15.6 C
De Bilt

Voor Harfsen, Laren en Lochem zijn eerste woningbouwplannen klaar

De kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem zijn klaar. In deze kernvisies staat per kern beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in september een besluit over de kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem. Daarna volgen de plannen voor Barchem, Eefde, Epse en Gorssel.

In Nederland is de woningnood hoog. Zo ook in de gemeente Lochem. Er is grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom wil de gemeente het aantal woningen in de gemeente de komende jaren fors uitbreiden. In de periode tot 2030 worden ruim 1300 nieuwe woningen verdeeld over de kernen gebouwd. Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. In de uitvoering wordt goed gekeken naar de relatie tussen groen, bodem en water en wat de gevolgen zijn voor onze duurzame inrichting, klimaat en biodiversiteit.

Wethouder Marja Eggink: “Nieuwbouw is noodzakelijk. Veel inwoners zitten met smart te wachten op een woning. Met deze woningbouwplannen willen we een oplossing bieden aan de woningnood én de leefbaarheid in de kernen behouden en waar mogelijk vergroten.”

Inwoners, dorpsraden en woningcorporaties gaven hun mening

Vorig jaar zijn de voorontwerp kernvisies Wonen voorgelegd aan de dorpsraden en woningcorporaties. Ook inwoners en belanghebbenden konden via een enquête, brieven, e-mail, inloopavonden en dorpsraden hun mening kenbaar maken. Tijdens deze inspraak zijn er 850 reacties binnengekomen op alle kernvisies. Alle 850 reacties zijn bekeken, gewogen en beoordeeld. In een aantal gevallen hebben deze tot aanpassing van de kernvisies geleid.

Locaties en aantal woningen

In totaal staan voor Harfsen en Kring van Dorth voor de periode tot 2030 108 woningen gepland, waarvan circa 75 op nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw in Harfsen zijn Harfsen Zuidwest en Harfsen West.

Voor Laren en Exel staan voor de periode tot 2030 196 woningen gepland, waarvan circa 140 op nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw in Laren zijn Laren Noord en Laren Zuid.

In Lochem (inclusief Zwiep) is de planning om 628 woningen te bouwen, waarvan 300 woningen op nieuwe locaties. De voorkeurslocatie voor nieuwbouw is Lochem Oost.

Extra locatie in Lochem voor spoedzoekers

In de kernvisie Lochem zijn naast de locatie Lochem Oost de locaties Hessenweg en Lange Voren (alleen gemeentelijk perceel) aangewezen als locaties waar alternatieve woonvormen, versnelde sociale woningbouw of tijdelijke huisvesting mogelijk is. In de kernvisie wonen Lochem is een beschrijving en motivatie van beide locaties opgenomen in de ruimtelijke analyse als bijlage bij de kernvisie Lochem. Een apart raadsvoorstel met daarin de nadere uitwerking en onderbouwing van deze plannen volgt ook in september in de gemeenteraad.

Inwoners kunnen kernvisies Wonen inzien

De kernvisies Wonen zijn uniform van opzet en bestaan uit een beknopt visiedocument met als bijlage de reactienota en de ruimtelijk analyse. De kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem zijn in te zien op www.lochem.nl en ook bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Besluitvorming door de raad

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad in september de kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem. Tijdens één van de politieke avonden is dan ook gelegenheid voor inwoners om in te spreken. Nadere informatie hierover volgt tegen die tijd in gemeentenieuws en op lochem.nl.

Uitvoering van de plannen

Nadat de raad de kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem heeft vastgesteld wordt begonnen met het opstarten van ruimtelijke procedures. Dit verschilt per locatie en is afhankelijk van de  initiatiefnemer. Belangrijke stappen daarin zijn het vinden van overeenstemming tussen de grondeigenaren, het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het doen van onderzoeken voor de ruimtelijke procedures.  Bij al deze stappen zal participatie een belangrijk onderdeel vormen. De omwonenden en belanghebbenden worden gevraagd worden om mee te denken bij de uitwerking van de plannen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio