Regeerakkoord: 267 milljoen euro extra voor politie

Nederland – De nieuwe coalitie wil de komende jaren investeren in veiligheid en politie. Structureel komt er 267 miljoen bij. Er wordt geld vrijgemaakt voor extra blauw op straat, in de opsporing en voor innovatie. Ook wordt er in het nieuwe regeerakkoord geïnvesteerd in de aanpak van cybercrime en in het flexibeler maken van de organisatie.

De nieuwe coalitie wil de komende jaren investeren in veiligheid en politie. Structureel komt er 267 miljoen bij. Er wordt geld vrijgemaakt voor extra blauw op straat, in de opsporing en voor innovatie. Ook wordt er geïnvesteerd in de aanpak van cybercrime en in het flexibeler maken van de organisatie.

Extra agenten in regeerakkoord

De komende jaren zullen onder andere door vergrijzing duizenden mensen de politieorganisatie verlaten en ook die mensen zullen vervangen moeten worden. Akerboom: ‘Ik vind dat we als politie realistisch moeten zijn. Om vertrekkende collega’s te vervangen zullen we per jaar fors moeten investeren in het binnenhalen en opleiden van nieuwkomers. Daarnaast gaan we groeien maar dat kan niet onbeperkt. Al deze aspiranten moeten immers geworven, opgeleid en begeleid worden. We moeten dus rekening houden met wat we als  organisatie aankunnen. Je trekt niet zomaar een blik agenten open. Daarom ben ik blij dat we nu, op een verantwoorde manier, extra mensen kunnen aannemen.’ Bovendien komt er ook capaciteit voor andere onderdelen van de strafrechtketen.

Vernieuwing en innovatie

De nieuwe coalitie heeft ook aangekondigd te willen investeren in, innovatie. De afgelopen jaren is er heel hard gewerkt aan het orde brengen van de ICT. Nu is het tijd om te investeren in vernieuwing. Politiemensen op straat moeten straks makkelijker kunnen werken en meer mogelijkheden krijgen, zoals het werken met camera’s.

Flexibel korps

De nieuwe coalitie ondersteunt de inzet om de politieorganisatie flexibeler te maken en ruimte te geven voor maatwerk. Akerboom: ‘Te vaak hoor ik in ons korps verzuchten: we willen wel, maar het kan niet. Een teamchef wilde auto’s inruilen voor elektrische fietsen, maar dat kon niet omdat de budgetstructuur dat niet toelaat. Of een projectleider raakte bijna een heel goede cyberspecialist kwijt, omdat hij steeds zakte voor het standaard boa-examen. Terwijl hij ook zonder dat examen kan functioneren. Dat soort signalen neem ik heel serieus en onnodige barrières wil ik wegnemen. Ik ben blij dat de nieuwe coalitie ook erkend dat dit nodig is.’

Cybercrime & verbeteren cybersecurity

Het bestrijden van cybercrime is al langer een prioriteit voor de politie. Cybercriminaliteit is een steeds groter probleem en Nederland is en blijft een populair doelwit voor cybercriminelen. Met de extra middelen kunnen er nieuwe cyberspecialisten aangenomen wordenOp internationaal gebied wordt er geïnvesteerd in politieliaisons om mensensmokkel beter te kunnen aanpakken en wordt er gericht geïnvesteerd in het team internationale misdrijven.

Ondermijning

Akerboom: ‘Ondermijning is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat de fundamenten van onze rechtstaat aantast, zo toonde een rapport van het WODC vorige week nog aan. Samen met partners werken we hard om dat te voorkomen. Met repressieve en preventieve maatregelen zetten we in op het wegnemen van de sociale voedingsbodem, pakken we gelegenheidsstructuren aan en helpen we kwetsbare sectoren en branches weerbaarder maken. Die aanpak willen en kunnen we de komende jaren voortzetten.’

Bron: Politie.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Waterschappen Zuid-Holland meer gekozen zetels dankzij PvdA statenlid

Waterschappen in Zuid-Holland krijgen meer gekozen zetels. Het voorstel om het aantal geborgde (vaste, niet gekozen zetels) zetels terug te brengen naar het wettelijk...

Inzicht in uitkomstinformatie leidt tot meer gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten, thuis en in het ziekenhuis

Binnenland - 1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven...

Geef kleur door op de Nationale Groente- en Fruitdag

Neem een Ga Voor Kleur Break en snack je middagdip eruit met groenten en fruit! Dat is het thema van de tweede editie van...

CDA: aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen grote fout

Binnenkort zal het initiatief om de reglementen van de Zuid-Hollandse Waterschappen aan te passen besproken worden tijdens de commissievergadering Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)...

Alles wat u moet weten over paneelbouwers

Ook al zijn al onze gemeubileerde goederen producten van betrouwbare industrieën, als we naar industrieën kijken, is er veel dat we geneigd zijn te...

Dat bloedonderzoek van eigen risico afgaat is bij groot deel niet bekend

Veertig procent van de mensen die een bloedonderzoek hebben gehad, weet niet dat bloedprikken ten koste gaat van het eigen risico. Zelfs van de...

Provincie: stop gasboringen in Waddenzee

Provincie Noord-Holland verzoekt het demissionaire kabinet dringend om boringen naar aardgas in kleine velden in de Waddenzee te stoppen en in plaats daarvan vol...

Slik op de weg! Wegbeheerders en brancheorganisaties waarschuwen

Het is oogstseizoen. Landbouwers zijn volop bezig met het oogsten van hun producten. Tijdens het oogsten kan er slik (modder) op de...