15 C
De Bilt

Gerechtshof doet uitspraak en roept dominee Kort op naar hoorzitting te komen

Den Haag – Het Gerechtshof in Den Haag heeft een tussenuitspraak gedaan rondom de aangifte van Leon Houtzager tegen dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. In haar brief van 4 augustus heeft het hof besloten dat het onderzoek naar de mogelijk vervolging van de predikant wordt heropend en dat de beklaagde gehoord zal worden op een nog nader te bepalen datum.

Tweede slachtoffer heeft aangifte gedaan en wordt gehoord

Daarnaast is er nog een tweede slachtoffer aan het licht gekomen die aangifte heeft gedaan tegen de predikant. Hij en zijn advocaat zullen ook gehoord worden.

Bezwaarprocedure tegen OM

Deze uitspraak is het gevolg van een bezwaarprocedure op grond van artikel 12 Sv die Houtzager is gestart tegen het Openbaar Ministerie. Het OM besloot in september de predikant namelijk niet te vervolgen. Daar was Houtzager het niet mee eens en daar komt nu dus mogelijk verandering in. In de raadkamerzitting van 28 juli jongstleden heeft Houtzager zijn bezwaar toegelicht en werd hij bijgestaan door topadvocaat Gerard Spong.

Tevreden met tussenuitspraak

“Ik ben tevreden met deze tussenuitspraak. We zijn er nog niet, maar vervolging komt nu wel een stap dichterbij. Deze uitspraak laat zien dat het Gerechtshof de zaak serieus neemt en ook serieus onderzoek gaat doen. Ik voel mij dan ook serieus genomen en daar ben ik blij mee,” aldus Houtzager.
Advocaat Gerard Spong voegt toe: “Een beklaagde wordt alleen gehoord als er een goede kans bestaat op vervolging. We mogen er uiteraard nog niets uit afleiden, maar het geeft wel een indicatie waar het naartoe gaat.”

Datum vervolgzitting nog onbekend

De datum wanneer het onderzoek verder gaat en de volgende zitting plaatsvindt is nog niet bekend. Houtzager zegt hierover: “Onze verwachting is dat dit ergens in oktober zal plaatsvinden, maar dat kan ook later zijn. Eerst wordt het andere slachtoffer gehoord en zijn advocaat. Daarna krijgt de predikant en zijn eventuele advocaat de kans om op beide aangiftes te reageren. Pas daarna zal er uitspraak gedaan worden en daar mogen alle partijen bij aanwezig zijn. Zodra een datum bekend is zullen we jullie hierover uiteraard informeren.”

Veel steun en dankbaarheid

COC, de LHBTI-belangenorganisatie die Houtzager geholpen heeft met het opzetten van een crowdfundingactie om Gerard Spong te kunnen betalen als advocaat, is ontzettend blij met het nieuws. De teller staat inmiddels op 22.000 euro en mensen kunnen nog steeds doneren via: https://www.coc.nl/algemeen/tikkie-voor-leon. Dit bedrag is mede te danken aan Tim Hofman en zijn fans. Hij besteedde aandacht aan deze zaak in het programma BOOS op 25 februari. Geld dat overblijft komt ten goede aan bevordering van LHBTI-acceptatie in de Biblebelt.

“Dit kan een doorbraak worden”

Arjan Beune, voorzitter COC

Voorzitter Arjan Beune van COC Rotterdam: “Deze zaak zou wel eens voor een doorbraak kunnen zorgen. Ik denk dat Leon een goede kans maakt, maar we moeten het afwachten. Morgen is de Amsterdam Pride Walk, daar is Leon bij en zullen we samen met hem toasten op deze stap in de goede richting.”

11 REACTIES

 1. We leven toch in een land waar we vrijheid van meningsuiting hebben? Waarom mogen christenen dan niet hun mening over bepaalde zaken zeggen? Dat moet toch gewoon kunnen in ons landje?

  • Het punt waar het hier om gaat heeft niet met vrijheid van meningsuiting te maken. Bedoelde predikant is door het Openbaar Ministerie (OM) schuldig bevonden aan groepsbelediging. Het OM wilde de predikant alleen niet vervolgen vanwege artikel 6 van de grondwet, Vrijheid van Godsdienst. Groepsbelediging en discriminatie zijn echter strafbaar voor iedereen in Nederland, dus heeft klagende partij het Gerechtshof in Den Haag gevraagd het handelen/afwijzen van vervolging door het OM, nader te beoordelen. In deze tussenuitspraak laat het Gerechtshof in Den Haag dus weten niet tevreden te zijn met gevoerde koers van het OM en beklaagde (predikant) zelf te willen horen, evenals een tweede klager en zijn advocaat. Het gaat dus niet om vrijheid van meningsuiting, maar of een bewezen strafbaar feit wel door een christen gepleegd mag worden (de predikant in dit geval), maar niet door iemand die niet gelooft. (Red.)

   • jouw opmerking slaat nergens op vind ik. Een voorganger die voor gaat in de kerk en zijn gemeente van een paar honderd mensen en de gemeente onderwijst uit het woord van God doet er niets verkeerds mee. Of willen wij soms God ter verantwoording roepen? wat een hoogmoed.
    Kijk eens naar de LHBTI groep zij beledigen bewust juist hele groepen christenen en moslims dat is groepsbelediging ,bewust de grenzen opzoeken dat is wat hier gebeurt , het zedelijke mond dood maken voor het onzedelijk gedrag waarin men wil leven.
    wat Hier gebeurt is een verkapte vorm van chagrijn vanuit de Groep LHBTI omdat christenen en moslims hun levens wijze afkeuren volgens de Heilige boeken de Bijbel en de Koran , maar de opdringerigheid vanuit de groep LHBTI is ronduit zorgelijk.
    Groepsbelediging kun je natuurlijk verschillend benaderen , maar de oplossing ligt hm niet in wat wij mensen vinden natuurlijk.
    als voorganger word jouw mening nu aan banden gelegd en kun je niet meer vrij zijn in je mening , maar het gaat hier niet om de mening van een mens maar om het Heilig woord van God.
    En wederom word de geschiedenis van Sodom en Gomorra herhaalt.
    ik vind het heel normaal en gewoon dat er gewaarschuwd word vanaf de kansel, ook vind ik dat een man en vrouw zijn voorbestemd voor het huwelijk , kinderen ect. en dat Homofilie een zonde is, ja zelfs een gruwel Romeinen 1.
    hoe verklaart men dat het percentage zelfdoding onder deze groep hoog is? hoe verklaart men dat een huwelijk met het zelfde geslacht stranden geen stand houdt , uitzonderingen daar gelaten , en wat kost het de maatschappij allemaal?
    Kinderen hebben een papa en mama nodig zoals God het heeft beschreven in de Bijbel voor geestelijk en evenwichtig gezond leven en geen zogenaamde papa of mama van het zelfde geslacht, dit bestaat voor ons christenen niet en wijzen we ook af oogrond van de Bijbel het Heilig woord van God.
    weet u het gebed is een krachtig wapen en wij christenen bidden ook voor onze broeder Dhr de Korte.
    Maar kan u verzekeren dat de overwinning al is behaald namelijk 2000 jr geleden toen de Here Jezus stierf aan het kruis , voor u en mijn zonden en de zonde van de LHBTI groep , en het valt zwaar als je dit kruis moet dragen en selebetair door het leven gaat en de eenzaamheid een last is.
    Maar wij geloven ook dat de Here Jezus je nabij zal zijn en je kracht ervoor geeft en je op wonderlijke wijze helpt met het dragen van dit kruis.
    wij Christenen zijn ons ervan bewust hoe zwaar dit kruis is , God vond ook dat het niet goed was dat de mens ( Adam ) alleen was en nam een rib uit zijn lijf en vormde er een lichaam uit een vrouwelijk lichaam. Deze twee bouwde aan het paradijs maar door de ongehoorzaamheid en zonde en rebellie werden zij verbannen uit het paradijs.
    ik zou zeggen lees eens de bijbel en verdiep je eerst eens in de gedachte vd Bijbel en het waarom en wat wij christenen geloven.
    dat zouden de rechters ook moeten doen , om een goed oordeel te geven raad ik hen aan eerst de bijbel maar eens te gaan lezen.

   • Dit is echt een kletsantwoord. Het OM gaat onderzoeken of er wellicht iets strafbaars gezegd is. Van een veroordeling is helemaal geen sprake. Wellicht heeft menigeen hem in zijn hart al ruimschoots veroordeeld.
    Het zou heel erg vreemd zijn als hier een vervolging op komt. Kennelijk is men heel slecht in begrijpend lezen, of wil men iets lezen wat er niet staat. Deze man heeft het beste voor met zijn medemens, al wil men dit niet zien. Ooit zal iedereen het zien.

