14.8 C
De Bilt

Meer aandacht bij gemeenten voor financiële regelingen om mensen te laten sporten

Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen zodat ook zij kunnen sporten. Dat komt deels doordat meer inwoners om hulp vragen. Maar ook doordat er vanuit lokaal beleid meer aandacht voor is, vooral voor ondersteuning van volwassenen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder lokale beleidsmedewerkers.

Zelf verantwoordelijk voor invulling

Deze regelingen noemen we minimaregelingen. Dat zijn regelingen die voorzien in (een deel van) de kosten van sport voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling, uitvoering en financiering hiervan.

Samenwerking met andere beleidsdomeinen voor financiering

Beleidsmedewerkers sport werken vaak samen met collega’s vanuit het armoedebeleid of het sociaal domein om de regelingen aan te bieden. Dit is vooral omdat de financiering (grotendeels) uit een ander beleidsdomein dan sport afkomstig is.

Beleidsmedewerkers sport zien wel mogelijkheden door betere samenwerking. Bijvoorbeeld om inwoners beter te bereiken en het aanbod beter op hen af te stemmen.

Beperkte kennis en expertise vanuit sportdomein over armoede

Voor kennis en expertise over armoede in de gemeente zijn beleidsmedewerkers sport vaak afhankelijk van collega’s van andere beleidsdomeinen of betrokken maatschappelijke partners. Meer kennis over dit onderwerp helpt om beter zicht te krijgen op het bereik, de werkzaamheid en de mogelijkheden voor financiering van de regelingen.

Structurele middelen specifiek voor sportdeelname volwassenen lastig

Hoewel de aandacht voor volwassenen toeneemt, lijkt de financiering van deze regelingen een drempel voor gemeenten. Bijvoorbeeld om met extra aanbod te starten. Maar ook om dit een structurele plek in de begroting te geven.

Beleidsmedewerkers sport zien meerwaarde in een regeling specifiek voor sport (en cultuur), maar zijn in hun gemeente afhankelijk van andere beleidsdomeinen om dit te realiseren.

Beperkt aandacht gemeenten betrekken van inwoners met geldzorgen bij het beleid

Gemeenten gaan op verschillende manieren om met het betrekken van inwoners met geldzorgen bij beleidsvorming. Dit lijkt niet vaak hoog op het prioriteitenlijstje te staan. Hoewel veel gemeenten wel aangeven iets te doen, is het structureel betrekken van inwoners met geldzorgen meestal niet geborgd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio