14.8 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Pestende buren, wat kun je ermee.

Binnenland – Het blijkt dat vier van de vijf redenen om te verhuizen pestende buren zijn. Onoplosbare conflicten leiden tot verhuizen. Buren die pesten, op vele manieren. Buren die klagen over dingen die er niet zijn. Burenoverlast is een grote ergernis, maar er blijkt weinig aan gedaan te kunnen worden. En in de praktijk kom je niet verder dan buurtbemiddeling, waar niet altijd alles opgelost wordt.

Acceptabele overlast

Dat je wel eens geluiden van buren hoort is logisch en wordt over het algemeen wel geaccepteerd. Een hond die een keer blaft, een kind dat huilt of door het huis rent, een feestje. Maar wanneer deze geluiden hinderlijk gaan worden, wordt het ervaren als overlast. Overlast kan echter ook zijn, van buren die zelf overlast bezorgen en er alles aan doen om jou als buur weg te pesten. Dit blijkt in de praktijk echt veel vaker voor te komen.

Fijn wonen veranderd in een nachtmerrie

Je denkt ergens fijn te gaan wonen. Huurt of koopt een huis in een leuke buurt. In eerste instantie lijken de buren leuke mensen. Je maakt eens een praatje, zegt elkaar vriendelijk gedag. Dan ineens komen er klachten over je. Over de tuin, waar nog geen tijd voor was na de verhuizing, over de kinderen die lawaai zouden maken en noem maar op. Dan blijken de klachten van de buren te komen, waarvan je dacht dat ze zo aardig waren. Nooit werd er iets gezegd tijdens een praatje op straat over dingen waar ze last van zouden hebben.

Er werd niet aangeboden door de ‘goede buur’ om even te helpen met de tuin. Terwijl jij je uiterste best doet om geen overlast te bezorgen, blijven de klachten maar komen. Brieven van woningbouw en gemeente. En jij moet maar steeds aantonen dat de klachten ongegrond zijn en dat de buren degene zijn die juist overlast bezorgen.

Gepeste is de dupe

Het is één van de grootste ergernissen in onze maatschappij, overlast van buren, en toch heeft niemand de middelen om er daadwerkelijk iets aan te doen. Zelfs met de hulp van gemeente, woningbouwvereniging, maatschappelijk werk en politie sta je met de rug tegen de muur, omdat sommige mensen, juist diegene die zelf overlast bezorgen, zich daar niks van aantrekken zij gaan steeds maar door met doen wat ze willen, ze denken daarbij niet aan de buren. Op een gegeven moment helpt praten niet meer. Wanneer woningbouwvereniging of instanties er niet uit komen, wordt er buurtbemiddeling voorgesteld.

Maar als buurtbemiddeling ook niet helpt, kun je geen stap verder. Je woongenot is aangetast. Veel mensen gaan dan maar verhuizen. Uit zichzelf, of op advies van instanties als woningbouwvereniging of gemeente. Dus degene die weggepest wordt, wordt afgestraft. Niet de pester. Net als op school, waar kinderen die gepest worden ook niet echt geholpen worden en uiteindelijk maar naar een andere school gaan, omdat hun leersprestaties onder het pesten lijden. In plaats van dat de pesters van school gestuurd worden.

Verhalen

Vele verhalen cirkelen rond over treiterende buren. Buren die onzinnige dingen rond vertellen in hun buurt, wat gelooft wordt, waardoor mensen genegeerd worden. Er geklaagd wordt bij instanties over gedrag waar men last van zou hebben, dat er niet is, maar wat wordt verzonnen.
Het gaat over nette mensen, mensen die geen overlast willen bezorgen. Die zich aan regels houden en er echt alles aan doen om geluid van honden, kinderen, muziek etc.. Niet te laten overheersen. Terwijl blijkt dat degene die klagen, zelf wel van allerlei overlast bezorgen.

Er wordt niet gedaan aan pestende buren

Wat steeds terug komt in de verhalen is het feit dat er niets wordt gedaan aan het pestgedrag en degene waarover (onterecht) geklaagd wordt leeft een leven vol stress, moet zich maar aanpassen. Buurtbemiddeling lijkt dan de laatste oplossing. In zo’n gesprek kan het lijken of er de wil is om tot elkaar te komen. Ineens lijkt het probleem niet zo groot en worden er afspraken gemaakt.
Maar vaak gaat het daarna toch weer mis. Dan vervalt de treiterende buur toch weer in het oude gedrag van klagen over dingen die er niet zijn. Klagen om te pesten. Of gaat door met geluidsoverlast.
Buurtbemiddeling blijkt dan het eindstation. Alles begint weer van voor af aan.

Als de ‘getreiterde buur’ dan over overlast van de ‘treiterbuur’ gaat klagen, komt er als antwoord van de woningbouwverening “ja, nu gaat u klagen omdat de ander klaagt”.
Het lijkt wel of woningbouwverenigingen niet goed weten hoe men hier mee om moet gaan.
In een gesprek tussen huurder en woningbouwvereniging wordt gezegd dat de ander ook wel last van jou zal hebben en of verhuizen geen optie is. In geen geval wordt er blijkbaar écht gekeken wie nu het probleem is en wat een waardevolle oplossing zou zijn.

Aso Gedrag

Er zijn gevallen van buren die pesten door middel van schelden, de auto bekrassen, afval in de tuin dumpen, en de mensen en de familie bedreigen.

Een slachtoffer hiervan zegt:
Aangifte hiertegen doen heeft als gevolg dat de politie een keertje op bezoek komt om vervolgens niks meer van zich te laten horen. Meldpunt burenoverlast maakt een aantekening daar blijft het bij. De huisbaas zegt geen tijd te hebben voor buurtbemiddeling en dat dat niet zijn plicht is (terwijl toch echt ons woongenot ver te zoeken is) De buurtregisseur komt na wekenlang bellen een keer langs bij de buren om ons daarna te melden dat de buren een compleet andere versie van het verhaal hebben! tuurlijk gaan zij niet toegeven! Kortom: NIKS HELPT”

Adviezen

Er zijn wel adviezen te geven wat je volgens kenners kunt doen bij overlast. Te beginnen met praten met de buren. Aangeven waar je last van hebt, misschien heeft de ander niet door dat ze overlast bezorgen. Dit stadium wordt vaak over geslagen. Het kán heel verhelderend werken. Maar dan wordt het een ander verhaal wanneer de ene buur klaagt dat hij last heeft van een geluid, en jij netjes zegt dat je daar geen erg in had en zorgt dat men daar geen last meer van heeft. En dat de buur die kwam klagen wat later zelf overlast geeft met diezelfde soort geluiden waarvan hij kon weten dat het door klinkt naar de buren. Hij had er immers zelf ook last van. Steeds heen en weer gaan klagen heeft dan geen zin meer en lijd alleen maar tot ergernissen en wordt er niet meer gepraat.

Advies is ook om dan een dagboekje bij te gaan houden. Je moet immers bewijzen dat de overlast ook echt overlast is? Je houd dan steevast bij op welk tijdstip je van welke overlast je last had en hoe lang het duurde. Je moet dus in het geval van pestende buren, die klagen om te pesten en zelf de overlast bezorgen, al je energie gaan steken om het tegendeel van wat zij zeggen te gaan bewijzen.

Niet iedereen heeft daar de tijd en/of energie voor. En wat wordt er vervolgens mee gedaan door de instanties? Van wat er te vinden is, wordt er over het algemeen niets mee gedaan. Je kunt het wel nodig hebben wanneer het bijvoorbeeld tot een rechtszaak zou komen.

Je kunt de wijkagent inschakelen, maar ook die blijkt verder weinig te kunnen doen. Deze kan een praatje gaan maken met de buren, maar het lost ook niets op bij hardnekkige treiterburen.
Wanneer je de politie inschakelt, moet de overlast geconstateerd worden. Dus nog aan de gang zijn wanneer de politie aan de deur komt. In veel gevallen wordt er dan niets geconstateerd, omdat de overlast vaak over is wanneer de politie ter plaatse is.

ASO-wet, de oplossing?

Op 1 juli 2017 is de ASO-wet in werking getreden. Dit is een initiatief van de VVD. Het is de bedoeling dat hiermee vervelende overlast wordt aangepakt. Volgens Ockje Tellingen is deze aanpak nodig omdat één op de drie Nederlanders wel eens last heeft van de buren. Wat niet alleen voor komt in grote steden, maar juist in kleine plaatsen terroriseren mensen elkaar en gebeuren bizarre dingen. Asociale buren kregen voorheen vaak alleen een waarschuwing of werden in het uiterste geval het huis uitgezet. Maar volgens Tellegen vinden rechters uithuisplaatsing vaak te drastisch en leggen die straf bijna nooit op.

In de ASO-wet moet de burgemeester aangeven wat de buur die overlast bezorgt moet doen of laten, zodat de situatie kan verbeteren. Dit kan pas nadat bemiddeling niet is gelukt en er een waarschuwing is gegeven. Ook mensen die hun huis langdurig verhuren via bijvoorbeeld Airbnb, kunnen worden bestraft.

APV aangepast

Voor deze wet moesten er in alle gemeenten de APV worden aangepast. In de APV moest een artikel worden opgenomen waarin staat dat bewoners geen hinder in en om hun woning mogen veroorzaken. Wanneer zij dit wel doen, mag de burgemeester ingrijpen met een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing. Daarnaast werden er ook beleidsregels geschreven in de APV. Daarin staat wat het beleid is van de gemeente en wat de aanpak is van woonoverlast en hoe deze wet toegepast gaat worden. Iedere gemeente heeft de keuze om wel of niet iets met deze nieuwe bevoegdheid te doen.

Samenwerking

Het wordt met deze wet nog belangrijker dat gemeenten hun aanpak wat betreft woonoverlast op orde hebben. Dat er zicht is op situaties en een goede samenwerking tussen alle partners. En kennis met elkaar te delen. Dit zijn dingen waar het nogal eens aan schortte. Het is in ieder geval een mooie gelegenheid om het woonoverlastbeleid nog eens goed te bekijken.

Er moet wel eerst alles aangedaan zijn om tot een oplossing te komen, voor er gebruik gemaakt kan worden van de ASO-wet. Deze wet is de hoop voor vele mensen die overlast ondervinden van buren.
Alle andere oplossingen blijken niet te werken. Of deze wet wel gaat werken is nog af te wachten. Er wordt wel gebruik van gemaakt in gevallen waarbij er drugsoverlast is in een pand. Maar of dit de oplossing is voor al de mensen die geen woongenot hebben vanwege buren? Er gaan eerst jaren van ellende vooraf en velen kiezen er dan uiteindelijk toch maar voor om te verhuizen.

Al is verhuizen niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen kan zich een verhuizing financieel veroorloven. Daar moet dan toch een andere oplossing voor gevonden worden.

Wie is de aso?

In de praktijk blijkt dat in het hele traject van klagen over overlast van buren, er met modder naar elkaar wordt gegooid. Zo zijn er zo veel verhalen van mensen die getreiterd worden door buren. Maar in veel gevallen bestaat het getreiter ook uit het feit dat buren ongegrond klachten neerleggen bij woningbouwverenigingen of gemeente. Mensen die er alles aan doen om juist geen overlast te bezorgen, weinig thuis zijn, op pantoffels lopen en geen feestjes geven, maar waarover de buren steeds klagen, krijgen wel de naam de ‘aso’ te zijn.

Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn grofvuil in de tuin zet, om het de volgende dag aan de ophaler aan te kunnen bieden en dan een brief krijgt van de woningbouwvereniging, dat er geklaagd is over rommel in de tuin en dat dit ook geconstateerd is en men dit moet opruimen. Dan ligt er ook verantwoording bij de woningbouwvereniging om in plaats van een brief te sturen, het gesprek aan te gaan. Deze zou even contact op kunnen nemen met de bewoner waarna hij zou weten dat er al opgeruimt werd.

