9 C
De Bilt

Felle discussies welles nietes hondenbelasting

Opinie geeft een gedachte, visie of opvatting van de schrijver weer en niet noodzakelijk die van de redactie van Regio Online!

Binnenland – Er laaien op sociale media weer felle discussies op over het wel of niet invoeren of afschaffen van hondenbelasting Naar aanleiding van de berichten over de petitie burgerinitiatief stophondenbelasting die 23 april werd aangeboden aan de Tweede Kamer . Er zijn veel verschillende meningen. Mensen menen dat er door het afschaffen van de hondenbelasting meer honden aangeschaft zullen worden. Anderen vrezen dat er meer overlast komt van hondenpoep. Er zijn mensen die vinden dat de hondenbelasting wel verhoogd mag worden, omdat er zoveel overlast is van honden die loslopen waar dit niet mag. Zij zeggen dat het terecht is dat er hondenbelasting is.

Echter, waar het in dit burgerinitiatief om gaat, is dat de hondenbelasting in de meeste gemeenten juist niet gebruikt wordt voor handhaving, voor het aanleggen van losloopveldjes of andere voorzieningen. In een enkele gemeente worden er 3 afvalbakken met een poepzakjes automaat geplaatst, waar je soms ver voor om moet lopen of je zakje poep lang bij je moet houden voor er een afvalbak gepasseerd wordt. De hondenbelasting is ook nooit ingevoerd ter bestrijding van overlast, of hondenpoep.

Toch zijn sommige mensen er van overtuigd dat het daarvoor bedoeld is. En dat er door de hondenbelasting gehandhaafd kan worden op het niet opruimen van hondenpoep en overlast door loslopende en blaffende honden.

Handhaving

Echter vallen deze zaken, gewoon als alle andere overlast, onder de handhaving van BOA’s of wijkagenten. Die kunnen, net zo goed als wanneer iemand afval op straat gooit, een boete geven voor het niet opruimen van hondenpoep. Honden die extreem blaffen vallen gewoon onder geluidsoverlast, waar de politie voor gebeld kan worden, net als wanneer er iemand de muziek hard heeft staan. En het los laten lopen van honden in gebieden waar dat niet mag, geldt gewoon als overtreding van de regels door het hondenbaasje, waar de hond dus ook niks aan kan doen. Dit kan beboet worden door groenopzichters of handhavers. Al zijn er gemeenten, die zelf als smoes aangeven dat er aparte handhavers aangeschaft zouden moeten worden voor de controle op de overtredingen van hondenbaasjes. En dat dit geld kost en de hondenbelasting daarom nodig is.Toch zijn er na het invoeren van de hondenbelasting geen ‘hondenhandhavers’ aangesteld.

Argumenten

Alle argumenten die aangevoerd worden door mensen (die waarschijnlijk zelf geen hond hebben, of er niet van houden), vallen onder de normale wetgeving waardoor er gehandhaafd kan worden.
Er zijn immers ook mensen die graag door het bos crossen met de fiets, ook daar waar het niet mag. Daar wordt dan toch ook geen extra belasting voor geheven? Deze kunnen gewoon aangehouden en beboet worden wegens overtreding. Net zo goed als dat de hondenbezitter beboet kan worden voor overtredingen. Voor deze crossfietsers worden er vaak ook nog aparte paden aangelegd, waar ze niet een extra belasting voor moeten betalen.

Kinderbelasting?

Voor de jongeren worden ‘hangplekken’ gecreëerd, vangnetten voor afval langs fietspaden geplaatst, speelplaatsen aangelegd, zonder dat men daar extra ‘kinderbelasting’ voor hoeft te betalen. Stel dat men zodra er een kind geboren is, ‘kinderbelasting’ zou moeten betalen? De baby heeft immers veel poepluiers, die het milieu vervuilen. En dan wil iedere ouder ook nog een veilig plekje in de wijk waar de kinderen kunnen spelen. De kinderen gooien hun snoeppapiertjes op de grond, wat opgeruimd moet worden. Wanneer ze groter worden, scholen ze samen, maken lawaai en gooien hun blikjes en flesjes op straat. Maar er wordt op het lawaai gehandhaafd door handhavers en de rotzooi wordt opgeruimd door de gemeentereiniging. Er is niet een aparte ‘kinderbelasting’ of dergelijke.

In veel gemeenten wordt er niets gedaan voor de honden, daar kost het controleren geld en de rest gaat in de gemeentekas voor allerlei andere zaken.

Zo zegt iemand op Twitter:
dus zo beschouwd heb ik niks teruggekregen voor een paar duizend euro belasting. Ik heb van de gemeente wel eens als antwoord gekregen dat de hondenbelasting goeddeels opgaat aan het controleren of het betaald wordt. Zonder belasting is controle niet meer nodig.“

Ook dat is wellicht de rede dat er in gemeenten met hondenbelasting, ook meer overlast van hondenpoep is, omdat men vindt dat er toch hondenbelasting betaald moet worden, waarom dan zelf opruimen? De gemeente moet er dan maar poepzuigers voor aanschaffen en de poep opruimen of speciale uitlaatveldjes aanleggen. Wat vaak in de realiteit neer komt op onveilige groenstroken langs drukke wegen of naast fietspaden.

Verantwoording

Wanneer de hondenbelasting afgeschaft word, ligt de verantwoording ineens bij de hondenbaasjes. En gaan ze zich beter houden aan opruimplicht. Het is bekend dat waar eerst geen hondenbelasting geheven werd, er weinig, of niets van hondenpoep te vinden was. Na invoering van de hondenbelasting, werd er ineens veel minder opgeruimd en laat men de hopen eerder liggen.

Het is dus een feit dat hondenbelasting vooral een extra inkomsten voor de gemeenten is en niet gebruikt wordt om er wat voor de honden van te doen. Dat waarvoor men vaak denkt dat de hondenbelasting een gunst is, namelijk overlast van loslopende honden of hondenpoep, zijn zaken waar de handhavers op kunnen letten. Dan worden overtreders gestraft, en niet de mensen die niet voor overlast zorgen.

Begrotingsspelletje?

Een opruimplicht in combinatie met hondenbelasting is dan ook een tegenstrijdig iets. Men moet zelf de poep opruimen en daar nog voor betalen ook. Overigens geld er doorgaans ook voor ruiters dat zij de hopen die het paard op straat of voetpaden laat vallen opruimt. Dit wordt meestal niet gedaan, maar er is ook geen paardenbelasting. De hond is het enigste dier waarvoor in de wet geregeld is dat er belasting op geheven mag worden. En dat is de reden waarom het burgerinitiatief stophondenbelasting in het leven is geroepen. Misschien dat gemeenten zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en de vele gemeenten die de hondenbelasting al hebben afgeschaft, opvolgen. Omdat het nu eenmaal niet eerlijk is dat een groep mensen, een extra belasting betaald om gaten in de begroting te dichten. Er wordt in veel gemeenten ook wel gevraagd aan hondenbaasjes om op de buurt te letten bij het uitlaten van de hond. Om als een soort buurtwacht, of politieagent te fungeren. Maar in plaats van dat daar een beloning tegenover zou staan, worden zij afgestraft met hondenbelasting?

Discussie

De discussie zal nog wel even blijven bestaan. Zolang er geen duidelijkheid is over wat de hondenbelasting dan voor positiefs oplevert voor het hondenbaasje, behalve het spekken van de gemeentekas. Want dan houd de mening ‘als de gemeente er wat van voor de honden doet vindt ik het niet erg om hondenbelasting te betalen’ ook geen stand meer. Zoals ik al zei, er is immers ook geen ‘kinderbelasting’ waar speeltuintjes van aangelegd worden?
Misschien zou de discussie meer moeten gaan over het omgaan met de hond in zijn omgeving.
De ouder is verantwoordelijk voor het kind, het hondenbaasje is verantwoordelijk voor het doen en laten van de hond. Een mentaliteit verander je immers niet door (honden)belasting te heffen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio