100 ‘Uitstroomwoningen’ in Westfriesland voor zelfstandig wonen

Hoorn – Er komen 100 ‘uitstroomwoningen’ in Westfriesland voor mensen die vanuit maatschappelijke opvang of beschermd wonen een stap kunnen zetten naar zelfstandig wonen. Zorgorganisaties, woningcorporaties en Westfriese gemeenten zetten gisteren een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst.

Hiermee spreken de organisaties af dat ze zich samen gaan inzetten om de 100 woningen per jaar beschikbaar te maken en de bewoners daar goed naar toe te begeleiden. Het doel is om de doorstroming te verbeteren, zodat er geen kostbare zorgplekken onnodig bezet blijven. Het gaat om een pilot van 2,5 jaar, waarbij de organisaties ervaring willen opdoen met deze andere manier van werken.

Kansrijk terugkeren in de maatschappij

De uitstroomwoningen zijn bedoeld om mensen die bij zorgorganisaties verblijven kansrijk terug te laten keren in de maatschappij. Ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen vallen onder deze afspraak. De woning waar deze mensen in terecht komen, is meestal een reguliere woning die bedoeld is voor zelfstandige bewoning. Als het nodig is, is er nog begeleiding door een zorgorganisatie aan gekoppeld.

Om in aanmerking te komen voor de woning, moet de bewoner wel aan voorwaarden voldoen. Zo moet hij of zij ingeschreven staan voor een woning en zelf alles geprobeerd hebben om uit te stromen. Ook moet de zorgorganisatie aangeven dat hij of zij er geschikt voor is.

Ondertekenaars

De samenwerkingsovereenkomst vloeit voort uit een bestuurlijk besluit om de Pilot Uitstroom Westfriesland vorm te geven. Afgevaardigden van gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties hebben vormgegeven aan de samenwerkingsovereenkomst.

De overeenkomst wordt ondertekend door woningcorporaties – en organisaties Intermaris, Het Grootslag, De Woonschakel, WEL-Wonen, Wooncompagnie, Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer, Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland, door zorgorganisaties Leger des Heils, dnoDoen, Leviaan, Parlan, Brede Centrale Toegang West-friesland (GGD Hollands Noorden) en de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede-Broec.

 

Nieuws uit deze regio

Gezamenlijk sportcomplex voor behoud van een leefbare kern

Nieuwe Niedorp - Een toekomstbestendig sportcomplex voor Nieuwe Niedorp en Winkel met o.a. voetbalen handbalvelden, tennisbanen, een binnen- en buitenzwembad en een sporthal zal...

College stuurt brief naar andere gemeenten over motoren overlast

Bergen aan Zee - Het college stuurt een brief naar alle gemeenten in Nederland over geluidsoverlast van motorvoertuigen. “Onze inwoners en ondernemers ondervinden veel...

Dodelijk schietincident Wijckplein Bergen aan Zee

Bergen aan Zee - De politie doet onderzoek naar een dodelijk schietincident dat op dinsdagmiddag plaatsvond op het Van der Wijckplein. Hierbij kwam een...

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Noord-Hollandse leerlingen

Plein C, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Noord-Holland, heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit het landelijke FCP. De provincie Noord-Holland...

Duurzaamheidslening gemeente Heemskerk helpt bij opwekken energie

Heemskerk biedt inwoner een duurzaamheidslening aan, om energie te besparen, zelf duurzame energie op te wekken en duurzaam te verwarmen. Belangrijke maatregelen om onze...

Nieuw spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam

Zaandam - ProRail vernieuwt het spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam. Van 20 februari tot 1 maart vervangen we op een traject van zestien kilometer...

Dekkend AED-netwerk van start in Dijk en Waard

Heerhugowaard - Het is de ambitie van beide gemeenten en de Veiligheidsregio om een dekkend AED-netwerk uit te rollen. Deze ambitie is het gevolg...

Tweede Kamer stemt in met fusie gemeente Langedijk en Heerhugowaard

De Tweede Kamer heeft donderdag 11 februari, ingestemd met het wetsvoorstel voor fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. De nieuwe gemeente Dijk en...