Wanneer de klager hier over zelf alles doet om het woongenot van de buur te verpesten. Door de bouw van een te hoge schuur, blaffende honden en vele andere soorten overlast bezorgt. En daarnaast ongegronde klachten stuurt naar woningbouwstichting en/of gemeente. Wie is er dan de ‘aso’? Daarom is het belangrijk dat instanties samen werken, kennis nemen van wat er allemaal al aan vooraf is gegaan. Dat er gesproken wordt met partijen.

Ervaringen op forums

In de praktijk wordt er op een gegeven moment niet meer ingegaan op mails naar de woningbouwvereniging van de gedupeerde. Dit lees je op elk internetforum met het onderwerp ‘buren overlast’. Er wordt op forums zelfs gesuggereerd dat woningcorporaties zo weinig mogelijk doen aan conflicten tussen buren. Dat ze hopen dat de bewoner zelf maar vertrekt, zodat ze niet veel meer hoeven te doen. Dat het maar een klein percentage zou zijn wat escaleert. Dat je meestal eerst naar buurtbemiddeling wordt gestuurd. Maar dat heeft alleen zin wanneer beide partijen er echt uit willen komen. Maar een treiteraar wil er niet uitkomen, dus heeft praten geen zin, aldus iemand op een forum over treiterende buren.

En het blijkt uit de ervaringen dat burenruzies vaak slopende zaken zijn die al jaren duren. Waarbij al hulp is gezocht bij alle mogelijke instanties, tot politie en advocaat toe. Dat getuigen niet altijd willen getuigen, dat ze wel last hebben, maar niets zeggen, omdat ze ‘geen problemen willen’ met die persoon.

Hoop

Met de ASO-wet is er een klein beetje hoop gekomen voor deze mensen. Met de angst dat er verkeerde conclusies getrokken worden en de treiteraars gelooft worden. Of dat ondanks alles, er toch nog steeds geen oplossing komt. De hoop is dat de rollen nu eens omgedraaid gaan worden. Dat de pesters worden gestraft. En dat die eventueel zouden moeten verhuizen. ‘Aso’s’ die overlast bezorgen, kunnen een boete krijgen voor hun gedrag. Maar ook daarvoor is het heel belangrijk om alle mogelijke bewijzen te verzamelen. In het geval waarbij buren echt overlast bezorgen, maar ook in het geval waarbij de ‘klager’ de ‘aso’ is. En je het tegendeel moet bewijzen van wat er beweert wordt.

Het is nog te vroeg om te weten of de ASO-wet echt werkt in geval van treiterburen en burenruzies. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Er melden zich dagelijks mensen bij het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) die problemen hebben met overlast die om hulp vragen. Maar dit leidt vaak tot teleurstelling. Daar is voor de gemeenten en partners een grote rol weggelegd om het verwachtingsmanagement en de communicatie naar de bewoners te verbeteren.
Het is een illusie om te denken dat de burgemeester nu alle burenruzies gaat oplossen, aldus het CCV.

86 REACTIES

 1. Er helpt niets tegen. Degenen die terecht hun beklag doen over overlast, zijn altijd de Sjaak. Verhuizen is dan het beste. De politie doet niets, met buurtbemiddeling maak je alles maar erger en de woningbouw is vaak voor op de hand van de degenen die overlast veroorzaken.

  • ja nou ik heb er een die schijnheilig steeds melding doet van zogenaamd overlast en me kabels kapot maakt van me tv en internet en dergelijke me schuur ingepikt heeft en de poort deur op slot gooit enzo zodat ik er niet meer in kan word er helemaal gek van

   • Camera ophangen, alle bewijs opsturen naar de politie.
    Als de politie geen stappen onderneemt, brief naar de 2e kamer en media ( radio zenders, lokale tv zenders)

    Dat de buren ongestraft hun gang gang en de politie geen actie onderneemt.

    • Ik heb ook een idee dat de politie het maar lastig vind als je als volwassenen gepest wordt. Ik heb 10 jaar geleden 1 wijkagent gehad die empathie had. Thuis langs kwam hoe het met je was. Nu voel ik enkel machtsvertoon. Heel verdrietig wordt ik ervan, niet eens boos. Ook vind ik het een soort van zielig dat de agenten niet mee kunnen leven. Het voelt niet goed.

  • Idd, u hebt ook gelijk,
   Of hebben de pesters een familielid of bij de woningbouw waar je klachten gelijk in de prullenbak gaat,
   Je krijgt het gevoel dat de buurtbemiddeling, politie, woningbouw in een samenzwering zit tegen over je.
   In tussen gaat de gewoon door, honden geblaft 100x per dag, harde muziek altijd na 18:00, onderonjes met andere buren op je stoep, of op de pad dat staat voor je voordeur. Ook je je leven wordt zomaar in de gaten gehouden via camera’s, Hun bellen de woningbouw om zomaar als je in je tuin aan t schoonmaken bent.
   Heet triest, je kan nergens heen, je kan met niemand praten, je voel je depressief de hele tijd.
   Dit is wat ik voor 5 jaar meemaakt.

  • Dat is helemaal waar wij zitten ook met verschrikkelijk overlast van de buren maar zij krijgen gelijk ik moet maar oordopjes in doen en maar doen alsof we niks horen belachelijk ik zit hier ook al 4jaar mee wil graag verhuizen reageer op andere woningen maar woningbouw doet er niks mee terwijl je hier gewoon niet normaal in huis kan zitten krijg helemaal geen slaap meer

 2. Daar leid ik nu eronder.wij moeten met onze teen toppen lopen in het huis.hun mogen niets van je horen boven, want ik woon boven hun.hun mag je wel de heledag horen tot laat on de avond,Volgende ochtend staat hij voor de deur.dat hun Las van me kinderen hadden de hele avond.wonningbouw gelooft alles wat hun vertellen.de vorige bewoner hebben ze precies zo eruit kunnen krijgen.daar kijkt de woningbouw kijkt er niet om. .soms weet je ook niet meer hoe rustiger je moet zijn in je huis .er word maar geklaag bij de woningbouw.mijn vloer is niet goed.ik heb mijn vloer gedaan,klachten gaan nog door.ja de vorige bewoner vloer was ook niet goed.je betaalt je huur om op straf te zitten met je kinderen.ik heb vroeger van vestia verhuurt nooit probleem gehad 5 jaren Lang waar ik in een bovenwonning woonde.ik huur nu van steadion en hun gaan ook niet na kijken bij je oude woningbouw naar je verhuurders verklaring.wij willen weg van hier maar dat gaat niet zo snel,en plus melden ze je aan voor woningoverlast en de kans groot is dat je word geweigert voor een woning dan begint de stress echt met je jongste van 1 jaar die moet begrijpen dat hij niet in het huis mag rennen.

  • Rennen in huis is ook niet normaal, blijkbaar heb je zelf nooit meegemaakt hoe stressvol dat is, gebonk boven je hoofd van een rennend kind. Moeilijk hé opvoeden.

   • Lois, jij hebt duidelijk geen kinderen.
    Óf je bent een waardeloze ouder die kennelijk geen flauw benul heeft van de ontwikkeling van een kind.

    Jonge kinderen kunnen hun impulsen nog maar moeilijk onderdrukken en reageren vrijwel direct op alle zintuiglijke prikkels die binnen komen.
    Zo kunnen ze bijvoorbeeld midden in je verhaal opstaan om naar het raam te rennen.
    Dat heeft niets met opvoeding te maken.
    Pas vanaf een jaar of 4 leren kinderen om hun impulsen te controleren.
    Moeilijk hè, relativeren.

    Nee, ik heb geen kinderen.
    En ja, ik raak ook enorm gespannen door constant gebonk bij de buren.
    Maar gelukkig ben ik niet zo kortzichtig.

 3. Herkenbaar, Aso’s worden in dit land de hand boven het hoofd gehouden, in alle opzichten. Daar ben ik sinds mijn scheiding wel achter gekomen hoe slecht het systeem is voor de welwillende Nederlander. Ook ik huur (helaas) nu een sociale huurwoning sinds ik gescheiden ben, nu 5 jaar geleden. Inmiddels is mijn inkomen dermate gestegen dat ik op vrije sector aangewezen ben. Voordeel vrije sector is dat de kans op aso gezinnen aanzienlijk kleiner is, nadeel je betaalt je blauw aan huur. In mijn straat wonen echte volkstypes en ik ben niet zo’n type dus moet mijn kop eraf. Overal zwart gemaakt worden tot instanties aan toe terwijl het ongegrond is. Ik heb met politie, gemeente, buurtbemiddeling en woning coöperatie gesproken. Niets helpt, ik heb geen zin meer in dit corrupte systeem, het kost je alleen maar veel negatieve energie en levert je behalve veel frustratie, niets op. Zodra ik kan, ben ik weg hier. Jammer van de woning want die vind ik echt top maar hij staat in de verkeerde straat en in het verkeerde dorp.

  • Ik weet precies hoe je je voelt! Zo is het voor mijn gezin ook. Helaas hebben wij een koopwoning, en kunnen we niet zo makkelijk verhuizen. Je komt gewoon niet meer thuis. Je komt je huis binnen, maar ontspannen kan gewoon niet meer. Ik wens iedereen in dit schuitje alle geluk toe.

 4. Hier heb ik ook zo’n treiterbuurman….die leeft ervan…..en de woningbouw de Vestia gast er heerlijk in mij …hij loopt constant met deuren te gooien te stampen enz …hij zit tegen buren te vertellen was een vies mens ik ben …en een stippeltje stippeltje hoer enz…je kan geen normaal gesprek met hem hebben want hij kan alleen maar vloeken en tieren …..hij heeft van alles wat ik doe of heb last van de hond van de katten van mijn kookgewoonten enz…..en de Vestia klopt nooit bij hem aan maar altijd bij mij….de vorige buren heeft tie ook weggekregen ..en tegen mij roept hij ook dat hij me hier zal wegkrijgen ….ongelooflijk dat ik bij de Vestia steeds de gebeten hond ben….zijn hier al tig keer aan de deur geweest en hier binnen overal gekeken om te ruiken enz. ..wie is hier nou het slachtoffer….en ik heb ook geen goed woord voor hoe de Vestia dit bemiddeld…lijkt eerder op vriendjes politiek….echt schandalig….en ik kwam hier juist wonen omdat ik ziek ben en nou laag woon ..ik heb ME….dus verhuizen zit er voor mij ook niet in….hoe ongelukkig kan een treiterbuur je maken …en hij krijgt ook nog eens gelijk van de Vestia…..