 2. Spong en Houtzager moeten goed in de gaten houden dat als men G,ds volk aanraakt raakt Gods oogappel aan .
  En G,d laat niet met zich spotten .
  Als opperrechter en opperadvocaat zal G,ff altijd winnen

 3. Morgen is de Amsterdam Pride Walk, daar is Leon bij en zullen we samen met hem toasten op deze stap in de goede richting.

  een stap in de verkeerde richting die van de ondergang wat betreft zedelijkheid. er is geen stap in de goede richting, en als de heren denken dat zij het op kunnen nemen tegen God dan hebben zij het mis. Juich niet te vroeg heren.

 4. LS,

  In de eerste plaats is er volgens mij helemaal geen sprake van groepsbelediging. Ds. Kort heeft op grond van de Bijbel alleen maar afkeuring uitgesproken over een bepaalde levenswijze. Worden (heterofiele) mensen beledigd als er wordt gezegd, dat vreemd-gaan in de ogen van God strafbaar is? Daarnaast wordt dit gezegd in en over gelovigen. Een predikant heeft geen zeggenschap over het publieke leven.
  Ds. Kort wordt nu aangepakt over iets, dat hij niet in de kerk heeft gezegd, maar geschreven in een vertrouwelijke brief aan de burgerlijke gemeente. Deze brief is op de één of andere manier in de openbaarheid gekomen.
  Ten tweede: Artikel 1 van de Grondwet beschermt de vrijheid en gelijke behandeling van burgers ten opzichte van de overheid. Dus niet die van burgers onderling. Als ik (voorbeeld) geen lid kan worden van het COC omdat ik niet LHBT-er ben, dan kan dat toch niet als discriminatie aangemerkt worden? (Wel als ik geweerd word om een reden, die niet relevant is ten aanzien van de doelstelling van het COC, bijvoorbeeld mijn blauwe ogen.)
  Hoewel naar christelijke opvatting de Bijbel geldt voor alle mensen zal de kerk toch nooit buiten haar boekje mogen treden door niet-leden aan te spreken. Niemand is verplicht om lid te blijven van een kerk waarin die zich niet kan vinden. Dus vrijheid van godsdienst en gelijke behandeling hoeven helemaal niet te botsen in een land, waar scheiding van kerk en staat is.

  Henk Karssenberg, Amersfoort

  • helemaal mee eens met Henk Karssenberg , er is geen groepsbelediging , maar deze groep wil dit gewoon zeg maar gewoon opdringen en hun levens wijze als iets heel normaal vinden , maar voor ons christenen is het niet normaal

 5. De boodschap van ds Kort is een boodschap van liefde, wie wens je nu niet het beste toe voor tijd en eeuwigheid?

  We dienen als Christenen onze rug recht houden en niet mee te buigen met deze beweging. Het is toch grote oneer voor de Koning van de Kerk! Alleen die vlag al beschamend…Desalniettemin moet ook de vinger naar ons zelf, wat leeft er niet voor zonde in ons eigen hart! We moeten wel zeggen met David,” doorgrond en ken mijn hart o Heer, is hetgeen ik denk niet tot Uw eer?” enz. We kunnen ons dan ook niet verheffen en denken dat we beter zijn, we zijn schuldig aan alle geboden, mocht de Heere ons voor hoogmoed bewaren.

  We zullen moeten bidden voor ds Kort, het gebed is ons krachtigste wapen. De Hemelse Rechter zal opstaan om de zaak te beslechten. Tevens zullen we moeten bidden voor mensen die hiermee worstelen.

  Wij zijn allen naar Zijn beeld geschapen man en vrouw. Door de val zijn we dit kwijt geraakt en zijn we vervallen in allerlei zonden en ongerechtigheid. In dit leven eist God Zijn beeld terug van de mens en zegt: bekeert u want waarom zoudt gij sterven, sterven is God ontmoeten!.Wij kunnen niet sterven zoals we geboren zijn, we moeten door Gods Geest opnieuw geboren worden, om dat verkwanselde en verloren beeld recht aan te doen. Dat kan nooit zonder een Borg voor de schuld, zonder het bloed van de Heere Jezus is het voor eeuwig verloren. Jezus MOEST komen in een wereld vol schuld, om te betalen voor Zijn kinderen wat zij zelf nooit meer konden doen. Dit belijden we vrijmoedig voor de wereld, het is een boodschap van recht, liefde en vergeving voor de grootste zondaren.God is barmhartig en rechtvaardig.

  Hem is onze “identiteit” niet verborgen, voor degenen die hierover echt de waarheid wil weten, moeten eerst de bijbel lezen en onderzoeken, willen ze dit niet dan zijn ze zichzelf een waarheid door de natuur en schepping.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio