Gratis webinar: Meer Europa voor meer onafhankelijkheid

Deelname in Europa, de Europese Unie, kan de onafhankelijkheid van landen juist borgen. Aantasting van onze waarden, wereldwijde concurrentie uit China maar ook door “mega Amerikanse bedrijven” creëert “een minder on-afhankelijk Europa”, aldus Herman van Rompuy in zijn Nederlandse Onafhankelijkheidsrede op 13 december. “En als Europa afhankelijk is, dan zijn Nederland en België dat nog meer!”

Strategische autonomie

De vraag is volgens van Rompuy of er – juist in het licht van beoogde onafhankelijkheid van lidstaten – wel genoeg Europa is. Hij refereert aan het in zwang rakende begrip ‘strategische autonomie’, dat door alle regeringsleiders onlangs werd omarmd in de Europese Raad. “Indien de Unie niet zelfstandiger in de wereld kan staan dan kunnen Nederland en België dat ook niet en omgekeerd: hoe meer Europa zijn lot in eigen handen neemt, hoe zelfstandiger onze landen zullen zijn” 

Tijd van naïviteit voorbij

Van Rompuy noemt de aantasting van de Europese autonomie ernstig maar niet hopeloos en somt enkele aansprekende voorbeelden op. Zo worden onze persoonlijke data beheerd door niet-Europeanen. “Maar we hebben nog de kans om dat niet te laten gebeuren met de industriële data.

Sommige Europese landen voelen zich genoodzaakt hun buitenlands beleid aan te passen aan een aantal Chinese standpunten gewoon omdat Chinese investeringen zo belangrijk zijn geworden in strategische sectoren. En sommige landen in de Unie zijn nog veel te afhankelijk van Russisch gas. De tijd van de naïviteit is wel voorbij”. zo stelt de voormalig Premier van Belgie en Voorzitter van de Europese Raad in zijn rede, wegens Corona vandaag live uitgezonden vanuit zijn prive-vertrekken in Belgie.

Splendid isolation?

Voor “Onze Britse vrienden” heeft Herman van Rompuy nog een waarschuwing. “Zij liggen een oorlog achter”. ‘Size matters’ vandaag de dag, de schaal is beslissend, stelt hij. “Door kleiner te worden kan men niet groot zijn. ‘Splendid isolation’ is not splendid anymore. We moeten krachten bundelen. Dat inzicht groeit op het continent.”

Geen tegenstelling

Van Rompuy verklaart zijn persoonlijk Europees engagement uit het idee van samenwerking tussen nu al 27 landen met 24 talen. “Het idee van verzoening na vreselijke oorlogen in het verleden, van een groot geheel uit te bouwen waarin onze gemeenschappelijke waarden kunnen bewaard en uitgedragen worden. Het samengaan van ideeën, idealen en van belangen geven inhoud aan het leven en aan het samen-leven. Het overstijgt het eigen Ik en het eigenbelang en is daarom erg zinvol”.

Politieke kloof even groot

De nationale Staat kan een dergelijke “geborgenheid” niet beter waarborgen dan Europa, stelt Van Rompuy. Want de kloof tussen burger en politiek is binnen de landsgrenzen vaak even groot als daarboven. “Daarom hoeft er geen tegenstelling te zijn tussen ‘local’ en ‘global’, tussen de ‘place’ en de ‘space’. We moet samen werken aan een nieuw evenwicht.”

Over de Nederlandse Onafhankelijkheidsrede

Voor de Nederlandse Onafhankelijkheidsrede wordt jaarlijks een vooraanstaande en bekende (internationale) gezagsdrager, politicus, wetenschapper, opinieleider of journalist gevraagd. Zij of hij kan uit hoofde van functie, positie of inzicht bijdragen aan de duiding van ontwikkelingen in het denken over onafhankelijkheid. In 2018 werd de rede uitgesproken door Piet Heijn Donner, destijds vicevoorzitter van de Raad van State, ‘onderkoning’ van Nederland. Vorig jaar nam Jan Terlouw, voormalig vicepremier de Onafhankelijkheidsrede voor zijn rekening.

Zondag 13 december, de dag van de Apologie van Willem van Oranje, is vanaf 15:00 uur de live online uitzending van de Nederlandse onafhankelijkheidsviering 2020 te volgen.

Webinar vandaag om 15.00 uur

 • Presentatie door prof. dr. Luigi van Leeuwen
  voorzitter Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid
 • Inleiding over de Unie van Utrecht door prof. dr. Wim Voermans
  hoogleraar Staatsrecht Universiteit Leiden
 • De jaarlijkse Onafhankelijkheidsrede door Herman Van Rompuy
  voormalig premier van België en voorzitter Europese Raad
 • De Apologie van Willem van Oranje door actrice Marie van den Broek,
  die in zijn huid kruipt

Snel inschrijven

Inschrijven kan nog snel via https://studioavdr.webinargeek.com/onafhankelijksviering-2020

Informatie over Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid

Nieuws uit deze regio

Teruggave cultuurgoederen aan landen van herkomst als herstel onrecht

De oorspronkelijke bevolking van de koloniale gebieden is onrecht aangedaan door het tegen hun wil in bezit nemen van cultuurgoederen, aldus het kabinet in...

Aruba, Curaçao en Sint Maarten ontvangen nieuwe humanitaire steun

Inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten kunnen ook de komende maanden op de steun van het Nederlandse kabinet rekenen, zo is in de ministerraad...

100 kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland in Nederland

Binnenland - Deze week komen de laatste kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland aan in Nederland als onderdeel van het Nederlandse aanbod om 100 kwetsbare vluchtelingen...

Koning brengt digitaal werkbezoek aan sociale initiatieven Caribisch deel van het Koninkrijk

Binnenland - Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 12 januari een digitaal werkbezoek gebracht aan drie sociale initiatieven op Sint Maarten, Sint Eustatius en...

Kustwacht Caribisch Gebied versterkt de samenwerking

Binnenland - De Kustwacht Caribisch Gebied versterkt het komend jaar de informatiepositie en de samenwerking met partnerdiensten binnen de rechtshandhaving. Dat staat in het...

Intercity Randstad-Aken: niet dralen, maar doen!

Heerlen - Een grote groep bestuurders uit Zuid-Nederland, het Duitse NoordRijn-Westfalen (NRW) en de gemeente Aken sprak donderdag 26 november met een aantal Tweede...

Onderzoekscommissie wapeninzet Hawija een feit

Binnenland - De commissie die de Nederlandse wapeninzet op de ISIS-bommenfabriek in het Iraakse Hawija onderzoekt, is vandaag officieel ingesteld. Minister van Staat Winnie...

Oude auto’s en busjes niet meer welkom in Afrika

Binnenland - Veel auto's en busjes die vanuit Nederlandse havens naar Afrika op transport gaan, zijn sterk verouderd. Ze hebben een lage-emissieklasse, meestal een...