  • Beste meneer, mevrouw geerlings ik heb hetzelfde met Woonbron een al ellende buurvrouwen hun hebben kleine kinderen last van peper kaarsen specerijen en kookgeuren. Ik heb al 20 jaren last van de vloer hun hebben plavuizen maakt krakende herrie. Ook met de andere buren gaat ze roddelen over mij ogen enz. Ze wil bij mij ook in goed teken staan terwijl ze duivels slecht is en grote roddelkont en probeert alles stiekem, zodat ik haar niet ga verdenken en denken hoe slecht ze is en zo kan ze mij in pakken ze is een triest persoon zocht ook seksueel contact smerige wijf toen ik zei dat ze kon opdonderen toen brak de hel los ze wilde elke dag aan mijn deurbel hangen als een zieke geile trut. .Woonbron doet niets valt mij aan dat ik teveel klaag en zeg dat ik buren weg wil hebben. Zo erg de vorige buurman had criminele kinderen grote zoon illegaal in huis wonend, viel mij vreselijk lastig wilde seks met mij en deze jonge aso vrouw hetzelfde zelfs met een strafblad. De woningbedrijven maken het nog erger als je klaagt. Ik heb nachtmerrie buren en helse en hun zeggen ze doen dit in opdracht van woonbron. Als persoon mens kan niet tegen zulke nachtmerries vechten als Woonbron die zulke buren in zijn bestand heeft. Elke keer 1 Aso pakt en zet naast je of boven je en hel gaat open.Tja wat te doen mediteren en verdragen. Mediteren helpt wel om kalm te blijven. Politie gaat je uitlachen en zeggen o jij weer. Deze soort mensen leven puur om overlast te geven hun leven en beroep overlast gevn en als je teveel zegt dan ben ik aan het discrimineren ook volgens de politie. Heel erg maar echt meegemaakt en nog veel meer al de verhalen heel erg herkenbaar.Groetjes

  • Inderdaad heel herkenbaar…helaas
   Vlak onder mij zit een madam die binnen in huis ROOKT de gortige stank komt door de verluchtpijpen bij mij binnen. Natuurlijk gaan de verplichte rookmelders schel piepen.
   Dezelfde vrouw zit hele dag thuis geeft de duiven constant te eten ook in de zomer wanneer dit VERBODEN is. Die duiven vliegen over en waar denkt u dat de STROND valt? Niet bij haar maar hier.
   Maar als ik vervolgens mijn terras met water en zeep terug schoonmaak ben ik de slechterik.
   Want ohnee druppels water zijn toch vele viezer dab duivenkak
   Ongekeerde wereld is t echt.
   Dan wonen schuin onder mij ook nog 2 of 3 marginale types het family’s fodder type geval.
   Die schelen en dreigen als ze mij nog maar op mijn terras zien.
   Die roddelen samen met de madam onder mij en kijken samen op mij neer terwijl ik de enige lijk te zijn die een schone omgeving wilt
   Verhuizen zit er dankij sociale lening voor mij ook helaas niet in…..

  • Wegpesten in Valkenburg ZH gaat te ver tot veerkrachtig! Mensen dat snachts binnen de huis kommen in de slaap en politie Katwijk negeert !
   Ik ben slachtoffer van de Nederlandse buren en ze gaan vaak met hun honden mij bedreigen! Burgemeester Katwijk doet niks ! Mensen komen elke dag binnen de huis alswel weg zijn en alles is kapot en ze doen gif in de voedsel ! Hoe kommen ze binnen ?! Hoe zo politie negeren of lachen over deze problemen! De Nationale Ombudsman weet niet wat moet ze doen over deze gevaarlijk Mensen in Valkenburg ZH ! Het is een boek schrijven hoe veel hebben we gemaakt in 15 jaar en een organisatie die iederen onder controle heeft en big brother watches you in Holland ! Hele huis is bewaakt met kamers! Human rights country heeft geen recht !

 5. Heb hier ook een klager buurvrouw die mijn woning helemaal niet prettig maakte, sinds 13 jaar nu. Altijd aanbellen, zelfs on 17:00, doordat ze last van mijn piano heeft, om maar een voorbeeld te maken, of van mijn projector de avond daarvoor, of van de plant ion de achtertuin die te veel is gegroied, of of of.. Net de Buurtbemiddeling geschreven, maar ik zie het echt hopeloos. Praten wil ik niet meer doen. Ben er zat mee. Verpest in mijn eigen woning. Zal eventueel toch moeten verhuizen. En de volgende kopers zullen dat ook binnen enkele jaren doen, omdat de pester altijd gelijk krijgt.. Jammer is dat…

  • piano hou op ik moet mij de hele dag en nacht piano aan horen ga in een hobbykamer zitten er mee zo iets kan je de buren niet aan doen eigen schuld het is zelfs verboden in de wet de decibel van een piano in een huis waar meer mensen wonen de buurvrouw heeft gelijk

    • Liever een piano horen, dan heel de dag gebonk (waar je bloeddruk van omhoog gaat) van rennende en gillende kinderen op een houten vloer waar lucht tussen zit.

   • Hutje op en heuvel kopen. Mijn db niveau is rond 80 in de huis zelfs, 3 isolaties rond de piano, en ik speel 2 a 2.5 uur per dag. Het is een rijtjes huis, iedereen in zijn eigen.

    • Ohja, zo’n hutje op een heuvel…die zijn tegenwoordig goed te koop in Nederland.
     Jij bent het soort mens dat een harde stinkwind in de lift laat en dan zegt; ‘Je kunt ook uitstappen, dan loop je via de trap.”

     • Is ook helemaal in lijn met het bestemmingsplan en de gemeente zit vooral te wachten op mensen, die zich vrijstaand in het buitengebied vestigen en natuurlijk een auto moeten hebben om wel de voorzieningen te bereiken. Vaak valt het me op, dat overlastgever moet blijven en alle lasthebbenden naar het ‘hutje op de hei’ moeten verhuizen.

   • Als ze een beetje spelen kunnen, dan is het misschien nog leuk om te horen, maar meestal komt er maar wat lukraak getangel uit, wat op een melodie lijkt, maar dan plots weer afgebroken wordt.

 6. Ik ervaar ook veel overlast van mijn buren.
  Ze schreeuwen uren lang tegen elkaar en tegen hun visite, tot diep in de nacht luid hun TV aan onderstuend door een subwoofer, een pelletkachel waarvan de rook in mijn huis trekt.
  En wanneer je ze er op attendeert wordt je nog bedreigt ook.

  Ik leef meer op straat dan in het huis van waar ik niet weg kan komen, jarenlang probeer ik iets aan de situatie te veranderen en ook te verhuizen.

 7. Ik heb ook zo’n buurman. Bijna twee jaar nu schreeuwt en vloekt hij de hele dag. Iedere ochtend om half acht slaat hij met alle deuren, 1 voor 1,naarmate hij zijn weg maakt naar zijn voordeur. Deze slaat hij vervolgens harder dicht dag alle andere deuren in huis. Hij maakt constant meldingen dat wij overlast veroorzaken. Eerst was het de vloer, toen de hond, toen een ruzie, daarna het koken, toen het wassen, vervolgens het stofzuigen… Alles wat wij doen, hij klaagt erover tegen de instanties. Hij hamert de leidingen als ik de kraan of de wasmachine gebruik. Hij heeft 4 van de 5 buren tegen ons opgezet. Ze werken nu samen door ons vuile blikken te werpen en nare roddels over ons te verspreiden. Ze bouwen onze motor, welke staat opgeslagen in een gezamenlijke berging, in met dozen of beplakken het met brieven.
  Ik wordt er gek van en ben de wanhoop nabij! Ik zit nu al meer dan een jaar thuis, door financiële en emotionele problemen en zij maken mij het leven zuur! Praten heeft niet gewerkt, woningcorporatie kan niks doen. En de politie heb ik al over de deur gehad, maar niet om mij te helpen, maar juist om mij duidelijk te maken dat wij overlast veroorzaken!

 8. Ik maak ook zo’n vervelende situatie al vijf jaar mee. Heb een bovenwoning en sinds de dag één begon de onderbuurman(die acht jaar had vastgezeten en sinds anderhalf jaar vrij is) naar boven te komen en klagen. Binnen een maand begon hij met doods bedreiging! Asociaal, vloekend naar anderen, extreem negatief, roddelen heeft hij alle negatieve eigenschappen. Mijn brieven jatten of beschadigen. De trap vervuilen, de deur van het pand open laten achter zich, klein afval van buiten meenemen en het pand vervuilen, sigaret opsteken in trappenhuis, wiet blowen in zijn woning en mijn huis zit onder de geur.. stampen op houten trap en zijn asociale dochter die bij hem op bezoek komt vragen om dat ook te doen en de deur smijten zodat de buren(die hem niet willen steunen tegen mij) straffen, spugen op mijn deur . Vroeger verspreidde veel stof op de trap naar mijn woning en sindskort doet hij dat beetje bij beetje en speelt het slachtoffer. Heeft me aangevallen( ‘k heb wel aangifte gedaan tegen hem vanwege doodsbedreiging en mishandeling) en in de aanwezigheid van de politieagent en de buurvrouw zei hij dat die strafblad heeft en mij afmaakt en zijn sigaret opsteekt. Heeft de voormalige bewoner zelfde gedaan en weggekregen. Vieze spelletjes en smoesjes. Deze is een gevaarlijke sadist. Bij de buren gaat roddelen en mij uitschelden.

 9. Ik kan een boek schrijven over gorinchem. We betalen huur maar krijgen er te weinig voor terug. Ga je naar een winkel en het artikel is niet okee krijg je he geld terug. Maar de sociale woningwet vereniging en verhuurder denkt als ik mijn geld maar krijg ! Verpesten totale wijken kijken niet naar cultuur achtergrond leefwijzen nee erger nog gebruiken dat om jou weg te krijgen. Vernielzuchtige en ruzie zoekende buren ? Het boeit hen echt niet . Als jij de huur maar betaald. En een gevaarlijke situatie van het electriciteits net ? Dat word gebaggataliseerd. Ben gescheiden kom uit een koophuis maar ook daar waren pesters. Wou dat ik in een boeren dorpje kon wonen die mensen hebben geen tijd voor dat soort onzin. Helaas heb ik.geen geld meer anders kocht ik een klein verbouwt boerderijtje .met een stukje grond erom heen. Gorinchem echt een heel mooi klein stadje dat wel . Maar de criminaliteit stijgt wel zo. Jammer .heb ook wel lieve buren hoor ook allochtoon gewoon rustige vredelievende mensen nooit geen problemen of last van. Maar die woningbouw ver. Is pet en het bestuur in gorinchem idem. Waar ze zich niet mee moeten bemoeien bemoeien ze zich mee en anders om hun plichten een goede beheerder te zijn verzaken ze. 40 jaar al ellende vanaf dag 1. Mijn kind werd hier vermoord ook een drama verhaal. Ik wil graag naar wassenaar waar hij begraven ligt. Hoop dat ik hulp en schade vergoeding krijg verhuis en herinrichtingskosten dat heb ik na 40 jaar wel verdiend . En dan weg liever vandaag dan morgen.

  • Nou mevrouw, ik woon nu in een klein ‘boerendorpje’ en geloof me daar hebben ze ook tijd voor dat soort fratsen hoor. Je hebt hier een drugsdealer, dieven, ‘n illegale wapenhandelaar, oplichters, vernielers, ‘n pyromaan, bedreigers, wietkweker, dierenmoordenaars, mensen die wat hebben uitgevreten bij hun vorige werkgever, ‘n pedofiel, ‘n prostituee, je hebt ze hier allemaal. Mensen die de moeilijkheden in hun leven ontvluchten kopen namelijk vaak een huis in dit soort dorpjes omdat ze op zoek zijn naar rust. Helaas nemen ze ook hun moeilijkheden of mentaliteit mee en verpesten daarmee de sfeer omdat ze de oorspronkelijke bevolking die er al driehonderd jaar woont wel eens even zullen vertellen hoe die leven moeten.

 10. Geweldig,al die verhaeln. En herkenbaar.

  Of het echter helpt om hier je gal te spugen betwijfel ik.

  Ze maken het inderdaad bijna onmogelijk om dergelijke overlast(plegers) aan te pakken,omdat het nu eenmaal meer verdined ze ertusen te laten zitten.
  Speciale’hulpverlening’waar uiteraard de woningbouw ook een lekker graantje van meepikt.
  Die hebben er uiteraard baat bij het zoalng mogelijk uit te rekken. omwoners be damned.

  In die woningbouw cluvb zitten vaak van die ongegeneerde tuthola’s met zo’n arrogant zelfingenomen uitgestreken ega,die willen gewon vooral’meedoen’om zichzelf te promoten.Zaligverklarende’draag/vraag projecten’ eignehoutje op poten willen zetten,door fatsoensburgers te confronteren met een opengetrokken blik aso, en dan nsel de deur dicht te gooien onder het mom’klachten over buren nemen we niet aan,zelf oplossen’. Tja,zie dat maar eens te doen met die ‘onbereikbaren’.

  Wat te deneken van die speciale gevalletjes die geplaatst worden door vriendjespolitiek. genoeg collega’s die ook nog wel een kennis hebben in hun repertoire om voorrang te verlenen op nederlanders, die al tig jaar ingeschreven staan en eigenlijk daar meer recht oop zouden hebben.

  Had men dat bij mij ook maar bedacht,nu zit ik dus weer met zo’n onverlaat boven mij.
  Die naast het legen van een goedkoop dun klettervloertje,ook nog eens dusdanig aan het verbouwen is geslagen,dat het de indruk heeft gewekt dat hij een hele wietkwekeerij daarbinne opgezet heeft.
  Inclusief het nodige geknoei met de stroommter in de meterkast,en nu zoemt dus mijn gehele plafond woonoppervlakte’gezellig’ mee,dag en nacht 24/7. Behalve als onverlaat eens iets moet doen,waarbij die overspannen stroomtoevoer niet kan,en dus even uitgezet word. Welk ene vrijheid ervaart mijn hoofd dan.Voor heel eventjes.
  Daarna gaat die born van kwaad onverbidelijk wer aan,en zodoende moet ik nu dus dagelijk met koptelefoon op en oordopjes in in mijn huurwoning leven.
  Of dit al niet voldoende is,hebben er nog meer blijkbaar besloten ook eens een risicootje te wagen,en sieren her en der de afgeplakte/afgeschermde ramen omliggende flatwoningen.
  Zelfs gewoon vanaf straatkant en trottoir te bezichtigen.
  En geen politiehond die er tot nu toe zelfs maar naar geblaft heeft?
  Of hebben zij eerst eens naar de achternamen van deze adresjes gekeken per inzicht,en bij nader inzien besloten door den vingertjes te kijken?
  Melders worden waarschijnlijk ook nog even eerst door het systeem gehaald. Geen belanghebbende maatschappelijke status,dan ook gewoon maar niet serieus nemen?
  Opvallend is namelijk wel,dat buur onverlaat besloot hooguit de nachtelijke klusactiviteiten te minderen,toen ik een nieuwe buurvrouw kreeg.Met waarschijnlijk dan wel die status.
  En hoe wist bovenbuur onverlaat blijkbaar zo goed (zoals er opvalledn op in gespeeld werd in vrij directe zin) dat hieronder een nieuwe buur erbij kwam?
  Omdat onverlaat waarschijnlijk met opzet boven mij is geplaatst,nadat ik het (met vorige buurvrouw) gewaagd had,de Aso Wet erbij te slepen,nadat woningbouw vooral,voor de zoveelste keer verzaakte een eerder voorval toch eens op te gaan pakken met echte actie.
  Waar men nota bene al jaren mee bezig was,en zelfs hypocriet bleef hameren op’bijhouden en dossieropbouw uitbreiden’.
  Buurvrouw dasht dat ze met een rechtsgang bezig waren,maar zogenaamd was het bestaand dossier nog niet afdoende genoeg? Terwijl die Aso Wet inmiddels al geruime tijd bestond ! (2017)

  Ja, daar heb ik ze uiteraard eens duidelijk op gewezen ook,toen ik daar achterkwam.
  En nog presteerden zij en wijkpolitie het,om vertraagd na 10 dagen pas eens aan te gaan kloppen,en een achter de deur gesprek te gaan houden.
  En pas sindsdien,is die inmiddels ex-aso eindelijk eens bedaard.

  En dan komt men weer met zo’n nieuw tokkie-type aan, die men doodleuk naast deze ex-tokkie plaatst?
  En die al vanaf begin af aan dat er sleutels in die handjes izjn gekomen,de beerput opentrekt,doro midden in de nacht te komen verhuzien en klussen?
  Compleet met irritant sneprwijf,dat op hoge poten toon rondcommandeert,jankt en de bole bij elkaar schreeuwt p de meest onchrsitelijke tijstippen.
  Op zichzelf is deze onverlaat wel aardig koest,beahlve asl hij weer eens geldingsdrang moet vertonen door middel van huis ombouwen.Het is een huurwoning nota bene,dat amg niet eens zo zwaarzinnig,en al helemaal niet zonder toestemming woningbouw. Onverlaat weet uiteraard wel van het eerdere voorval,en meent hier dus misbruik van te kunnen maken.Komt men bij hem aan de deur leuren, verwijst hij gewoon even naar de ex-aso naast zich ? die zich overigens amper meer laat horen, al ruim een jaar niet meer.
  En woningbouw intussen maar de onschuld uithangen,maar wel zo’n blik aso’s hier in die flat uitstrooien met alle gevolgen vandien voor de fatsoens bewoners. Dan vraag je wat mij betreft gewoon ergens om hoor.En niet alleen om financieel graantjes meepikken met die arrogante tussenvoorzienings business dus.
  Dus ja,van mij kunnen ze in ieder geval niet mis te verstane meldingen krijgen. Al moet ik het aan de grootste klok van nederland hangen.
  Waarbij ik overigens niet voor niets die woningbouw nog even buiten de deur houdt. Stedin en politie meldingen eerst.

  Dat amateuristisch geknoei in die mterkast en gevolg daarvan,duidt op frauderen met stroomvoorziening.Het’verzwaren’is duidelijk bedoeld voor meer dan het gewoonlijke huishouds apparaat.
  En jammer geneog voor hen kunne ze mooi niet beweren dat het maar tussen mijn eigne oortjes ozu zitten,want je hoort het zelfs nog luider bij dat adres ,zewlfs vanaf deze galerij al.

  Plus die zwart afgeplakte voorramen op begane grond even verderop.(signaal vlaggetje voor de rest ook ?) En inmiddels ook al aan de overkant een ander die aan verdachte afplakking doet.

  Je gaat mij niet wijsmaken,dat dit allemaal opzet is, om het mij vooral te laten zien,om mij eruit te kunnen werken, omdat men achteraf dan ineens niets aan zou treffen in deze woningen.En dan lijk ik de paranoide figuur zeker.
  Nice try,but wishful thinking.
  Komt er nu van,als je nog bijdehante nederlanders durft te zijn,waar men blijkbaar een stevig minderwaardigheidgevoel over heeft gekregen sinds al dat overdreven pro-satanische geslijm met andere valsaardige bewegingen.
  Overheids instelling van tegenwoordig? Hopen ze hiermee dat echte nederlandse volk beter onder de duim te kunnen houden?
  Om er vervolgens straks zelf ook het haasje van te zijn,maar dat hebben de heren (en domme feministen) van het ‘klets maar vaak en graai maar raak ‘clubje tot op heden nog steeds niet door…
  Als ze getergde nederlanders nu eens net zo veel toegaven,als ze tegenwoordig liever overhebben voor die anti- clan, konden wij tenminste eens aan emigreren gaan denken. Liever dat dan straks tussen allerlei aanslagen moeten zitten als die bubble wel barst.

 11. Verontrustend om te lezen hoeveel mensen hiermee te maken hebben. Dat er allerlei oplossingen worden bedacht, zoals burenbemiddeling of een ASO-wet. Terwijl deze niks opleveren. De treiteraars of pesters trekken zich er niks van aan, maar de slachtoffers zitten klem. Pesten en treiteren is heel iets anders dan ruzie.
  Beter hulp inschakelen van deskundigen op het gebied van pesten. En de rekening te presenteren aan de woningcoöperatie, die het mag verhalen op de pesters. Als ze deze dan toch niet uit hun woning willen zetten.

  • Hoe vind je deskundigen op het gebied van pesten? Als je de reacties hier leest (en helaas ook ervaring hebt, zowel persoonlijk als ervaringen van vrienden, die psychologisch geterroriseerd worden), zou je verwachten dat er landelijk pestprotocollen worden gemaakt, waarbij de pesters aangesproken worden door autoriteiten, op gemeentelijk niveau (zowel huurders als kopers). Dat moeten we toch met elkaar kunnen aanpakken, zo’n probleem? Is er geen onderzoek van psychologen, pedagogen of sociologen naar hoe volwassen pestgedrag ontstaat en naar hoe het collectief aangepakt kan worden?
   Ik zou me graag inzetten als vrijwilliger om te praten met pesters en te vertellen dat bekend is wat ze doen, dat het moet stoppen, en dat er consequenties zijn als er nieuwe klachten komen.

 12. Voor alle “ongemakken” van velerlei aard worden oplossingen gevonden.
  Waarom niet tegen moedwillige pesterijen van buren? ik heb ook met dit bijltje en nog steeds gehakt.
  Acht jaar geleden was al duidelijk dat ik van de boven buurvrouw er uit zou moeten, want het liefst zou zij er wonen (zij is NB.er later boven mijn komen wonen.) of een of ander familielid van haar. Nadat haar partner vertrokken was (na financieel leeggetrokken te zijn door haar) zit ze als een spin in haar web en is ze vastbesloten mij eruit te werken.
  deze situaties kunnen geweld laten escaleren, en dat geweld kan vele vormen hebben. zeker als je geen hulp of enig ander soelaas of begrip geboden wordt als oplossing voor deze slepende kwesties.
  ik vind dat als het werkelijke slachtoffer toch moet vertrekken, dan alle onkosten van verhuizing en zoeken naar een ander onderkomen naar smaak van het echte slachtoffer en evt. kosten van inrichten van de nieuwe woning, afgewenteld moeten worden op degene(n) die de oorzaak zijn van deze ellende.
  eens zien of er dan ineens wel goede afspraken gemaakt kunnen worden……..

 13. Sinds begin dit jaar willen buren niks meer met mij te maken, mij best maar laat mij met rust dan laat ik hen ook met rust. Ik word ervan beschuldigd dat ik de politie heb gebeld nav feestje hun dochter, kreeg zowel van de buren als het bezoek doodsbedreigingen naar mijn hoofd geslingerd, heb toen wel politie gebeld twee x en uiteindelijk kwamen ze kijken, omdat het anders was geëscaleerd. Buurtbemiddeling had ik al eerder ingeschakeld maar op een gegeven moment werd ik van slachtoffer dader. Buren waren buiten en ik stond voor het raam te kijken naar de herrie aangezien die voor mijn huis plaatsvond en toen belde buurtbemiddeling mij op dat ik dat niet meer mag doen. Dat hebben ze geweten, ik mag naar buiten kijken wanneer ik dat wil en niet wanneer de buren dat willen. Daarna heb ik een tijdje gordijnen dicht gelaten maar nu wéér open. Als door harde wind deur te hard dicht gaat, staat buurvrouw al te schreeuwen, ik reageer er niet meer op. Ik belde mijn vriendin op en ik wist dat de buren mee aan het luisteren waren en heb haar gezegd dat ze moeten ophouden mijn auto in te sluiten zodat ik niet naar een woning kan kijken en hoe langer die mij treiteren en schelden hoe langer ik blijf zitten. Ik wil best verhuizen maar dat zal dan de laatste x zijn. Oh ja, mijn buurvrouw is een narcist en ik doe en deed niet wat zij wilde. Vandaag begon ze zomaar uit het niets te schelden vieze stinkhoer, tja wat je zegt ben jezelf. Ze zal wel aandacht tekort hebben, ik reageer er niet op, maar het is niet leuk, terwijl ze vorig jaar diverse keren heeft meegegeten. Bah echt verschrikkelijk

  • Hetzelfde maak ik ook mee. als mijn tussendeur van de woonkamer te hard dicht gaat (volgens haar) dan loopt ze ook iets te schreeuwen ook als ik het portie in of uit ga dan loopt ze ook iets achter haar voordeur te mompelen maar net zo dat jet het niet kan verstaan, erg stress vol. Maar ik probeer er dan maar niet op te reageren. Ik woon hier al 64 jaar, vroeger was het altijd gezellig hierin de buurt maar dat is helaas verleden tijd. En nu helemaal nu er sinds een paar maanden hier tokkies wonen uit Den Haag. Ben al eens een keer door doe vrouw aangevallen. Allemaal heel stres vol.

 14. Vreselijk gedoe. Ik maak het ook mee met helse buurvrouwen. De gemeente moet ons een ander woning geven of de woningbedrijf moet smartengeld betalen aan de stress die we krijgen van de buren. Geestelijke schade oftewel immatriele schade mede veroorzaakt door de woningbedrijf die zulke hatelijke zieke buren geeft ook aan mij. Ik leef in zo’n hel. Triest gewoon.

  • Ik woon hier al 64 jaar maar heb het nog nooit zo zout gegeten. sinds een paar maanden zijn er op mijn portiek van die aso,s komen wonen en die spannen nu samen met een andere buurvrouw en proberen denk ik om mij hier weg te krijgen, maar wie het laatst lacht lacht het best zal ik maar zeggen. mijn optie is om nergens op te reageren in de hoop dat de lol er dan vanaf gaat., want anders hebben ze weer een reden om hiermee door te gaan.

 15. Wat “ fijn” om te lezen dat wij niet de enige zijn. Wij wonen in een koopwoning en delen het garagepad met de buren. Weken kan hij daar zijn caravan neerzetten en mijn auto kan er dan nog naast, maar dan komt hun deurtje telkens tegen mijn auto. Jaren geleden was dat geen probleem. Ik parkeerde gewoon in de straat zodat de buren hun caravan rustig in en of uit konden pakken. Maar nu laat hij hem weken staan. De afgelopen jaren waren de andere buren aan de beurt voor treiterijen. Tot rechtszaken aan toe. Vooral de buurman staat hier in de buurt te boek al eikel al vanaf zijn jeugd een probleem geval. Sinds een jaar of 4 zijn wij de Sjaak. Dagen over de schutting hangen op een hoge trap om zn klimop te snoeien. Gaat slechts om een meter of 5, maar hij doet dat met een schaartje. Tegen de tijd dat hij klaar is is de klimop aan de andere kant weer gegroeid. Vorig jaar was ik het zat en heb ik de tuinslang gepakt en hem weggespoten. Hij politie bellen om te vertellen dat de buurvrouw hem nat had gespoten….ze dachten dat hij dronken was en gelukkig komen ze voor deze ongein niet meer. Hij werkt niet, maatpak als de rest van de buurt thuis is en buiten zit gaat hij maaien. En wij vragen ons dan af of hij een weiland heeft, want hij is dan uren bezig. Volgens mij laat hij de maaier gewoon aanstaan. Zijn garagepad met de hoge druk reiniger schoonmaken en net nadat ik de ramen heb gelapt. Of hij doet het terwijl de auto van ons op het pad staat. Hij heeft 2 honden ( ook een vrouw trouwens) die laten ze nooit uit, maar altijd in de tuin. Dat ruikt erg lekker als hij maait. Afval weggooien in de kliko die niet van hem is, zodat deze niet wordt geleegd. Nu schreef hij een maand of wat geleden een reactie onder een fb bericht van ons bedrijf. Een nare reactie en deze viel bij klanten niet in goede aarde. Hij werd voor alles uitgemaakt en de reacties waren echt niet goed. Dit had hij niet voorzien en hij werd nog akeliger in zijn gedrag, vooral naar mij toe de held. We hebben aangifte gedaan bij de politie en konden kiezen om het of door te zetten naar de rechter of te kiezen dat de wijkagent hem een bezoek zou brengen. De aangifte blijft 6 jaar geldig en kan zo weer worden opgepakt dus kozen wij voor de wijkagent. Deze nam na het gesprek nog contact met ons op. Het leek allemaal wat indruk te hebben gemaakt, maar helaas van korte duur. Hij loopt mij weer uit te schelden vanaf z’n trap over de schutting. Nou kan ik dat wel hebben, maar mijn man is panklaar met deze kabouter. Ik weet zeker dat de buurman mijn man zover krijgt dat hij m aanvliegt. Hier zit natuurlijk niemand op te wachten. Toch maar weer contact opnemen met de wijkagent. Want schelden, krassen op auto’s , bewuste vernielingen en treiter gedrag zijn erg, maar m’n vent straks in de cel in erger.

 16. Allemaal heel herkenbaar..zit met hetzelfde probleem. Dag en nacht smijten met deuren, gillen, spullen tegen muren smijten..niet uit te houden! Wijkagent, inderdaad, een adviesje, maak een dagboekje..woningstichting wil al helemaal niets doen..buurtbemiddeling: arrogante tante die zo vol van haarzelf is dat andermans problemen er niet toe doen. Gelukkig heb ik (man, 55 jaar) nog een moeder in de buurt wonen die een slaapkamer overheeft..ik ga er binnenkort voorgoed intrekken. En dan tweemaal dagelijks met de bus naar m’n huis want m’n katten laat ik in dat huis..heerlijk leven zo..dank zij mijn aso buren en alle volgevreten niksnutten van ambtenaren die niets maar dan ook niets uitspoken..

 17. Door mij leeftijd kon ik in een seniorenwoning terecht, wat een spijt heb ik, zelfs bejaarden buren kunnen een hels probleem zijn !
  Deuren worden dichtgetrapt, bellen met de microfoon open op vol volume naast mijn raam, voor mijn raam staan en naar binnen kijken.
  Zomaar uitschelden, een opdonder geven en tijdens mij afwezigheid mijn siergras slopen.
  Zo gaat het al ruim 8 jaar en niemand ( ondanks talloze meldingen en gesprekken met de WBV ) doet iets.
  Deze mensen kennen geen enkele gene en hebben geen respect voor de ander.
  En zo maken buren het leven van een ander kapot.
  Ik had me deze levensfase heel anders voorgesteld.

 18. Triest dat het niemand wat kan schelen en ambtenaren lijken doof en blind en zo moeten mensen oud worden. Politie wacht tot stevige escalatie. In grote steden nog erger veel spookbewoning huis staat inmiddels op iemand anders zijn naam, maar duivels wijf en familie blijft daar lekker zitten en post ontvangen en lekker slapen als in de paradijs met aso kinderen. De woningstichting weet ervan, maar doet niets ambtenaren zouden deze woningstichting een fikse boete moeten geven van 10.000 € en wegens ondermijning ook een boete van de frauderende boeven familie. Dan zouden deze lui een toontje lager zingen en praten nu beschermt de woningstichting hun flink en onderdrukken mij wegens hun anders ben ik aan het discrimineren.

 19. Wat mij opvalt op dit soort sites of in het algemeen, dat mensen die al jaaaren fijn wonen nieuwe buren krijgen die pesters en aso’s zijn.

  Wanneer de “oude” buren hier horensdol van worden, wordt gezegd dat je maar moet verhuizen…..De woningen en geld liggen anno 2021 niet voor het oprapen… Waarom moeten de bestaande buren verhuizen en de nieuwe aso’s gaan gewoon door met hun gedrag;wie maakt me wat??????…

  • Klopt je hebt helemaal gelijk , woon ook al 30 jaar in het hetzelfde huis en nooit overlast van buren gehad en altijd fijn gewoond, sinds 2 jaar een alleenstaande moeder met 3 kinderen en nu alleen maar ellende . Rennende en gillende kinderen, deuren slaan ect. Ook als ze in de avond laat thuis komt. als je vriendelijk vraagt of we tot een oplossing kunnen komen krijg het zijn mijn kinderen niet en je kan het niet zo erg horen, heb een dure ondervloer, bel de woningbouw maar kan ze makkelijk zeggen daar heeft ze connecties mee, maar even de moeite nemen om te komen luisteren doet ze niet want dan moet bekennen dat het wel erg is .Formulieren invullen om te regristeren wanneer en hoe laat je overlast ervaart doet de woningbouw (Havensteder) niets mee allemaal vriendjes politiek. En een ander huis heb je ook zo maar niet.

 20. Ach ja, zo hebben wij hier in de straat een heel link wijf die heel achterbaks is en buren tegen elkaar opzet. En het erge is: je hebt het eerst niet door omdat zij zo stabiel, aardig en netjes is. Mensen trappen daar in en tegen de tijd dat ze er achter komen hoe het wel zit is het al te laat en is de het nodige leed al veroorzaakt. En wie worden er voorop aangekeken? Juist, de onschuldige mensen. Ik weet niet wat het is met deze vrouw maar als je al zo lang in een buurt woont en al zoveel ellende hebt veroorzaakt en een slechte reputatie hebt dan zou je toch denken: ‘wees wijs en leer van je fouten en doe dat niet weer’, maar bij haar is dat niet zo: zij leeft voor andermans ellende lijkt het wel. Kijk, de nieuwe mensen trappen er in, de rest is wel op de hoogte van haar doen en laten of hebben zelf aan den lijve ondervonden hoe zij in werkelijkheid is. Het bepaalt de hele sfeer! Politie, MJD en woningstichting is erbij betrokken maar doen nooit echt iets behalve met steeds mooie verhalen komen waarom iets niet kan of ze geven de buurtbewoners de schuld, er is zelfs gelogen door de instanties tegen ons (waar we achter kwamen doordat we met elkaar praten hierover)! Ze willen het gewoon niet oplossen, ja alleen op de gemakkelijke manier: iedereen moet maar om haar verhuizen dan……ik lees hier veel schrijnende verhalen maar hoe mijn buurvrouw te werk gaat is heel achterbaks , het gebeurt natuurlijk op een niet zichtbare, moeilijk te bewijzen manier waarvoor ze anderen gebruikt zodat zij buiten schot blijft. De keren dat er iets echt voorvalt tussen haar en een ander zijn dat op momenten die onverwacht zijn dus weinig of geen getuigen en het gebeurt snel. Achteraf hoor je dan weer via via dat er weer iets is gebeurd. Iedereen heeft een hekel aan dat wijf en ontwijkt haar maar ze kan ongestoord haar gang gaan natuurlijk. Ze laat het je wel voelen en zien, zolang dat natuurlijk niet zichtbaar is voor de rest…..velen voelen zich geïntimideerd en durven niks meer, sluiten zich op en af in hun huizen of trekken weg. De politie interesseert het niks, die willen alleen sussen….maar ja, daarmee los je het probleem niet op. Er zijn mensen om haar verhuisd en er ze heeft behoorlijk ernstige dingen gedaan, zoals een hetze kweken tegen bepaalde mensen, met petities langs de deuren om iemand weg te krijgen (natuurlijk alleen de incrowd), een moeder met kind vals aangegeven bij de Jeugdzorg die daar heel veel moeilijkheden door heeft gehad en de naaste familie ook. Ze heeft er zelfs voor gezorgd dat iemand in een inrichting gekomen is, die vrouw is door haar hoorndol gemaakt en daarna durfde die zich 5 jaar niet te vertonen in de straat en in haar huis! Iemand anders talloze valse meldingen bij de politie en het MJD laten doen over mensen die ze niet mag….niet best! Deze trol in geraffineerd. Je zult ze maar bij je in de straat hebben! Dit verhaal van mij is wel heel anders dan de verhalen die ik hier lees: die gaan over asociaal geluidsoverlast met agressie meestal. Heel anders dan hoe het in mijn straat zit

  • Welke straat woon jij toevallig?
   Hier in delft heb ik er ook 1tje onder mij wonen die er alles aan doet om mijn gezin uit elkaar te trekken. Precies het zelfde als hier boven, ook tegen iedereen in de buurt lelijk over ons praten. Mensen tegen elkaar op zetten, verhalen verzinnen die niet waar zijn. Als ik een sigaret ga roken op mijn balkon komt ze toevallig ook het balkon op om mee te luisteren wat er allemaal gebeurd. Als ik naar het andere kant van het huis loop en daar ga staan komt ze 2 minuten later ook. Ze kijkt continu bij me naar binnen als ze voorbij loopt met der hondjes om weer iets te zoeken waar over ze kan roddelen. Der tv staar elke dag op standje 10duizend en klaagt over ons kind van 5 die speelt in huis overdag. Het is om ziek van te worden. Geen een instantie die helpt en het ergste van alles is dat de instanties die hulp zouden moeten bieden tegen aso mensen als deze jouw nog als dader aan zien omdat ze dan in een zielige slachtoffer rol kruipen

  • Ja, wij hebben hier zo’n buurman in de buurt. Heel netjes en aardig in het openbaar. Toch altijd met iets vaag stekends in zijn praatjes, waardoor niemand hem écht mag. Hij heeft een leuk beroep waardoor hij internationaal bekend is, maar hij probeert hier alle buren tegen elkaar op te stoken. Wat hem niet lukt omdat de contacten in de buurt redelijk goed zijn. Je doet er niets tegen zo iemand. Je kunt alleen zelf netjes blijven.
   Onze buurman is een verborgen narcist. Tegen zo iemand begin je helemaal niks. Ook omdat iedereen(die geen idee heeft van verborgen narcisme) in zijn valsheid trapt.

 21. Ik woon inmiddels 3 jaar in een gehorig gebouw (sociale huur, gebouwd voor 1960). Helaas heb ik een bovenbuurman die een orgel bespeelt, de pijpen van het orgel reiken tot aan zijn plafond en er kan geen koptelefoon op aangesloten worden. Een uur , bijna elke dag, is voor mij al een ramp om aan te horen. Soms zacht, maar regelmatig heel luid. Het geluid galmt dan ook door mijn hele huis, het portiek en is zelfs buiten te horen. De andere bewoners van het portiek vinden het wel best ( want die wonen er niet vlak onder) en vormen zelfs een bondje met deze man tegen mij. Het instrument wordt ook gebruikt als pestmiddel. Daarbij ook nog de nodige dreigementen wanneer ik deze meneer niet zijn ruimte gun. Politie, wooncorporatie en de gemeente doen er niets aan, want men mag tussen 8 uur ‘s morgens tot 8 uur ‘s avonds een instrument bespelen. Het feit dat ik er emotionele en inmiddels fysieke schade door de stress heb opgelopen en geen woongenot ervaar wordt van tafel geveegd. Ik kan geen kant op. Een andere woning vinden is een probleem en de kracht om telkens het ‘ gevecht’ aan te gaan heb ik vaak niet meer.

  • Daarom ben ik verhuisd. Mijn buurvrouw kwam jarenlang meerdere keren per dag bij mij aan de deur klagen. Ze kon er niks aan doen want ze was een psychiatrisch geval. Maar ik kon er niet meer tegen. Heb er nog steeds spijt van dat ik om die reden mijn mooie grote huurhuis in het centrum van de stad heb verlaten. Zat er nog voor bijna niks ook. Kwam daarna terecht in een asobuurt. Wat ik niet wist. In een uitgewoond huis kwam ik terecht met een vreselijke huurbaas. Die zomaar in mijn spullen zat als ik naar mijn werk was. Die mijn interieur vernielde, die het interieur eventje had vernield voordat ik erin kwam, want het was nog netjes toen ik erheen zou verhuizen. Halve gare vent. Als ik een gat in het dak had en de ratten en vogels over zolder liepen spijkerde hij het dicht met een stukje keukenvinylzeil. Al mijn bloementuinen wist hij totaal te verwoesten. Tot het verste hoekje. Hij sloot me zomaar opeens van het gas af. Dumpte zijn arme mishandelde hond bij mij op het erf. Wat ik met die man heb meegemaakt, onvoorstelbaar. Ben ook uit dat huis weggevlucht.

 22. Echt triest hoor om anderen te treiteren. Diegene vallen uiteindelijk door de mand.
  Mensen zijn bang en durven zich er niet mee te bemoeien. Gelukkig zijn er mensen die het
  wel gaan zien of horen en zo komt de ander echt niet meer geloofwaardig over.
  Wij hebben ook buurtbewoners die zich steeds met ons leven bemoeien.
  Het wandelend nieuwsblad is gratis en dit trekt aan.
  Treiteraars zijn zelf ontevreden en willen zich niet met hunzelf bezig houden, want dit is te confronterend.
  Probeer de ander wel te negeren en verlaag je niet tot hun niveau.
  Blijf je vastbijten in onrecht en het recht zal uiteindelijk zegevieren.

 23. Lang leve Nederland. Sociale controle, regelrecht boven op elkaar wonen. En de overheid gebruikt zelf zendtijd l/ reclameblokken om mensen te stimuleren om elkaar in de gaten te houden en melding over een ander te doen. En tja mensen worden steeds ouder. Genieten naar mijn mening veels te lang van hun pensioen. Hebben tijd over om hun buren in de gaten te houden en lastig te vallen. Denken zich overal mee te moeten en mogen te bemoeien. Pure afgunst, en maar bekritiseren hoe een ander leeft en wat je allemaal wel niet hebt en doet.
  Huidige generatie voed hun kinderen totaal niet op. Omgekeerde wereld, houden geen rekening met een ander. Gegil en geschreeuw dat krijg je de hele dag te horen van andermans koters. Mobieltjes op de fiets, jeugd en hun ouders krijgen totaal niets mee vh verkeer. Maar hier op toezien en handhaven dat doet de politie te weinig.
  Triest dat een land een systeem heeft bedacht waar mensen maar al te graag misbruik van maken. Heb je last van een buurtje, hebben ze kinderen, honden, katten of een mooie vespa scooter, 2/ 3 auto’s voor de deur, eigen huis en wel een leven etc. etc. Meld dit!!
  Zal ze leren. Leuke manier voor oudjes, of andere aso’s om aandacht te krijgen. Klagen bij de buurtsoos/ maatschappelijk werk over je buren klagen krijg je aandacht over andermans rug . Melding overal van doen wordt je ook nog op de hoogte gehouden. En serieus dat de melder idd een aandachts … ras … is tja! Je moet toch wat als je gepensioneerd bent of bij de kerk zit.

 24. Mijn buren zorgen voor maximale overlast .Toen ik er pas kwam wonen viel het mee .
  Bij overlast ging ik aan de deur .
  Mijn binnenplaats werd door hun gebruik als asbak dump van eierschalen , lege beker , bierblikjes enz.
  Noem maar op of het werd in mijn tuin gegooid.
  Ik gooide de troep terug of vroeg om ermee op te houden .
  Maar dat hielp niet .
  Elk weekend is er feest welke eindigt in een ruzie .
  Zoontje lief 15 jaar loopt met een pistool rond .
  Pleegt overvallen bij ons in het bejaarden tehuis.
  Er werd 6 mnd maanden lang naar hem gezocht bij opsporing verzocht en buro brabant.
  Moeder en rest van de kinderen geven een grote mond of schelden mij uit op basis van mijn afkomst en huidskleur .
  Ze hebben zelfs met grote letters een discriminerende racistische tekst op mijn voordeur geschreven.
  De woningbouw heeft deze na 2 weken verwijderd .
  Verder doet de woningbouw niks .
  Ze verwijzen je naar de buurt bemiddeling of de wijkagent .
  In de hoop dat deze wonderen kunnen verrichten.
  Ik werk 6 dagen in de week met wisselende diensten.
  Mijn 2 kinderen zitten op de HBO en in hun vrije tijd gaan ze sporten.
  Wij hebben geen tijd om net als de rest in de straat met een blikje bier in de hand om 8u s morgens te niksen of overlast te veroorzaken .
  Het is verschrikkelijk als je door omstandigheden langs dit soort volk komt te wonen.
  Of de ASO wet gaat werken ?
  Binnenkort moeten mijn buren voor de rechter verschijnen ivm hun racistisch en discriminerende uitlatingen en teksten .
  Het ergste geval is dat ze een boete krijgen en dat ik zal moeten gaan verhuizen .
  Ondanks dat ze voor moeten gaan ,gaan ze gewoon door met pesten en bedreigen.
  Hoe moeilijk het soms ook is , zeggen wij niks meer terug en negeren hun .
  Wij zullen nog het advies krijgen om te verhuizen en
  paats maken voor de volgende slachtoffer.
  En zo kunnen deze mensen maar doorgaan totdat ze de slechte tegenkomen.
  Tot slot .
  Heb respect voor elkaar
  Laat een ieder in zijn waarde .
  Wees een voorbeeld voor je eigen kinderen.
  ASO-Wet corrigeer deze mensen of zet ze bij elkaar op ėėn eiland .
  De sterkste zal overleven.

  • Nooit meer iets van die hele ASO-wet vernomen. Ik was haar al vergeten. Het is weer politiek voor de bühne, maar er wordt niet geëvalueerd, hoeveel veroordelingen er nu op basis van die wet zijn. Een goed idee van vroeger was de woonschool. Dergelijke figuren bij elkaar en dan een aantal jaar les in hoe je moet wonen. De onverbeterlijken houd je blijvend onder toezicht.

 25. Ik woon sinds 2013 naast een mensenhandelaar, Die dacht dat ze samen met haar man mij konden verkopen. Sinds 2013 is mijn leven een hel. Niemand geloofde mij, de politie niet de woningbouw had wat agenda over mij en ging de dader steunen. Soms denk aan wraak nemen. Ik denk dat mijn situatie vergeleken met wat ik hier gelezen heb de heftigste is. Maar hoe dan ook de verhalen die hier staan ook heftig zijn want je wordt dan in een onzekerheid gezet om je huis te verliezen als je gelijk zoekt om de fout van de andere. De Dader wil jouw leven en hel van maken en gebruikt de onschuldige in haar vieze spel. Mijn ervaring heeft mij geleerd om om te gaan met de missgunners. Mijn Advies zoek geen gelijk. Leer van de situatie em laat de rotte appels nog harder hun spel spellen. Trek je het niet meer. Zoek langzaam naar een betere woon plek of zoek tacktieken om de dader op te nemen. En die beelden gebruiken als bewijs. Om als nog te kunnen aan tonen wat aan de hand is. En neem nooit WRAAK. Die rotte appels zullen op een dag van zelf vallen. Trust KARMA. En wees geduldig. Maak geen domme fouten om dakloos te worden.

 26. Ik heb er ook al bijna 4 jaar last van. Sinds ik hier ben komen wonen.

  Buurvrouw luistert me af en vertelt dit vervolgens aan derden. De achterbuurvrouw weet ook altijd precies wat ik wel en niet doe in mijn huis. Ik heb dus geen privacy, word echt in de gaten gehouden,zelf schreeuwt ze best veel maar ze heeft last van mijn akoestische gitaar .Bonken op de muur savonds laat ook al zit ik met de televisie op fluisterstandje. Ik probeer er wel zo veel mogelijk rekening mee te houden maar moet ook nog kunnen leven en muziek draaien overdag moet ook kunnen, natuurlijk niet de hele dag op standje 10.

  Resultaat is dat ik hier bijna nooit meer visite heb,dat het eigenlijk alleen maar goed is wanneer ik stil in een hoekje zit en dus geen geluid maak. Ja dat ga ik natuurlijk niet doen.

  Mijn auto is al meerdere malen bekrast door iemand, mijn hond hebben ze proberen te vergiftigen. Die buren roddelen ook vreselijk over me,bemoeien zich met alles wat er in mijn leven afspeelt. Heb ze er al op aangesproken maar tevergeefs.

  Wijkagent ingeschakeld,ook geen oplossing, al 3x aangifte gedaan,wordt ook niets mee gedaan.
  Buurtbemiddeling is geen optie helaas.

  Ik hoop dat er in het nieuwe jaar een ander huisje komt ,dan heb ik in elk geval mijn vrijheid terug.Ik vind het echt niet fijn om zo onder een vergrootglas te liggen bij die mensen,laat me gewoon met rust .

  Gelukkig heb ik ook nog fijne buren dus dat scheelt. Dat maakt de situatie wel een stuk gemakkelijker.

 27. Geen idee of iemand dit nog leest. Maar bedankt voor alle verhalen dit heeft mij een beetje verder geholpen.
  Ik huur nu 8 jaar hier en ben op mijn 18e gaan huren, vroeger al een bak ellende gehad waardoor ik vroeg zelfstandig ben geworden. En altijd keihard heb moeten werken naast m’n opleiding.
  Mijn buurman leek in eerste instantie wel aardig, totdat ik in de eerste zomer samen met een vriendinnetje in de tuin zat en toen liep mijn buurman poedelnaakt door mijn tuin heen, en dat niet te vergeten dat deze meneer dik in de 70 is. Ik ben altijd heel stil en ik werkte echt 60/70 uur per week was bijna nooit thuis. De buurman begon hiermee daarna begon hij te schelden in de tuin keihard te schreeuwen uit het niets, met deuren te slaan ga zo maar verder. Hier heb ik een paar keer aangebeld bij hem en gevraagd waarom hij dit deed, vervolgens brabbelde hij wat niet te verstaan was. Later kwam ik erachter dat mijn buurman onder een instelling woonde dus met begeleiding. Ook plaatste dit het gedrag met het cognitief denken dat mijn buurman dit zeker niet meer kon. Dit wist ik niet, had graag willen weten dat zo iemand je buurman is, later kom ik erachter dat de rest van dit blok qua mensen ook onder diezelfde instelling valt. En ik dus de enige op de hoek ben die erbuiten valt. De buurman begon dwangmatig op de muur te tikken met een hamer en dit ging ongeveer 3 minuten door, en dan stopte hij een minuut en begon hij weer te tikken met elke keer een stop ertussen. begon op een zondag ochtend om 6 uur. Of doordeweeks als hij wist dat ik een late dienst had gehad. Want meneer kon precies zien wanneer ik thuis kwam. Ook heeft de buurman de woningbouw gebeld toen hij mij het huis uit had gepest want ik trok het niet meer daar dus ben ik anderhalf jaar ergens anders gaan wonen en heb ik elke maand mijn huur nog gewoon betaald maar woonde er niet. Mijn buurman heeft op dit moment de woningbouw gebeld om te vertellen dat ik niet thuis was en waar ik uithing, toen ik er wel was belde hij om te zeggen dat ik een nieuwe vriend had en dat het niet mocht. Ook schrijft hij naar zichzelf bijna onleesbare dingen en geeft hij mij hier de schuld van, wat notabene door zijn begeleiding nog wordt geloofd. Dat ik denk hoe in …naam kan je dit nu nog gaan geloven. Ten eerste is het mijn handschrift niet en ten tweede heeft meneer een camera voor de deur en ben ik al 3 maanden niet normaal via de voordeur naar buiten gegaan ivm het tikken of geluidoverlast veroorzaken omdat hij precies weet tot hoelaat ik werk. Dus er is hier ook geen enkel bewijs van en dit zijn de kleine dingetjes. Ik snap dat er kwetsbare mensen in de maatschappij leven, ik snap dat ik hier rekening mee moet houden en meer begrip voor moet tonen heb dit ook echt gedaan, heb gesprekken gehad met de woningbouw geluidsopnames laten horen van minimaal een half uur aan getik op verschillende dagen, dit was niet voldoende. Ook heb ik ze alles verteld wat er is gebeurd een filmpje opgestuurd waarin ik de buurman vraag direct te stoppen na het gehamer om 6 uur in de ochtend. Tevergeefs kan hij nog steeds niet normaal met mij praten maar wel met de rest van de wereld.
  Ik heb nu ongeveer 11 meldingen gemaakt bij de politie ook zijn ze wezen kijken maar er is geen bewijs van getik. Iedereen weet dat mijn buurman niet helemaal helder is maar zodra er iets wordt verzonnen over mij wordt hij gelijk gelooft en ik kan na honderd gesprekken geluidsopnames en mails en video’s nog steeds meer bewijs verzamelen. Ik werk in een verzorgingshuis met dementerende mensen, ik hou van mijn werk steek hier ook al mijn liefde in, maar het is psychisch al een hele opgave soms omdat het heel heftig kan zijn. Soms heb je echt even je adem momentje nodig. En als je nachtrust wordt verstoort, overdag na een nachtdienst je niet kan slapen een paar uur. Het is echt verschrikkelijk. Ik ben naar het gemeentehuis toegegaan heb ze zowat gesmeekt om me aan te horen, er heeft eindelijk iemand gewoon even geluisterd naar wat ik vertelde ookal was het allemaal in elkaar gepropt en met een hoop emotie. Zei ze ik hoor je en ik ga met je meedenken. En ik ben nog nooit zo opgelucht geweest dat er iemand gewoon een keertje naar me luisterde.
  Geloof me mentaal ben ik kapot ik heb een miljoen keer gedacht van laat dit maar zitten alles is toch al verpest ik stop met proberen ik stap er wel uit. Maar nee ik ben sterker dan dit en ik laat niet iemand mij meer wegpesten uit mijn eigen huis waar ik keihard voor heb moeten werken en nog steeds doe. Ik hoop dat ik binnenkort wat meer toekomst zicht ga krijgen en dat er echt wat mee gedaan wordt. Want zodra je naast iemand gaat wonen die onder een instantie of instelling of organisatie of iets woont en daar gebeurd wat wordt er niet daarheen gekeken want het kan niet dat het gebeurd volgens iedereen. Je wordt van de kast naar de muur gestuurd, ik zit nu 5 jaar in een burenruzie waarvan de laatste 3 jaar echt opzettelijk worden uitgedaagd door de buurman. Dus geloof me blijf praten blijf het er met iemand over hebben, want zodra je dit niet doet, kan jou onveilige gevoel er niet uit, kan je je zorgen niet meer delen met iemand en word het erg eenzaam kan ik je vertellen. Dus blijf asjeblieft praten erover al schrijf je het op zodat je het in ieder geval ergens hebt staan.
  Ik hoop dat ik iemand hiermee kan helpen ookal probeer ik mezelf nu nog te helpen. Maar ik geef niet op.
  #RustInJeHart

  • Er zijn zat mensen met een baan die voor tijdens en na werktijd aan het treiteren zijn
   Het zijn juist alleenstaanden di vdaardiorveen makkelijk zwart schaap worden, terwijl hele gezinnen met hun vrienden en kennissen hun treiter campagne tegen je kunnen richten, van generatie op generatie notabene

 28. Ik mag het eigenlijk niet in het rijtje overlast plaatsen, ik woon namelijk met mijn koophuis langs een psychopaat in een huurwoning.
  Korte opsomming: dode rat in het zwembad, trampoline besmeurd, daarna kapotgesneden, rottend kadaver van een dier over de schutting op het terras, alle weken van het jaar met de bladblazer aan de slag, in z’n tuin de zuigfunctie gebruiken, langs onze oprit alles door de heg heen blazen, aan de deur staan te dreigen, en het enige wat we kunnen is een dossier opbouwen bij zijn woningstichting.
  Wij weten zeker dat er geen oplossing komt, het zal helaas echt moeten escaleren.

 29. Mijn nieuwe buren slopen mijn schutting komt de politie kunnen wij niets aan doen is een ceviele zaak 14 dagen later slopen ze op nieuwe mijn schutting vidio beelden gemaakt goed in beeld politie komt vidio beelden hoefen we niet te zien bewaar maar voor je zelf aangifte nemen ze niet op cevile zaak buren spuiten met water zand onder mijn terastegels weg zo dat deze zakken ik heb voor 4 jaar geleden nieuwe schutting geplaatst 4000 euro en de buren mogen gewoon slopen politie zegt steeds cevile zaak maarals je iets van een ander opzettelijk vernielt dan is dit toch vandalisme wie heeft een idee

 30. Jan Zomer, hoi hier hetzelfde buren mogen dreigen vernielen honden kapot willen schieten met spijker pistool , hij geeft het toe aan de politie , camera opnamen van een hele boel dingen en de politie doet NIETS…… dader wordt slachtoffer welkom in Nederland )-:

 31. Weet er allles van dat ik moet me huis uit volgende maand door pestende buren. Ben hier 2 jaar geleden komen wonen dat 1 buurvrouw had de eerste dag al de pest aan mij terwijl ik haar niet kon, ze deed steeds valse meldingen enz dat gelukkig had ik aan de andere kant een fijne buurvrouw die helaats overleed. Was daar met me hond komen wonen een flatcoat retriever die in januari op 14 en half jaar vermoord is door een aanslag op mij terwijl ik in een scootmobiel zit maar politie niks gedaan aan onderzoek. Ik ben na de dood van me hond heel ziek geworden dat broetes en tias gekregen en me handen willen niet meer en me voeten dat krijg volop verzorging iedere dag. Er kwam ook een jager naast me wonen dat glas en haase poten in me contener maar je mag niks zeggen. Ik val volop met me rolator en beide buren klagen dat ik bonk op de muren enz terwijl ik getuigen heb van me verzorster en hulp in de huishouding dat zij dat doen maar ik mag geen getuigen hebben dus me huis uit en kan nergens heen en geen vrienden en familie. Ik pas een nieuwe schutting en alles laten opknappen dag geld.
  Zo curupt is nederland dat inderdaad ….. daders slagtoffer en slachtoffer daders.

  zo

 32. Door nalatigheid van de woningbouw, en een concentratie van bepaalde bevolkingsgroepen is, wat eerst een ‘leuk’ buurtje was, op een ggz buurman na goed wonen. Tuurlijk tis oud en toe aan een grondige renovatie..toen kwam covid. Er bleken hele populaties te wonen van radicalen, mensen die je eerst nooit zag, die de buurt min of meer overnamen. Bergen afvalzakken, uitwerpselen van mens en dier, drank& drugsgebruik. Moedwillig slopen van spullen, eigendommen van omwonenden tot straatmeubilair moet het ontgelden. Totale Chaos is het devies. Wij als huurders moeten dit allemaal goed vinden, tis geen gebrek aan je woning. Inderdaad afgeplakte ramen, 24/7 binnen zitten en gaan leven als werkende mensen op bed gaan. Bewust lawaai maken in de nacht puur bedoeld om ‘ons’ de nachtrust te ontnemen, hun slapen toch overdag. Mijn meterkast ruikt naar hondenpoep door een boven buurman, intimideren van vooral vrouwen tot hun voordeur aan toe.
  Ook zij zijn maar verhuisd en hij woont er in alle rust nog. Geen bezoekje van..
  Inderdaad wordt de agressor de hand boven het hoofd gehouden, alsof ze een deal gesloten hebben met de locale politie. Het is hier bijbel-belt dus mannen, vooral alleenstaande mannen gedragen zich als beesten, leven in vuil en zijn xenofoob, argeren tegen iedereen die niet is zoals hun. Macho in z’n meest ergste vorm. En de wijkagent is nét zo, platte boer, stoer en draagt hierom ook het uniform en niet om de zwakkere in de samenleving te beschermen, wat zijn taak is toch? Laat jij hier als man zwakte zien, door alleenstaand te zijn of ziekte hebben wordt je tot doelwit gemaakt en dat gaat gewoon door tot je uit eigen beweging verhuisd. Je wordt een aansteller gevonden, een homo, wat hier telt het recht van de sterkste. Xenofoob en intolerant dat ís Nederland anno nu! Woningbouw, gemeente en politie draaien hun hoofd ervoor weg, ja daar heerst dat gedachtegoed ook.

  • Heel herkenbaar. Toevallig precies hetzelfde alleen is het andersom de onderbuurvrouw.

   Ook ik ben uitgescholden voor (Scheldwoord), (Scheldwoord) en (Scheldwoord).

   (De redactie is aangepast door onze redactie, De scheldwoorden zijn uit de reactie verwijderd)

  • Het zijn juist families die zo zijn, niet alleenstaanden, ik heb hier beesten praktijken meegemaakt waar ik nog van aan het bijkomen ben

 33. Help / Steun het initiatief Treiteraanpak Nederland, het toekomstige meld- & coördinatiepunt.
  Daar waar buurtbemiddeling met hun vrijwilligers, net als de wijkagent, tekortschieten pakt het Treiteraanpak Team de treiteraar, in samenwerking met een klinisch psycholoog, professioneel aan i.v.m. de vele signalen richting NPS / APS https://www.mentaalvitaal.nl/psychische-aandoening/antisociale-persoonlijkheidsstoornis

  2022
  https://regioonline.nl/binnenland/treiterbuur-maatschappelijke-probleem/
  2019
  https://www.socialevraagstukken.nl/buren-pesten-is-een-gedoogde-vorm-van-folteren/
  2018
  https://regioonline.nl/binnenland/pestende-buren-wat-kun-je-ermee/
  http://www.Treiteraanpak.nl

  T. 06 15 486 007

 34. herkenbare verhalen herkenbaar ik heb net een helse periode achter de rug met mijn gezin dankzij een erg vervelende buren ruzie. in een kleine 6 maanden tijd kregen wij 36 keer de politie aan de deur met de vreemdste klachten. geluidsoverlast, mishandeling van mijn gezin, vervelende visite, illegaal vuurwerk afsteken terwijl ik al 20 jaar geen vuurwerk meer afgestoken heb, valse beschuldiging van een mishandeling en ga maar door. op straat lopen verkondingen dat ik aan mijn jongste dochter zit en ga zo maar door. ondertussen zaten de klagers iedere avond tot de nacht uit een feestje te vieren met visite terwijl mijn kinderen proberen te slapen. ons op straat na joelen. we hebben alles geprobeerd de verhuurder, wijk agent, buurt bemiddeling, de gemeente niks hielp werd niet eens naar ons geluisterd vanwege die valse aangifte tegen mij ik was aan gemerkt als agressor. en had echt het gevoel dat ik schuldig was tot het tegendeel was bewezen(dat was niet zo moeilijk uiteindelijk) Maar toen de dag dat ik mijn onschuld bewees vanaf toen werd de nachtmerrie nog erger terwijl wij lekker samen aan het avond eten zaten kwamen er 8 agenten in kogelwerende vesten aan de deur. die willen even toegang tot mijn woning verschaffen maar zonder papier werk ja dat ging niet op. Vervolgens eisten ze mijn gezin te zien want er was iemand op ons adres zwaar mishandeld volgens een melding. klopte ook weer niks van… fast forward naar een paar maand geleden toen werd alles in 1 avond opgelost. ze zaten mij weer een na te joelen toen ik uit de voordeur stapte en ik negeerde ze gewoon geen zin om tijd aan ze te verspillen dus ik liep door. dat was het moment waar ik werd aangevallen met een zwaar stuk hardhout. met een paar beste klappen werd mijn dominante arm compleet gesloopt alleen maar omdat ik het negeerde. dat was het moment dat de hele buurt nou ja bijna het hele dorp het zat was. vanaf dat moment werd ik eindelijk serieus genomen en werd er eindelijk iets aan gedaan. helaas moest ik er wel blijvende schade voor oplopen voor er een oplossing kwam maar na lange tijd is de rust in huis weer wedergekeerd en zijn de treiterburen verwijderd uit de dorp. nu kan het helen beginnen ik slaap nog steeds amper, Mijn werk kan ik niet meer uitoefenen dus zodra ik voldoende ben gerevalideerd zal ik goed moeten na denken over een omscholing thuis zitten is geen optie voor mij. mijn vrouw word helemaal paranoide bij elke auto die s’avonds voorbij rijd. een gevolg van het gestalk van de buren met hulp van de politie…. jongste kind(10) praat wekelijks met iemand want die heeft er misschien nog wel het meest onder geleden de arme schat haar school leed er zelfs onder tijdig handelen en met de school in gesprek blijven heeft daar enorm bij geholpen.

  Het moest uiteindelijk zwaar escaleren voor er eindelijk iets aan werd gedaan. maar of het voldoening geeft? vraag dat mijn dominante arm maar……..

 35. mijn buurman klopt/bonkt 3 uur lang op mijn zoon zijn muur .en beweert bij de woningbouw in een bemiddelingsgesprek dat wij t waren die dat bij onze zoon 3 uur lang terwijl mijn zoon genoeg trauma in zn leven heeft meegemaakt …en nu gisteren spreekt hij m zoon aan op straat en zei jij bent degene die 3 uur lang bonkt op de muur niet ik en ik heb t tegen de instanties gezegd ….t moet toch niet mogen en kunnen ..woningbouw meer wonen in roelfarendsveen gelooft alleen hun en niet ons ….als je zo ver gaat zo als je al zo wanhopig bent dat je begint tegen een kind ben je ziek in je hoofd..zijn er pas paar maanden geleden komen wonen …mag niet discrimeren maar t zijn wel buitenlandse mensen en die dus pas paar jaar in nederland wonen ..zewillen waarschjnlijk weg uit de woning en doe t dan maar zo via deze weg maar niet over mijn rug hoor

 36. wij zijn in onze buurt de langs wonende bewoners heb een conflict gehad met de buren en heb geprobeerd het gelijk uit e wereld te helpen door hun uit te nodigen voor een gesprek. hier is niets uitgekomen en het klopt de politie doet niet alleen maar klagen over hun loon maar help dan ook mensen waar je voor bent opgeleid. ik moet alles doen in huis en mijn moeder is al oud. boodschappen doen, dan moet ik de deur uit maar ben dan altijd weer bang om thuis te komen dat de buren niet voor de deur staan. ik gaf de politie dit ook aan en ben bang als er wat met mij gebeurd. DE POLITIE GEEFT DAN AAN ALS JE WAT OVERKOMT MET GEWELD KRIJGT JE MOEDER THUISZORG. DUS WAAR MAAKK JE JE DRUK OM ALS JE IN ELKAAR GESLAGEN WORD. het is als of je een klap in je gezicht krijgt. 55 jaar zijn we keurige huurders en hebben nooit overlast veroorzaakt. de buren hebben met vele mensen ruzie in de buurt en niemand doet er iets aan. toen we nog goed contact hadden was de buurman trots als hij een ander persoon in de buurt bedreigde en hij zei trots dat de man die hij bedreigde stond te bibberen voor hem en met velen zijn wij nu aan de beurt. mijn moeder heeft dus geen leuke oude dag meer. we weten echt niet meer wat we moeten doen ben helemaal; op hiervan

 37. ja ik zie ook de problemen en heb hier buren die onze elektriciteit uit zetten waar wij dan 2 verdiepen lager in het donker terug de hoofdschakelaar gaan aan zetten ook duwen ze op de bel 100 keer tot de belknop blijft hangen , kan ik geen vod uit kloppen of je krijgt een emmer water over jou bij aankomst en zetten de hoofddeur open dag en nacht zodoende iedereen zich kan toegang geven tot aan je deur en de pakjes en post word gestolen daar postbode de pakjes achter laten in de inkomhal ga zo maar door . Nu de gas zo duur is slaat ook nog eens de boiler constant op door de trok dat het veroorzaakt omdat ze die duur open laten staan en ik die steeds ga dicht doen en direct terug word open gezet .
  wij hebben al klachten ingediend en niet of niemand helpt , ze bezetten een plat dak die van iedereen is hebben er een terras van gemaakt en nu met de nieuwe regularisatie moete dat terras vrij worden gemaakt daar we via een brandtrap moeten kunnen als er brand is kunnen we niet weg en zitten als ratten in de van lelijk gezegd .
  wie en wat kan ons helpen

 38. Ik woon terug op een studio en voor de 2x word ik hier getreiter door laffe mensen
  Het is erg dat ik op een hollandse site moet terecht komen maar mensen zijn mensen en in belgie-antwerpen is het erg,
  Hier kan men je jaren kloten en zelf het probleem lijken of zijn, ik ben die Mentataliteit zo moe, en lensen hebben nog andere dingen in hun leven die iets belangrijker zijn In tegenstelling.

 39. De trieste verhalen over ingrijpend langdurig leed, het kan efficiënter worden gestopt wanneer het loket het Coördinatiepunt Treiteraanpak Nederland via http://www.Treiteraanpak.nl alzo informatief met raad en middels telefonisch contact de slachtoffers van treiteren kan ondersteunen. Artikel 285b Sr is er niet voor niets en elke burgemeester heeft diens verantwoordelijkheid voor het welzijn van de inwoners en kan middels de gele kaart artikel 151d Gemeentewet aan de belagers duidelijk maken dat de volgende brief een rode kaart is waarbij een uitzetting juridisch mogelijk wordt. 10 procent wordt ernstig getreiterd dat veroorzaakt alzo een miljoenen schadepost voor Zorgverzekeringen daar 4x per jaar hiervoor geen eigen risico voor wordt verrekend wanner de slachtoffers naar hun huisarts gaan. Alleen al door het bewerkstelligen van de kosten besparing kan het loket worden bekostigd. Als eenling is het na vele emails naar ministeries zelfs niet gelukt reacties te krijgen zelfs geen constructieve samenwerking met andere organisaties.
  T. 06 15486007
  Treiteraanpak@gmail.com

 40. Het is wat dat buren en meestal per twee een nette buur treitert aso gedrag lees ik hier door afval dumpen in de tuin.
  Dat er ook een verslavingsprobleem meestal aanwezig is.
  Vroeger had je eeheid dan kwam zoiets haast niet voor.
  Met urgentie kun je beter en fijner wonen. Het is altijd handig voordat er verhuisd worden even de buurt te verkennen.
  Het is heen minzaam om een ander te pesten. Zeker als die ander alles eraan doet zelfs een leven helpen te redden, dank je
  hoeft niet eens maar mekaar behandelen met respect, met rust laten.
  De huisbaas en voor de politie valt het ook niet altijd mee en buurtbemiddeling is even n lapmiddel, maar niet altijd effectief.
  Eigenlijk vinden we het gedrag van een pester waardeloos en door gezamenlijk hier tegen op te treden stopt het.
  Meestal zijn de pesters niet in staat hun eigen leven te laten ordenen en richten zich naar goed gedrag buren en jaloezie speelt
  ook een rol. Je begrijpt gewoon niet dat ze er plezier van hebben. Heel naar als je hier mee te maken krijgt, er zijn wel gelukkig normale goede vriendelijke en behulpzame buren die de pesters moeilijk noemen maar ook denken als t maar niet voor mijn deur is. Een gezellig portiek is heel fijn, maar dat is niet altijd zo. Het zijn er meestal maar 2 die roet gooien.

 41. Zo er kenbaar deze verhalen ook wij hebben een buurman die ons al aantal jaren treitert nu zo erg dat hij mijn man bedreigd heeft om met een baksteen zijn hersenen in te slaan ook s morgens vroeg met slaapkamer raam en deuren gooien en met zijn rolluiken omhoog en omlaag te laten gaan ,je kan niks in de tuin doen of hij staat er meteen boven op zelf als ik achter in mijn tuin doe vegen staat hij te roepen dat ik daarmee moet stoppen we worden uitgemaakt voor ss ers en de over buurvrouw als hier en ga zo maar door tegen andere mensen ons slecht maken echt hij is een grote narcist deze man zo erg dat zoontje van de over buren bang is voor hem hebben hem gefilmd en geluids opname van de overlast maar politie doet er niks mee net zoals de woning vereniging, wordt tijd dat de wed wordt veranderd en de pester narcisten worden aangepakt

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio