Korpschef over evaluatie Politie wet: ruimte en flexibiliteit nodig

Nederland – De conclusies van de commissie-Kuijken maken duidelijk dat de vorming van één politie fors is onderschat. Maar het rapport bevat ook een enorm compliment voor de grote loyaliteit van de politiemensen op straat en de mensen die hen ondersteunen. Dat zegt korpschef Erik Akerboom in een eerste reactie op de vandaag gepresenteerde Evaluatie Politiewet: Doorontwikkelen en verbeteren.

Volgens Akerboom schetst de commissie een treffend en samenhangend beeld van hoe de politie er voor staat. ‘Wat mij betreft is dit rapport de leidraad voor de doorontwikkeling van de politie.’

Grote ambities

De commissie-Kuijken beschrijft hoe de grote ambities schuurden met de praktijk. Het was te veel, het moest te snel en met te weinig middelen. En dat allemaal in een snel veranderende, digitaliserende wereld met nieuwe veiligheidsvraagstukken. Akerboom: ‘De organisatie stond op haar kop. De medewerkers ondervonden daarvan dagelijks de gevolgen, zoals de grote onzekerheid over hun plek en het anders gaan organiseren van het werk. Leidinggevenden moesten met minimale ondersteuning problemen oplossen. Tegelijkertijd werd de ruimte om zelf over zaken te beslissen ingeperkt.’

Loyaliteit

In die roerige periode is de waardering van de burger voor de politie nagenoeg gelijk gebleven. De commissie-Kuijken schrijft dit voor een groot deel op het conto van de grote loyaliteit van politiemensen en hun vermogen zich aan te passen. ‘Dat de commissie getroffen is door de loyaliteit van onze medewerkers is een enorm compliment. Het feit dat politiemensen tijdens de immense reorganisatie zijn blijven presteren is ook echt ongelofelijk knap’, aldus Akerboom.

Lange weg

Volgens de commissie is er nog een lange weg te gaan om alle ambities van de politiewet te realiseren. Zo is te veel centraal geregeld en moet meer flexibiliteit mogelijk zijn. Akerboom: ‘Soms volstaan landelijke standaarden niet in een wijk en is maatwerk nodig. Zowel voor onze mensen die er werken als voor de mensen die er wonen. Teams moeten daarom meer regelruimte krijgen. Daarnaast moeten we ook kijken hoe we kunnen zorgen dat de nieuwe kaders, protocollen en werkinstructies niet beknellend werken. Ze zijn noodzakelijk om een betrouwbare partner te zijn, om eenduidig te werken en verantwoording af te kunnen leggen. Maar het systeem moet ons helpen, niet tegenwerken.’

Flexibel handelen

Dat de commissie-Kuijken een sterkere positie van de korpschef bepleit, vindt Akerboom geen doel op zich. ‘Waar het om gaat, is dat de politie goed kan inspelen op lokale veiligheidsproblemen. Wij moeten hierover in gesprek met het lokaal gezag en vervolgens wel de bevoegdheden en middelen hebben om snel en flexibel te kunnen handelen. In de operatie, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering. Ik wil de collega’s en hun teamchefs zo veel mogelijk geven wat ze daarvoor nodig hebben. Die ruimte kan ik hen alleen bieden als ik die zelf heb.’

Voordelen

Akerboom vindt het rapport genuanceerd, waarbij zeker ook aandacht is voor de voordelen die behaald zijn: van snellere en eenvoudigere opschaling en inkoopvoordelen tot betere informatiedeling en praktische zaken als de introductie van een nieuw uniform. Akerboom: ‘Het vorige bestel was versnipperd en voor een deel letterlijk failliet: we konden de gewenste veranderingen niet realiseren. Als één politie zijn we beter en sneller in staat in te spelen op de eisen die de veranderende samenleving vraagt van het politiewerk en op de toegankelijkheid die burgers verwachten.’

Reviewboard

De commissie-Kuijken heeft ook naar de ICT-veranderingen bij de politie gekeken. De conclusies zijn in lijn met het eindverslag van de Review Board dat vandaag ook aan de Minister is aangeboden en dat het oordeel van deze toezichthouder geeft over de uitvoering en de resultaten van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening. Kern is dat er veel bereikt is om de ICT eenduidiger en stabiel te krijgen en dat de nu doorgepakt moet worden op de vernieuwing. Akerboom: ‘Keuzes maken hoort erbij. We hebben eerst de techniek aangepakt en onder de motorkap is veel gebeurd. Dit was nodig om de volgende stappen richting de vernieuwing te kunnen zetten.’

Uitdaging

Ook op personeelsgebied dient volgens Akerboom ook zich een grote uitdaging aan: de komende jaren verlaten 14.000 oudere politiemensen het korps. ‘We hebben van het nieuwe kabinet extra geld gekregen om nieuwe politiemensen op te leiden, maar die mensen zijn er niet morgen. Dat kost tijd. Het is dus onvermijdelijk dat we tijdelijk het politiewerk met minder mensen moeten doen. Dat maakt het extra belangrijk om het politiewerk en de inzet van politiemensen zo efficiënt en flexibel mogelijk in te richten.’

Ruimte

De commissie bepleit dat de politie zich verder moet kunnen ontwikkelen en verbeteren. Akerboom: ‘Ik hoop dat de politiek en de bestuurders, onze medewerkers, maar ook de samenleving als geheel de politie niet alleen de ruimte gunnen om dit voor elkaar te krijgen, maar ook het geloof hebben dat we daarin slagen. Zoals de commissie stelt: Nederland heeft dit nodig en de diender verdient het.’

Lees hier het volledige rapport.

Bron: Politie.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Waterschappen Zuid-Holland meer gekozen zetels dankzij PvdA statenlid

Waterschappen in Zuid-Holland krijgen meer gekozen zetels. Het voorstel om het aantal geborgde (vaste, niet gekozen zetels) zetels terug te brengen naar het wettelijk...

Inzicht in uitkomstinformatie leidt tot meer gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten, thuis en in het ziekenhuis

Binnenland - 1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven...

Geef kleur door op de Nationale Groente- en Fruitdag

Neem een Ga Voor Kleur Break en snack je middagdip eruit met groenten en fruit! Dat is het thema van de tweede editie van...

CDA: aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen grote fout

Binnenkort zal het initiatief om de reglementen van de Zuid-Hollandse Waterschappen aan te passen besproken worden tijdens de commissievergadering Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)...

Alles wat u moet weten over paneelbouwers

Ook al zijn al onze gemeubileerde goederen producten van betrouwbare industrieën, als we naar industrieën kijken, is er veel dat we geneigd zijn te...

Dat bloedonderzoek van eigen risico afgaat is bij groot deel niet bekend

Veertig procent van de mensen die een bloedonderzoek hebben gehad, weet niet dat bloedprikken ten koste gaat van het eigen risico. Zelfs van de...

Provincie: stop gasboringen in Waddenzee

Provincie Noord-Holland verzoekt het demissionaire kabinet dringend om boringen naar aardgas in kleine velden in de Waddenzee te stoppen en in plaats daarvan vol...

Slik op de weg! Wegbeheerders en brancheorganisaties waarschuwen

Het is oogstseizoen. Landbouwers zijn volop bezig met het oogsten van hun producten. Tijdens het oogsten kan er slik (modder) op de...