Meer aandacht nodig voor mensenrechten in Caribische delen van Koninkrijk

Binnenland – Binnen het Koninkrijk der Nederlanden dreigt een tweedeling in mensenrechten te ontstaan. Mensenrechtenverdragen die door het Koninkrijk zijn ondertekend, zijn vaak alleen in Nederland van kracht. Staatsburgers in het Caribische deel van het Koninkrijk hebben daardoor minder rechten dan hun Europese medeburgers. De regering in Den Haag moet beter samenwerken met de andere landen van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) bij de uitvoering van internationale mensenrechtenverplichtingen. 

Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het rapport ‘Fundamentele rechten in het Koninkrijk: eenheid in bescherming’ dat vandaag door Ernst Hirsch Ballin wordt aangeboden aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops.

Gebrek aan aandacht

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nederland heeft bovendien drie ‘bijzondere gemeenten’ in het Caribisch gebied: de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Sint Maarten (BES). Mensenrechtenverdragen die door het Koninkrijk zijn ondertekend horen in alle landen en gebiedsdelen van het Koninkrijk van kracht te zijn. In de praktijk wordt echter voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden een uitzondering gemaakt. ‘Zij moeten vaak eerst nog wetten en regels opstellen om de afspraken in een verdrag uit te kunnen voeren’, legt Hirsch Ballin uit. ‘Dikwijls ontbreekt het
aan menskracht, maar ook aan aandacht voor het belang van gelding in het hele Koninkrijk – ook bij de Nederlandse overheid. Medegelding van een verdrag wordt vervolgens op de lange baan geschoven.’

Internationale kritiek

De AIV constateert in zijn advies dat zeker zes belangrijke mensenrechtenverdragen alleen in Europees Nederland gelden en niet in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-gemeenten. Hieronder zijn het VN Gehandicaptenverdrag, het Europese Verdrag voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, en aanvullende afspraken bij het Kinderrechtenverdrag om de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie tegen te gaan.

Ook internationaal is kritiek op deze tweedeling in mensenrechten. Tijdens het laatste VN-mensenrechtenexamen (Universal Periodic Review) van het Koninkrijk in 2017 werd erop aangedrongen dat de mensenrechtenverschillen tussen Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk worden opgeheven. ‘Terwijl de Nederlandse regering stelt dat mensenrechten voor iedereen, altijd en overal moeten gelden, is dat binnen het Koninkrijk zelf niet het geval,’ zegt Hirsch Ballin. ‘De internationale geloofwaardigheid van het Nederlandse mensenrechtenbeleid loopt zo een deuk op.’

Grotere inspanning van Nederland

De vier landen van het Koninkrijk zijn elk zelf verantwoordelijk voor het opstellen van wetten die nodig zijn voor de uitvoering van een verdrag. ‘Maar Aruba, Curaçao, Sint Maarten hebben maar een klein ambtelijk apparaat. Is het dan redelijk te verwachten zij dat helemaal zelf doen?’, vraagt Hirsch Ballin zich af. ‘Van Nederland, met al zijn kundige ambtenaren en kennis van wetgeving, mag een grotere inspanning verwacht worden om de Caribische landen van het Koninkrijk terzijde te staan.’ De AIV adviseert daarom dat na ondertekening van een verdrag altijd voor ieder Koninkrijksland een plan van aanpak wordt opgesteld. Nederland moet hierbij het voortouw nemen, ‘uiteraard in goede samenwerking en op basis van gelijkwaardigheid’, aldus Hirsch Ballin.

De AIV pleit verder voor een sterkere rol voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de mensenrechtensamenwerking van de Nederlandse ministeries met Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden beter te coördineren. Ook moet de kennis van Nederlandse ambtenaren over de structuur van het Koninkrijk en de samenwerking tussen de vier Koninkrijklanden worden vergroot.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Vliegtuig voert meetvluchten uit op NAVO vliegbasis Geilenkirchen

Geilenkirchen - Van 9 tot en met 13 augustus worden op en nabij de NAVO vliegbasis Geilenkirchen vluchten uitgevoerd om de radar van de...

Speciaal gezant gaat zorg Suriname adviseren

Als speciaal gezant wordt dr. Marc Sprenger opnieuw uitgezonden naar Suriname om ter plaatse te adviseren over de acute coronazorg in nauwe samenwerking met...

Eerste helft 2021: 50.000 kilo cocaïne met bestemming Nederland onderschept

De Douane en internationale opsporingsinstanties hebben in de eerste helft van 2021 ruim 50.000 kilo cocaïnedrugs bestemd voor Nederlandse havens onderschept en in beslag...

Voorraad AstraZeneca door Nederland gedoneerd

Nederland doneert de 745.000 doses AstraZeneca die nog op voorraad zijn doneren aan landen in nood die een beroep hebben gedaan op de Nederlandse...

‘Drugsjager’ Holland boekt nieuwsucces in Caribisch gebied

Buitenland - 'Drugsjager' Zr.Ms. Holland heeft wederom een drugstransport onderschept in het Caribisch gebied. Het betrof 325 kilo cocaïne. Nog geen 3 weken geleden...

8 toeristische ‘Veenpoorten’ worden meertalig

Emmen - Acht Nederlands en Duitse musea en recreatieve trekpleisters in het Natuurpark Veenland gaan alle informatie voor hun bezoekers aanbieden in het Nederlands,...

160.000 vaccins nog deze week naar Suriname

Landelijk/buitenland - Nederland zal deze week nog eens 160.000 vaccins naar Suriname sturen om te helpen bij de bestrijding van het Coronavirus. Dit heeft...

Suriname ontvangt woensdag 90.000 vaccins uit Nederland

Vanwege de zeer ernstige corona-situatie in Suriname gaan woensdag 90.000 doses AstraZeneca plus naalden en spuiten op het vliegtuig. Dat heeft minister Hugo de...