Tweede Kamerverkiezingen goed verlopen, wel vernieuwing verkiezingsproces nodig

De Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart is goed verlopen, ondanks de bijzondere omstandigheden als gevolg van corona. De hoge opkomst van 78,7% laat zien dat kiezers er vertrouwen in hadden. Dit is de belangrijkste conclusie van de evaluatie die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wel benadrukt de minister dat het belangrijk is om te werken aan vernieuwing en onderhoud van het verkiezingsproces.

Minister Ollongren: ‘Verkiezingen zijn de basis van onze democratische rechtsstaat. In Nederland is er veel vertrouwen in vrije en eerlijke verkiezingen. Het is belangrijk dat dat zo blijft. De afgelopen verkiezingen hebben duidelijk gemaakt dat de uitvoering onder druk staat. Daarom is het van het grootste belang om de komende jaren te werken aan de robuustheid, toegankelijkheid en uitvoerbaarheid van onze verkiezingen.’

Evaluatie

Niet eerder zijn er zo kort voor de verkiezingen zoveel ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Dankzij alle inspanningen is het aantal stemlokalen op peil gebleven en waren er voldoende mensen om de stembureaus te bemannen. Uit de evaluatie blijkt dat kiezers veel vertrouwen hadden in de coronamaatregelen. Kiezers en gemeenten zijn ook positief over de rol van het extra stembureaulid bij de ingang. Wat hen betreft zou dat moeten blijven. De mogelijkheid om vervroegd te stemmen – twee dagen voor de reguliere verkiezingsdag – is eveneens goed bevallen. Volgens het kabinet kan vervroegd stemmen, ook als de pandemie voorbij is, de toegankelijkheid van verkiezingen vergroten. Daarbij is wel aandacht nodig voor de organisatielast bij gemeenten.

Aandachtspunten

Uit de evaluatie blijkt dat bijna de helft van de 2,4 miljoen kiezers van 70 jaar en ouder gebruik heeft gemaakt van het stemmen per brief. Het voorzag duidelijk in een behoefte. Briefstemmen is voor veel kiezers ingewikkelder omdat er meer handelingen bij komen kijken. De kans dat er fouten worden gemaakt is groter dan in het stemlokaal, en dat is ook gebeurd. Het kabinet wil met het parlement bespreken of briefstemmen, maar dan op aanvraag, in de toekomst een bijdrage kan leveren om het stemmen zo toegankelijk mogelijk te maken en of de voordelen daarbij opwegen tegen de risico’s.

Verkiezingsagenda 2030

Met de VNG, NVVB en Kiesraad heeft het ministerie van BZK een verkiezingsagenda opgesteld. Hierin staan maatregelen voor het onderhouden en vernieuwen van het verkiezingsproces. Het gaat om mogelijke maatregelen om de toegankelijkheid van de verkiezingen te verbeteren. De laatste verkiezingen hebben aangetoond dat ook de uitvoerbaarheid onder druk staat. Gemeenten hebben goede ondersteuning nodig om de verkiezingen te organiseren. Daarnaast staan in de agenda ook maatregelen die al in gang zijn gezet. Een nieuwe procedure voor het vaststellen van de uitslag bijvoorbeeld, zodat fouten eerder kunnen worden hersteld, en een nieuw stembiljet dat beter hanteerbaar is.

Herindelingsverkiezingen

De gemeenten Landerd/Uden, Land van Cuijck, Purmerend/Beemster en Heerhugowaard/Langedijk houden op 24 november van dit jaar herindelingsverkiezingen. Nu de zorgen om de coronapandemie afnemen en veel mensen zijn gevaccineerd, kan het verkiezingsproces weer zoveel als mogelijk terug naar hoe het was. Desondanks stelt het kabinet voor de tijdelijke wet verkiezingen covid-19 uit voorzorg te verlengen. Briefstemmen en het verhogen van het aantal stemmen per volmacht, worden wel geschrapt, al blijft het mogelijk om vervroegd te stemmen. De maatregelen in de stembureaus, zoals de gezondheidscheck, de veilige afstand, hygiëne, etc. blijven gelden. Wanneer de ontwikkelingen rond het coronavirus het toelaten kunnen deze maatregelen worden geschrapt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advocaat Gerard Spong ziet vervolgen ds. Kort als vanzelfsprekende gelijkheid

Den Haag/Krimpen aan den IJssel - In een Raadkamerzitting gisteren bij het gerechtshof in Den Haag heeft advocaat Gerard Spong, namens zijn cliënt Leon...

Eén UNESCO Werelderfgoed voor de Hollandse Waterlinies

Amsterdam - Op 25 juli heeft het Werelderfgoedcomité besloten om de Hollandse Waterlinies de werelderfgoedstatus te verlenen. Dit is de uitbreiding van het werelderfgoed...

Verbindingsweg A15 met A16 richting Breda weekend dicht

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 6 tot en met maandag 9 augustus onderhoudswerkzaamheden uit op knooppunt Ridderkerk-Zuid, op de verbindingsweg van de A15 richting Rotterdam...

Vervroegde tweede prik voor twaalf- tot en met zeventienjarigen

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar, die op 16 augustus of later hun afspraak voor de tweede prik hadden staan, kunnen hun...

Volkshuisvestingfonds maakt verbetering bijna 22.000 woningen mogelijk

Vandaag is bekendgemaakt welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren. Hiermee investeert...

Eerste helft 2021: 50.000 kilo cocaïne met bestemming Nederland onderschept

De Douane en internationale opsporingsinstanties hebben in de eerste helft van 2021 ruim 50.000 kilo cocaïnedrugs bestemd voor Nederlandse havens onderschept en in beslag...

Gerard Spong in actie voor Leon tegen willekeur OM rondom discriminatie LHBTI’s n.a.v. aangifte tegen dominee Kort Mieraskerk

Rotterdam – De Nederlandse topadvocaat Gerard Spong schiet te hulp bij zaak rondom de aangifte tegen de dominee en de willekeur van het OM...

Voorraad AstraZeneca door Nederland gedoneerd

Nederland doneert de 745.000 doses AstraZeneca die nog op voorraad zijn doneren aan landen in nood die een beroep hebben gedaan op de Nederlandse...