17.5 C
De Bilt
donderdag, 30 mei 2024

RVO op koers: nieuwe hoofddirectie met nieuwe ambitie en nieuwe strategie

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de ambitie om een excellente publieke dienstverlener te zijn met zichtbare maatschappelijke impact. Met de meerjarenstrategie “Kompas voor een duurzame toekomst” richt RVO zich op drie maatschappelijke transities: de klimaat- en energietransitie, de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en de transitie naar een toekomstbestendige en digitale economie. De primaire doelgroep voor RVO om deze zichtbare maatschappelijke impact te realiseren zijn ondernemers en organisaties. Deze keuze voor drie transities is erop gericht om focus aan te brengen en keuzes te maken waar mens en middelen op ingezet kunnen worden. Het zijn drie transities die bijdragen aan een duurzame toekomst nationaal en internationaal. Lees meer over de strategie op de website van RVO.

Algemeen directeur Abdeluheb Choho: “Er ligt een uitdagende ambitie en een mooie strategie. Met de ambitie om een excellente publieke dienstverlener te zijn willen we ondernemers en organisaties helpen om op een makkelijke manier gebruik te maken van onze diensten. Met het instrumentarium dat wij als publieke dienstverlener uitvoeren, willen wij zichtbare maatschappelijke impact maken voor een duurzame toekomst.”

Nieuwe organisatiestructuur

Voor het realiseren van deze ambitie wordt de organisatiestructuur van RVO anders ingericht volgens drie hoofddirecties: Transities, Publieke Dienstverlening en Organisatie. Deze hoofddirecties werken intensief samen, zijn onderling afhankelijk en gelijkwaardig om zo met maximale inzet de gewenste kwaliteit te behalen. In januari 2025 zal ook de rest van de organisatie zijn ingericht conform de nieuwe structuur. RVO heeft ook in de nieuwe organisatiestructuur al haar medewerkers hard nodig. Ondernemers, organisaties en samenwerkingspartners kunnen vertrouwen op goede dienstverlening in deze tijd van interne verandering bij RVO. De kwaliteit, continuïteit en stabiliteit van de dienstverlening is voor de hoofddirectie essentieel en een continue punt van aandacht.

Hoofddirectie RVO compleet

Met de benoeming van Lisette Broersen, als hoofddirecteur Transities, is de hoofddirectie van RVO compleet. Samen met de hoofddirecteur Publieke dienstverlening Frank de Jonge, hoofddirecteur Organisatie Johan Maas en algemeen directeur Abdeluheb Choho zal deze hoofdirectie werken aan de ambities en uitdagingen voor een duurzame toekomst nationaal en internationaal.

Lisette Broersen zal op 1 januari 2024 starten. Lisette werkt op dit moment als Divisiedirecteur Individuele Zaken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Frank de Jonge startte op 1 augustus 2023 en werkte daarvoor als directeur/plv. programma directeur-generaal (DG) bij programma DG Oekraïense Ontheemden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Johan Maas startte op 15 mei van dit jaar. Daarvoor werkte hij als directeur Financiën, Informatievoorziening en Facilitaire Zaken bij RVO. Johan is nu ook CIO/CFO en plaatsvervangend algemeen directeur.

Abdeluheb Choho: “Ik ben blij dat de hoofddirectie compleet is. Er staat een sterk team dat met deskundigheid en vol energie aan de slag gaat met deze nieuwe strategie.”

Algemeen directeur: Abdeluheb Choho

Onder leiding van Abdeluheb Choho is de nieuwe koers van RVO bepaald en de strategie tot stand gekomen. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de implementatie, de draagkracht en uitvoering van de strategie. Dit doet hij samen met zijn hoofddirectie. De algemeen directeur legt verantwoording af aan de eigenaar, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De algemeen directeur waakt over de positie en reputatie van haar organisatie als excellente publieke dienstverlener met maatschappelijke impact.

Hoofddirecteur Transities: Lisette Broersen

De hoofddirecteur Transities is primair verantwoordelijk voor het realiseren van zichtbare impact op de drie transities. Zij onderzoekt, verdiept, en maakt afspraken met de opdrachtgevers over de inzet van de opdrachten voor opgaves en transities. Daarnaast werkt zij nauw samen met de hoofddirecties aan de kwaliteitsontwikkeling van RVO. De hoofddirecteur Transities is tevens Chief Data Officer (CDO).

Hoofddirecteur Publieke Dienstverlening: Frank de Jonge

De hoofddirecteur Publieke Dienstverlening is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Hij stelt de klanten van RVO (ondernemers en organisaties) centraal en integreert daarbij de ontwikkelingen die in het kader van het programma Werk aan Uitvoering (WaU) worden aangereikt. Onder de nieuwe hoofddirectie Publieke Dienstverlening komen ca 4000 medewerkers te vallen en wordt daarmee de grootste hoofddirectie binnen RVO waar in totaal ongeveer 6000 werknemers werken.

Hoofddirecteur Organisatie: Johan Maas

De hoofddirecteur Organisatie is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatie. Dat betreft de kaderstelling, control en excellente interne dienstverlening die cruciaal zijn voor het primair proces, zoals informatievoorziening, financiën, juridische zaken, personeelszaken en faciliteiten. Op het terrein van medewerker en organisatie spelen de onderwerpen diversiteit en inclusiviteit, loopbaanontwikkeling, werkplezier en talentgericht werken een grote rol. Tevens vervult de hoofddirecteur de rollen CIO en CFO en is daarnaast plaatsvervangend algemeen directeur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio