Programmabegroting maakt financiële positie robuuster

Brummen/Eerbeek – Het college van Brummen heeft een sluitende begroting opgesteld. Verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden overhandigde het eerste exemplaar vandaag symbolisch aan de gemeenteraad. De begroting draagt bij aan de wens om de financiële situatie van de gemeente Brummen robuuster te maken. Alle vier jaren van de programmabegroting sluiten positief. De lokale lasten stijgen beperkt met gemiddeld 2,8 % en de algemene reserve wordt de komende jaren versterkt.

Het gemeentebestuur is vorig jaar een traject gestart om de programmabegroting robuuster te maken. Een belangrijke stap hierin vond voor de zomer plaats met de vaststelling van een financieel herstelplan. De provincie Gelderland heeft positief gereageerd op dit herstelplan. De begroting die nu is opgesteld door het college bouwt dan ook voort op dit herstelplan.

Oog voor urgente opgaven

Naast een verbetering van de algemene reserve blijft er voldoende budget over voor verschillende grote opgaven waar de gemeente aan werkt. Zo is er in de begroting extra budget opgenomen voor het programma Klimaat en Duurzaamheid en voor Jeugdzorg. Ook blijft de gemeente bijdragen aan het programma Eerbeek Loenen 2030. Wethouder Van Burgsteden: “We werken stapsgewijs en zorgvuldig aan verbetering van de financiële positie, waarbij we oog houden voor de urgente opgaven van deze tijd. Met een solide begroting kunnen we ons beter richten op de gevraagde opgave in Brummen en haar inwoners.”

Het college heeft er voor gekozen om beperkt nieuwe ambities op te nemen. “We zitten aan het einde van een bestuursperiode, volgend jaar maart kiezen onze inwoners een nieuwe volksvertegenwoordiging. In zo’n situatie past het niet om allerlei nieuwe zaken in gang te zetten, aldus wethouder Van Burgsteden: “We leggen met deze begroting juist een fundament waar een nieuw gemeentebestuur volgend jaar op kan voortbouwen.”

Gemeenteraad stelt programmabegroting vast

De raad bespreekt de door het college aangeboden begroting in het openbare forum van 7 oktober. In de openbare begrotingsvergadering op donderdag 28 oktober neemt de gemeenteraad een besluit. Op een speciale pagina op de gemeentelijke website is informatie te vinden over de conceptbegroting en de wijze waarop het politieke debat, inbreng van de samenleving en de besluitvorming gaat plaatsvinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Veiligheid op spoor en wegen in Winterswijk verbeterd

Winterswijk - In december 2020 hebben de gemeente Winterswijk en ProRail overeenstemming bereikt over het veiliger maken van het trein- en wegverkeer in de...

Burgemeesters in gesprek met Tweede Kamerlid Hanneke van der Werf over ondermijning

Lichtenvoorde – Maandagmiddag 11 oktober is Tweede Kamerlid voor D66 Hanneke van der Werf op bezoek geweest bij de burgemeesters Bronsvoort (Oost Gelre), Besselink...

Kleurrijk zebrapad voor regenbooggemeenten Oost Gelre en Winterswijk

Winterswijk - Eindelijk is het zover. Na een intensieve voorbereiding zijn de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk nu officieel regenbooggemeente. Ter gelegenheid van deze...

Zaterdag 9 oktober: Duurzaamheidsdag en Open huis gemeentewerf Aalten

In 2019 is de gemeentewerf in Aalten duurzaam verbouwd. Een open huis, in het voorjaar van 2020 kon door corona niet doorgaan. Op zaterdag...

Archief gemeente Zutphen 1990-2004 toegankelijk en openbaar

Zutphen - Vanaf nu is het ook mogelijk om onderzoek te doen in het Zutphens gemeentelijk archief over de jaren 1990-2004. Alle dossiers die...

Grenscontrole en controle buitengebied in Winterswijk tijdens handhavingsactie

Winterswijk - Op zaterdag 2 oktober hebben opsporingsambtenaren ’s middags en ’s avonds controles uitgevoerd in het buitengebied van Winterswijk. Hierbij kregen meerdere mensen...

Monumentale linde Hengelo (Gld) blijft behouden

Hengelo - De monumentale Linde aan de Regelinkstraat blijft staan. Wel moeten er maatregelen worden genomen om de boom nog zo lang mogelijk te...

Jongerenhuis Aalten geopend

Aalten - Op 30 september 2021 wordt het nieuwe Jongerenhuis in Aalten officieel geopend. Afgelopen maanden is het gebouw aan de Ludgerstraat 66 met...