Kustwacht Caribisch Gebied versterkt de samenwerking

Binnenland – De Kustwacht Caribisch Gebied versterkt het komend jaar de informatiepositie en de samenwerking met partnerdiensten binnen de rechtshandhaving. Dat staat in het ‘Jaarplan 2021 Kustwacht Carib’ waar de Rijksministerraad op voorstel van minister Bijleveld-Schouten van Defensie mee heeft ingestemd.

Doel is om komend jaar het zogenoemde intelligence gestuurd politieoptreden in het maritieme domein verder te versterken. Dit gebeurt door een goede samenwerking met de andere uitvoerende diensten binnen het Koninkrijk, door meer in te zetten op analysecapaciteit, door intensievere samenwerking met internationale partners en door een betere digitale infrastructuur en informatiehuishouding.

Samen met de Koninklijke Marechaussee, de Douane Nederland en de landsdiensten zal de Kustwacht Carib intensief betrokken zijn bij de versterking van het grenstoezicht.  Het doel van de maatregelen op het grenstoezicht is het bijdragen aan het tegengaan van grensoverschrijdende/transnationaal georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit in de Caribische landen van het Koninkrijk en het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de diensten.

Dynamisch werkveld

De kustwacht opereert in een dynamisch werkveld. Zo verkeert Venezuela in een politieke, sociale en financieel-economische crisis. Daarnaast zijn de lange kustlijnen lastig te bewaken en heeft het Caribisch gebied te maken met veel drugssmokkel.

Op het gebied van detectie wordt vanaf komend jaar een flinke kwaliteitsslag gemaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het nieuwe waldetectiesysteem, waardoor de kustwacht een actueel omgevingsbeeld kan blijven behouden. Hierbij horen ook mobiele radars, drones en camera’s.

Extra personeel voor kustwacht

Dankzij eerder aangekondigde investeringen van de Nederlandse regering, mag de kustwacht de komende 5 jaar extra personeel aannemen. Er is ruimte voor een uitbreiding bij de Kustwacht-steunpunten van tientallen voltijdsfuncties. De bedoeling is dat de kustwacht in 2025 volledig zelfstandig 24 uur per dag de taken uit kan voeren door intelligence gestuurd politieoptreden.

Ook op het gebied van materieel worden investeringen gedaan. De komende jaren blijft een toekomstbestendige voortzetting van de taken van de Kustwacht mogelijk doordat alle Landen binnen het Koninkrijk bijdragen aan de gezamenlijke financiering van materieel, zoals Cutters, de walradar en de helikoptercapaciteit. Op Bonaire wordt in 2021 een botensteiger aangelegd als onderdeel van de nieuw te creëren multidisciplinaire maritieme hub Bonaire samen met de ketenpartners.

De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied  levert in het Caribisch gebied maritieme veiligheid (safety & security) door opsporing, toezicht (handhaving) en dienstverlening.

Nieuws uit deze regio

België geschokt door haatmoord op homoseksuele man

Beveren, België - Omdat Regio Online onlangs nog aandacht besteedde aan een LHBTI protest vanwege woorden, viel het volgende bericht ons op. Hoewel het...

Nieuwe wet Europees Parlement dwingt bedrijven tot fatsoenlijk ondernemen

Amsterdam - Op woensdag 10 maart stemt het Europees Parlement over een nieuwe wet die bedrijven verplicht rekening te houden met mens en milieu....

Teruggave cultuurgoederen aan landen van herkomst als herstel onrecht

De oorspronkelijke bevolking van de koloniale gebieden is onrecht aangedaan door het tegen hun wil in bezit nemen van cultuurgoederen, aldus het kabinet in...

Aruba, Curaçao en Sint Maarten ontvangen nieuwe humanitaire steun

Inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten kunnen ook de komende maanden op de steun van het Nederlandse kabinet rekenen, zo is in de ministerraad...

100 kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland in Nederland

Binnenland - Deze week komen de laatste kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland aan in Nederland als onderdeel van het Nederlandse aanbod om 100 kwetsbare vluchtelingen...

Koning brengt digitaal werkbezoek aan sociale initiatieven Caribisch deel van het Koninkrijk

Binnenland - Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 12 januari een digitaal werkbezoek gebracht aan drie sociale initiatieven op Sint Maarten, Sint Eustatius en...

Gratis webinar: Meer Europa voor meer onafhankelijkheid

Deelname in Europa, de Europese Unie, kan de onafhankelijkheid van landen juist borgen. Aantasting van onze waarden, wereldwijde concurrentie uit China maar ook door...

Intercity Randstad-Aken: niet dralen, maar doen!

Heerlen - Een grote groep bestuurders uit Zuid-Nederland, het Duitse NoordRijn-Westfalen (NRW) en de gemeente Aken sprak donderdag 26 november met een aantal Tweede...