bestuurssamenstelling van de waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, en Hollandse Delta. De CDA-Statenfractie is erg ongelukkig met het voorstel.

Belangrijke en duidelijke taak voor waterschappen

“De waterschappen hebben een belangrijke en duidelijke taak, namelijk zorgen voor schoon en voldoende water, en ons land beschermen tegen overstromingen,” legt Kastelein uit. “Dat is een functionele taak, geen politieke. Daarvoor is lokale kennis van het gebied en draagvlak voor waterbeheer essentieel. De geborgde zetels zorgen ervoor dat die kennis en draagvlak aan tafel zit.” Volgens Kastelein zijn de belangen van grondgebruikers of eigenaren van gebouwen niet gelijk met de belangen van burgers die in een dorp of de stad wonen. “Dit geld ook voor organisaties die opkomen voor de natuur en natuurterreinen beheren.”

CDA benadrukt belang geborgde zetels

Volgens het CDA dragen de geborgde zetels bij aan het bestaansrecht van de waterschappen. Kastelein vreest dat minder geborgde zetels voor meer politieke afwegingen zorgt en daarmee minder functionele besluitvorming. “Dit initiatief is echt klinkklare onzin. Er worden niet ineens problemen opgelost die nu niet opgelost worden, het werkt de continuïteit van waterschappen tegen en het geeft grondgebruikers en natuurorganisaties echt geen betere garanties naar de toekomst.”

Kastelein ziet grote gevolgen voor bedrijfsopvolging

Volgens Kastelein zou dit besluit ook grote gevolgen hebben voor de bedrijfsopvolging van agrarische ondernemers in Zuid-Holland. “Jongere generaties die een boerenbedrijf over willen nemen krijgen er een nieuw probleem bij, want hun toekomst wordt minder zeker en die onzekerheid geeft altijd problemen bij bedrijfsfinanciering. Alsof de onzekerheid door de stikstofcrisis nog niet genoeg was.”

Kastelein is van mening dat met dit voorstel de vertegenwoordiging van het platteland getalsmatig verdwijnt. “Wij zijn voor de verbinding van stad en platteland. Met dit voorstel komt er van de verbinding niets terecht en vergroot het alleen maar de kloof.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Waterschappen Zuid-Holland meer gekozen zetels dankzij PvdA statenlid

Waterschappen in Zuid-Holland krijgen meer gekozen zetels. Het voorstel om het aantal geborgde (vaste, niet gekozen zetels) zetels terug te brengen naar het wettelijk...

Inzicht in uitkomstinformatie leidt tot meer gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten, thuis en in het ziekenhuis

Binnenland - 1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven...

Geef kleur door op de Nationale Groente- en Fruitdag

Neem een Ga Voor Kleur Break en snack je middagdip eruit met groenten en fruit! Dat is het thema van de tweede editie van...

Alles wat u moet weten over paneelbouwers

Ook al zijn al onze gemeubileerde goederen producten van betrouwbare industrieën, als we naar industrieën kijken, is er veel dat we geneigd zijn te...

Dat bloedonderzoek van eigen risico afgaat is bij groot deel niet bekend

Veertig procent van de mensen die een bloedonderzoek hebben gehad, weet niet dat bloedprikken ten koste gaat van het eigen risico. Zelfs van de...

Provincie: stop gasboringen in Waddenzee

Provincie Noord-Holland verzoekt het demissionaire kabinet dringend om boringen naar aardgas in kleine velden in de Waddenzee te stoppen en in plaats daarvan vol...

Slik op de weg! Wegbeheerders en brancheorganisaties waarschuwen

Het is oogstseizoen. Landbouwers zijn volop bezig met het oogsten van hun producten. Tijdens het oogsten kan er slik (modder) op de...

Grootschalige demonstratie voor meer acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap tijdens Rotterdamse Prideweek

Rotterdam - Op zaterdag 25 september, tijdens Rotterdam Pride, organiseren GayRotterdam en COC Rotterdam een grootschalige demonstratie. Aanleiding voor de demonstratie zijn de recente...