Aanpak ondermijnende criminaliteit vooral in de regio versterkt

Binnenland – Met forse investeringen en een set aan wetgeving pakt dit kabinet ondermijnende criminaliteit aan. Er wordt vooral in de regio ingezet op een meerjarige aanpak om te voorkomen dat criminelen zich innestelen in  woonwijken, misbruik maken van economische structuren en voorzieningen in ons land en met grote sommen zwart geld, geweld en intimidatie invloed proberen te verwerven in de legale wereld. ,,Een breed offensief is nodig van de overheid met verschillende sectoren, wegkijken is geen optie meer.” Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord extra geld uitgetrokken voor de aanpak: een ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en structureel extra investeringen van 5 miljoen euro in 2018, oplopend naar 10 miljoen euro vanaf 2019. Om te voorkomen dat deze financiële inzet wordt versnipperd, is gekozen voor een stevig accent op de bestrijding van de illegale drugsindustrie en de daarmee gepaard gaande verwevenheid van onder- en bovenwereld.

Binnen de georganiseerde criminaliteit heeft de illegale drugsindustrie een dominante plek, ook door criminele winsten die worden witgewassen. Maar de ondermijnende effecten van de illegale drugsindustrie strekken zich nog verder uit: gevaarlijke drugslabs in woonwijken, het dumpen van giftig chemisch drugsafval in de natuur, het gebruik van excessief geweld en liquidaties in de openbare ruimte en bedreiging van lokale bestuurders. Samen met maatschappelijke spelers, zoals branches en ondernemers, richten gemeenten, de politie, het OM en de Belastingdienst hun pijlen op zogenoemde sleutelpersonen en -sectoren die de criminele drugsindustrie faciliteren. Plegers van georganiseerde criminaliteit maken gebruik van dezelfde legale structuren en voorzieningen als gewone burgers: transportvoorzieningen, financiële en juridische dienstverlening, recreatieterreinen, de vastgoedsector. Daarmee infecteren ze de legale economie.

Gerichte aanpak in de regio

Om tot een goede verdeling van de 100 miljoen euro uit het ondermijningsfonds te komen heeft de minister de regio’s en betrokken landelijke partners – zoals de politie, het OM en de Belastingdienst – gevraagd wat nodig is voor een versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De professionals ter plaatse weten lokaal het beste wat er moet gebeuren om de aanpak te versterken.  Er komt circa 85 miljoen euro beschikbaar voor 10 meerjarige regionale plannen en 15 miljoen euro voor versterking op landelijk niveau. In de zomer worden de plannen verzameld en minister Grapperhaus verwacht op basis daarvan in het najaar van 2018 de middelen te kunnen verdelen.

Daarnaast wordt met het eerste deel van de structurele middelen in 2018 ingezet op extra intelligencecapaciteit (2,5 miljoen euro) bij de samenwerkende partners in de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC’s). Ook wordt extra geïnvesteerd (0,4 miljoen euro) in de capaciteit van het RIEC Oost-Nederland, omdat deze regio verhoudingsgewijs groot is. Eind dit jaar wordt de besteding van de structurele extra gelden oplopend naar 10 miljoen vanaf 2019 bepaald.

Wetgevingsagenda

Minister Grapperhaus werkt op dit moment aan een wetgevingsagenda die de ondermijnende criminaliteit op verschillende fronten aanpakt. Een duidelijk signaal gaat uit van de al eerder aangekondigde verhoging van de strafmaat voor illegaal bezit van automatische vuurwapens en voor het plegen van zware delicten – zoals geweld en liquidaties – in georganiseerd verband. Ook verbetert de minister het instrumentarium voor de aanpak van ondermijning. Zo is begin juli het wetsvoorstel gegevensverwerking samenwerkingsverbanden in consultatie gegaan. Hierdoor krijgen de diverse overheidspartijen meer mogelijkheden om informatie en kennis te delen in de aanpak ondermijnende criminaliteit.

Verder wil minister Grapperhaus de sluitingsbevoegdheid van panden voor burgemeesters uitbreiden. In de Opiumwet is al geregeld dat een burgemeesters een pand kan sluiten wegens de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs. In de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel om dit ook mogelijk te maken bij strafbare voorbereidingshandelingen voor drugshandel en -productie. De minister wil burgemeesters tevens de mogelijkheid geven om een pand te sluiten zodra er wapens zijn aangetroffen. Om de productie van synthetische drugs dwars te zitten onderzoekt Grapperhaus ook of een verbodsregeling mogelijk is voor groepen nieuwe gevaarlijke psychoactieve stoffen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verdachten voortaan verplicht aanwezig in rechtszaal

Landelijk - Slachtoffers of nabestaanden moeten de kans hebben om een verdachte te vertellen wat het misdrijf bij hen heeft aangericht. Verdachten van ernstige...

Taxi’s schoon en stil in 2030 volgens afspraken

Alle taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in de grote steden. Over die ambitie maakt staatssecretaris Van Veldhoven vandaag...

Autoriteit woningcorporaties: BZK beperk inzet aanwijzingen

De afgelopen 5 jaar heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK) vier aanwijzingen gekregen en 1 verzoek...

App plaagradar nu voor heel Nederland én gemeentes!

Landelijk - Afgelopen jaar werden er massaal rupsen gemeld in de Plaagradar app, een app ontwikkeld door een groep van vijf vrijwilligers. In 2020...

Rik Sinnadurai lanceert Bungo met nieuwe kledinglijn

Alphen aan den Rijn - Rik Sinnadurai Vartharaja ('zeg maar Rik'), is een 22-jarige ondernemer, die Bungo heeft bedacht. Een kledingwebshop waar hij graag...

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten ingediend bij...

Defensievisie 2035: Vastgoed blijft in lijn

Het vastgoed van Defensie is op veel plekken sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Zo blijk uit de Defensievisie 2035. Dat probleem is...

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra militairen die sinds medio februari in Nederland paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft de ministerraad...