Video: Aanpassing artikel 6 naar Tweede Kamer

Krimpen aan den IJssel – Mede door de coronacrisis zijn er diverse tegenstellingen in onze maatschappij ontstaan of extra zichtbaar geworden. Hierbij is de uitzonderingspositie die artikel 6 van de grondwet nu biedt aan godsdienstvrijheid, steeds vaker ter discussie komen te staan, met name door orthodox christelijke gemeenschappen. Zo gaat men daar tot op de dag van vandaag nog steeds met grotere groepen naar de kerk, dan bij overige kerken het geval is.

Rechtsongelijkheid door artikel 6

Doordat met name oud gereformeerde en streng hervormde kerken hier met mate aandacht aan besteden, ontstond er een tweedeling. Bijvoorbeeld door de miniem toegestane bezoekersaantallen in winkels, horeca (zomer), theaters, kermissen etc. Los daarvan is mede door een aantal predikanten het gevoel van onderscheid en ongelijke behandeling verder gegroeid. Ook door uitspraken die schuren met artikel 1 van de grondwet, waarbij groepsbelediging door een predikant wel bewezen werd verklaard door het OM, maar niet vervolgd vanwege de godsdienstvrijheid in artikel 6.

Aanpassing of afschaffing

Al drie landelijke partijen – PvdA, GroenLinks en D66, willen een aanpassing op artikel 6 in de Tweede Kamer op de agenda zetten. Artikel 6 zegt (lid 1): Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Over dat laatste stukje lopen meningen uiteen. Het OM lijkt nu nog godsdienst vrij te stellen van “behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet”, door bewezen geachte groepsbelediging van homoseksuelen niet te vervolgen.

Artikel 1

Toch zou artikel 6 kunnen vervallen, omdat alle rechten hierin zijn opgenomen. Artikel 1 zegt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Uitzonderingspositie

Echter door artikel 6 weg te halen zouden godsdiensten hun uitzonderingspositie kwijt zijn en ook vervolgbaar gesteld kunnen worden. Met name de orthodoxe godsdiensten willen die uitzondering graag behouden. Hiermee kunnen zij hele groepen beledigen of zelf oproepen tot een vorm van afkeer of haat tegen deze groepen, zonder dat zij voor de wet vervolgbaar zijn. Volgens meerdere politieke partijen en vele organisaties een zeer ongewenste bescherming.

Code Oranje en COC Rotterdam in gesprek hierover

In een kamergesprek spreekt nummer 3 van de lijst van Code Oranje en fractielid van Leefbaar Rotterdam, Tanya Hoogwerf, onder andere over dit onderwerp met Leon Houtzager van het COC Rotterdam. Het interview duur ongeveer 15 minuten. Helaas is het geluid wat zacht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Autoriteit woningcorporaties: BZK beperk inzet aanwijzingen

De afgelopen 5 jaar heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK) vier aanwijzingen gekregen en 1 verzoek...

App plaagradar nu voor heel Nederland én gemeentes!

Landelijk - Afgelopen jaar werden er massaal rupsen gemeld in de Plaagradar app, een app ontwikkeld door een groep van vijf vrijwilligers. In 2020...

Rik Sinnadurai lanceert Bungo met nieuwe kledinglijn

Alphen aan den Rijn - Rik Sinnadurai Vartharaja ('zeg maar Rik'), is een 22-jarige ondernemer, die Bungo heeft bedacht. Een kledingwebshop waar hij graag...

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten ingediend bij...

Defensievisie 2035: Vastgoed blijft in lijn

Het vastgoed van Defensie is op veel plekken sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Zo blijk uit de Defensievisie 2035. Dat probleem is...

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra militairen die sinds medio februari in Nederland paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft de ministerraad...

Inkomenstoets Krimpen bij WMO-aanvraag huishoudelijke hulp

Het college van burgemeester en wethouders in Krimpen aan den IJssel stelt haar raad voor de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te wijzigen. Wethouder...

Vrijspraak Akwasi van strafvervolging als zeer onterecht ervaren

Amsterdam - Het Hof Amsterdam heeft deze week Akwasi vrijgesproken van strafvervolging. Het OM had hem een voorwaardelijk sepot opgelegd, vanwege zijn uitspraken op...