Is uitzonderingspositie godsdienst in grondwet nog houdbaar?

De vrijheid van godsdienst ligt verankerd in onze grondwet en is een groot goed voor vele Nederlanders. Soms zijn hier wel eens vragen over, maar nooit lijkt de discussie zo actueel en hevig als nu. Dit heeft vooral te maken met het besluit in de gemeente Staphorst om kerkdiensten met 600 mensen toe te staan, zonder mondkapjes, waarbij ook gezongen wordt in de eredienst. Zowel kranten, talkshows, actualiteitenprogramma’s als de NOS journaals besteden hier aandacht aan.

Wat houdt het grondwetsartikel in?

Artikel 6 van de Nederlandse grondwet beschrijft het recht op vrijheid van godsdienst als volgt:

  1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet kan ter zake van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Rechtsongelijkheid

Het protest dat met name de Staphorster Hersteld Hervormde Gemeente nu oproept, komt neer op het feit dat vele mensen en ondernemers vinden dat er nu sprake is van rechtsongelijkheid. Waar aan de ene kant – zeer terecht overigens – een jongerenfeestje met 100 mensen door politie inzet wordt beëindigd, mogen in Staphorst 600 mensen ongestraft bij elkaar komen omdat ze een godsdienst hebben.

Gevoel of feit?

Dit gevoel van rechtsongelijkheid komt overigens ook op andere plaatsen in Nederland naar boven, waar gebedshuizen van welke godsdienst dan ook grotere groepen mensen bij elkaar mogen laten komen, waar particulieren en ondernemers overal wettelijke en/of bestuurlijke beperkingen krijgen opgelegd. “Dat voelt niet alleen als rechtsongelijkheid, dat is rechtsongelijkheid!”, laat een ondernemer weten die liever anoniem blijft.

Frustratie

“Ondanks de vrijheid van meningsuiting krijg ik bij kritiek op die uitzondering voor godsdienst altijd gedonder. Heel vermoeiend dat je nooit normaal hierover iets kan zeggen in Nederland. En dan heb ik het nu eens niet over de Islam, maar gewoon over de strenge hervormde en reformatorische geloofsgemeenschappen in ons land. Wat maakt hen beter dan mij, of mijn buurvrouw?”, zo klinkt de frustratie van deze ondernemer door. Overigens wil hij wel gezegd hebben dat hij respect heeft voor het overgrote deel van de kerken die wel allerlei goede maatregelen nemen en zich er aan houden.

Veel gemeenschappen nemen goede maatregelen

In zijn laatste statement heeft de aangehaalde ondernemer zeker een punt. Het is toch een gelovige minderheid, die hier een probleem veroorzaakt dat afstraalt op allerlei geloofsgemeenschappen, die zich wel strikt aan de maatregelen houden. Diensten worden beperkt tot kleine groepen, er wordt niet gezongen en zoveel mogelijk mondkapjes gebruikt. Oudere en kwetsbare leden worden vaak sterk geadviseerd diensten vanuit huis via kerktelefoon of livestream te volgen. Dat verdiend waardering.

Corona legt probleem van punt 2 in artikel 6 bloot

In punt 2 van artikel 6 staat: “De wet kan ter zake van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.” De schoen wringt hem in het wetsartikel over de vrijheid van godsdienst bij het feit dat er alleen wettelijk buiten gebouwen of besloten plaatsen van geloofsgemeenschappen kan worden ingegrepen ter bescherming van de volksgezondheid, terwijl voor iedere andere burger wel binnen gebouwen of besloten plaatsen gehandhaafd wordt.

Politiek zeer gevoelige kwestie

Hoewel de rechtsgelijkheid hier dus geschaad wordt, is het aanpassen van dit grondwetsartikel nog niet zo eenvoudig. Eigenlijk wil geen enkele politieke partij de vingers hieraan branden, zeker niet met verkiezingen kort in het zicht. Toch kan de regering het gelijkheidsbeginsel van onze grondwet niet blijven negeren, door met artikel 6 te blijven zwaaien. Deze pandemie vraagt ongekende offers, waarbij ook veel vrijheden moeten worden ingeleverd. Dan kan niet een bepaalde groepering uitgezonderd blijven. Wel van vrijheden gebruik mogen maken die toch een bedreiging voor de volksgezondheid kunnen vormen.

Geen afschaffing, maar aanpassing

Afschaffing van artikel 6 is overigens onnodig en gaat veel te ver. De uitzonderingspositie die geloofsgemeenschappen binnenshuis als het ware een vrijbrief geeft zou echter geschrapt moeten worden, wil rechtsgelijkheid ook echt voor iedere burger hetzelfde zijn. Dat geeft wetsdienaars, handhavers en bestuurders (burgemeester in dit geval) wel de mogelijkheid om in het belang van de volksgezondheid in te kunnen grijpen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Waterschappen Zuid-Holland meer gekozen zetels dankzij PvdA statenlid

Waterschappen in Zuid-Holland krijgen meer gekozen zetels. Het voorstel om het aantal geborgde (vaste, niet gekozen zetels) zetels terug te brengen naar het wettelijk...

Inzicht in uitkomstinformatie leidt tot meer gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten, thuis en in het ziekenhuis

Binnenland - 1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven...

Geef kleur door op de Nationale Groente- en Fruitdag

Neem een Ga Voor Kleur Break en snack je middagdip eruit met groenten en fruit! Dat is het thema van de tweede editie van...

CDA: aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen grote fout

Binnenkort zal het initiatief om de reglementen van de Zuid-Hollandse Waterschappen aan te passen besproken worden tijdens de commissievergadering Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)...

Alles wat u moet weten over paneelbouwers

Ook al zijn al onze gemeubileerde goederen producten van betrouwbare industrieën, als we naar industrieën kijken, is er veel dat we geneigd zijn te...

Dat bloedonderzoek van eigen risico afgaat is bij groot deel niet bekend

Veertig procent van de mensen die een bloedonderzoek hebben gehad, weet niet dat bloedprikken ten koste gaat van het eigen risico. Zelfs van de...

Provincie: stop gasboringen in Waddenzee

Provincie Noord-Holland verzoekt het demissionaire kabinet dringend om boringen naar aardgas in kleine velden in de Waddenzee te stoppen en in plaats daarvan vol...

Slik op de weg! Wegbeheerders en brancheorganisaties waarschuwen

Het is oogstseizoen. Landbouwers zijn volop bezig met het oogsten van hun producten. Tijdens het oogsten kan er slik (modder) op de...