Ondanks waarschuwingen en corona toch 5G in Nederland

Binnenland – Nu iedereen afgeleid is vanwege de coronacrisis, komen er berichten van verontruste mensen die antennes voor 5G geplaatst zien worden. Het lijkt er op dat netbeheerders in sneltreinvaart de antennes voor 5G aan het plaatsen zijn. Sommige EU-lidstaten stellen de veiling van het 5G netwerk wel uit in verband met de coronacrisis.

Het ministerie doet geen mededelingen over welke gegadigde er zijn, of hoeveel interesse er is voor de veiling. Er zullen waarschijnlijk naast KPN, T-Mobile en Ziggo nog andere partijen mee doen aan de veiling. Er zou volgens het EZK geen rede zijn de veiling van de 5G frequentie te verschuiven. Ook de coronacrisis zou niet in de weg staan. Alle benodigde zaken zouden digitaal kunnen, waardoor er geen rede zou zijn voor uitstel van de veiling.
Spanje, Oostenrijk en Frankrijk hebben de veiling wel uitgesteld vanwege en Covid-19-virus.

Zwitserland wil duidelijkheid over gezondheidsrisico’s

Terwijl Zwitserland één van de eerste landen in Europa was waar 5G uitgebreid werd uitgerold, stoppen zij daar toch tijdelijk mee. Zij willen volgens de Financial Times eerst duidelijkheid over de gezondheidsrisico’s die er zouden kunnen zijn. In Zwitserland zijn vorig jaar al zo’n tweeduizend antennes geïnstalleerd die geschikt zijn voor nieuwe technologie. Er moet echter eerst meer onderzoek komen naar de gevolgen van de straling van 5G. Er is volgens het Bafu (agentschap dat de verschillende Zwitserse kantonregeringen voorziet van veiligheidscriteria waaraan telecominfrastructuur moet voldoen.) geen criteria op te stellen zonder verder onderzoek naar de impact van 5G-straling. Zonder deze criteria zijn de kantons verplicht hun 5G-antennes vergunningen te geven op basis van bestaande stralingsnormen. Wat in de praktijk neer zou komen op geen 5G. Daarom hebben verschillende kantons de uitrol van nieuwe antennes stopgezet.

Nederland gaat door

Toch gaat in Nederland de veiling van de 5G frequentie gewoon door.
De veiling zou op zijn minst negenhonderd miljoen euro moeten opleveren.
Het ministerie denkt dat de impact van de coronacrisis op de economie deze minimale opbrengst zou moeten kunnen halen. Het gaat om contracten met een looptijd van 20 jaar.
Ook eist het ministerie dat 98 procent van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente een 5G dekking moet krijgen. En zouden op de netwerken een minimale snelheid aangeboden moeten worden. Zodat de gemiddelde mobiele-internetsnelheid meer dan 100  Megabyte per seconde wordt.

Nederlandse bedrijven en consumenten zouden behoefte hebben aan snelle en betrouwbare mobiele communicatie. Toch zijn overal vele protesten geweest tegen de komst van een 5G netwerk. Er klinken verontruste stemmen dat er misbruik gemaakt wordt van de situatie om toch zo snel mogelijk de 5G antennes te plaatsen, terwijl men niet kan protesteren. De mensen willen eerst meer onderzoek naar gezondheidsrisico.

De staatssecretaris verdeelt in dit voorjaar van 2020 de zogenoemde 700, 1400 en 2100 Megahertz (MHz) frequentiebanden volgens een meer rondenveiling.

Strenge eisen

In een Kamerbrief van de minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) staat dat er hoge eisen moeten worden gesteld aan leveranciers van apparatuur, software en diensten. De wet wordt hiervoor aangepast, om telecom aanbieders te dwingen aan de nieuwe eisen te voldoen. Zodat er voorkomen kan worden dat er door bijvoorbeeld cybercriminelen of spionage misbruik gemaakt kan worden van het 5G netwerk.

tweet - Regio Online
Mensen zijn ongerust

.

Waarschuwing van wetenschappers

Meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen waarschuwen de Europese Unie voor het gevaar van 5G. Het zal een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling teweegbrengen. De wetenschappers dringen er op aan de  Resolutie 1815 van de Raad van Europa (de rechten van de mens) te respecteren.
Zij willen een onafhankelijk onderzoek naar de effecten op de gezondheid.

Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu”.

De uitbreiding van het 5G-netwerk, bedoeld om grotere hoeveelheden data sneller draadloos te kunnen doorsturen, vereist de bouw van veel meer masten in stedelijke gebieden. Op die manier, redeneren de wetenschappers, ontsnapt niemand nog aan de potentieel schadelijke gevolgen van straling. We worden immers al blootgesteld aan 2G-, 3G, 4G- en Wi-Fi-straling.

Er is door studies aangetoond dat de gezondheidsimpact van straling in het verleden vaak beïnvloed werden door de industrie. Daarom dringen de wetenschappers erop aan dat er nu onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van 5G-straling “om de veiligheid van de bevolking te garanderen”. Daarom vragen ze aan de Europese Commissie om de uitbreiding van het 5G-netwerk uit te stellen “tot de potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu grondig onderzocht zijn door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie”.

In antwoord op de vraag van de wetenschappers stelt de Europese Commissie dat “krachtens artikel 168 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie de primaire verantwoordelijkheid voor de bescherming van de bevolking tegen mogelijke schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden bij de lidstaten blijft berusten, met inbegrip van de keuze van de te nemen maatregelen op basis van leeftijd en gezondheidstoestand”.

Protesten

Slovenië is inmiddels gestopt met 5G om meer onderzoek te doen naar de effecten op de gezondheid. In Duitsland is een petitie tegen 5G 54.643 maal ondertekend, en moet nu behandeld worden in het parlement. In de petitie wordt het Duitse parlement verzocht om de procedure voor het toekennen van 5G-frequenties te schorsen op basis van wetenschappelijk gerechtvaardigde twijfels over de veiligheid van deze technologie.

Ook in Nederland is een petitie, Verminder Electrosmog – 5G Nee’ 18.000 keer ondertekend en overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. Maar Nederland heeft aangegeven voor op te willen lopen en geen verder onderzoek te verrichten. Ondanks dat wetenschappers aangeven dat er geen rede is om aan te nemen dat 5G veilig is gaan de initiatieven om 5G communicatie door te voeren gewoon verder. Er moet door meerdere partijen geëxperimenteerd worden om te zien of soft- en hardware voldoet aan de eisen of de communicatie in 2020 over het hele land kan zijn uitgerold.

Brief aan de tweede kamer

Mr. drs. B.J. Bruins Minister voor Medische Zorg en Sport en mr. drs. M.C.G. Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat stuurde 16 april 2019 een brief naar de Voorzitter van de Tweede Kamer.
Hier stelt hij:

“Om gezondheidsschade van sterke elektromagnetische velden te voorkomen heeft een internationale commissie blootstellingslimieten opgesteld voor elektromagnetische velden, die ook in Nederland worden gehanteerd. Deze limieten bevatten een ruime veiligheidsmarge, die rekening houden met kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid.”

“Echter, blootstelling betekent nog geen gezondheidsrisico. Volgens het Kennisplatform kunnen elektromagnetische zendsignalen schadelijk voor de gezondheid zijn als ze sterker zijn dan de gehanteerde blootstellingslimieten. Bij blootstelling aan zendsignalen die lager is dan de blootstellingslimieten is geen bewijs gevonden voor mogelijke gezondheidseffecten. In de onderzoeken naar gezondheidseffecten is gekeken naar het mogelijk ontstaan van hersentumoren en schade aan het DNA. Ook is gekeken naar mogelijke effecten op zintuigen, hersenen, het zenuwstelsel, hart en bloedvaten, hormonen, het afweersysteem, de vruchtbaarheid en effecten tijdens de zwangerschap. De totale blootstelling van alle stralingsbronnen samen moet dus altijd onder de blootstellingslimieten blijven. Dit verandert niet met de komst van 5G.”

Er wordt al sinds 2006 onderzoek gedaan naar de biologische interactie tussen blootstelling aan EMV en het menselijk lichaam. Er zou, volgens deze brief, uit de onderzoeken zijn gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat blootstelling aan radiofrequente EMV door mobiele telefonie leidt tot gezondheidseffecten. Toch is een onderzoek verlengt tot 2023 om lange termijn gezondheidseffecten te achterhalen. Daaruit zou je kunnen concluderen dat er toch nog geen 100 procent zekerheid is over de gevolgen op lange termijn.

Op 12 september 2019 is er uit bezorgdheid een brief verstuurd aan de gemeentes van Nederland.
Toch blijken veel gemeenten door te gaan met het invoeren van 5G. Het ministerie eist immers dat 98 procent van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente een 5G dekking moet krijgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Waterschappen Zuid-Holland meer gekozen zetels dankzij PvdA statenlid

Waterschappen in Zuid-Holland krijgen meer gekozen zetels. Het voorstel om het aantal geborgde (vaste, niet gekozen zetels) zetels terug te brengen naar het wettelijk...

Inzicht in uitkomstinformatie leidt tot meer gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten, thuis en in het ziekenhuis

Binnenland - 1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven...

Geef kleur door op de Nationale Groente- en Fruitdag

Neem een Ga Voor Kleur Break en snack je middagdip eruit met groenten en fruit! Dat is het thema van de tweede editie van...

CDA: aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen grote fout

Binnenkort zal het initiatief om de reglementen van de Zuid-Hollandse Waterschappen aan te passen besproken worden tijdens de commissievergadering Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)...

Alles wat u moet weten over paneelbouwers

Ook al zijn al onze gemeubileerde goederen producten van betrouwbare industrieën, als we naar industrieën kijken, is er veel dat we geneigd zijn te...

Dat bloedonderzoek van eigen risico afgaat is bij groot deel niet bekend

Veertig procent van de mensen die een bloedonderzoek hebben gehad, weet niet dat bloedprikken ten koste gaat van het eigen risico. Zelfs van de...

Provincie: stop gasboringen in Waddenzee

Provincie Noord-Holland verzoekt het demissionaire kabinet dringend om boringen naar aardgas in kleine velden in de Waddenzee te stoppen en in plaats daarvan vol...

Slik op de weg! Wegbeheerders en brancheorganisaties waarschuwen

Het is oogstseizoen. Landbouwers zijn volop bezig met het oogsten van hun producten. Tijdens het oogsten kan er slik (modder) op de...