Centrumwaard van start met plan Basiushof

Heerhugowaard – Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeenten zijn in digitale bijeenkomsten met elkaar in gesprek over de toekomst van Centrumwaard. Deze gesprekken gaan onder andere over verkeer, wonen, ondernemen en groen en zal leiden tot een gezamenlijke gebiedsvisie voor Centrumwaard.

Centrumwaard

Er zijn ook plannen die al zijn opgestart vóór dit proces. Op het braakliggende perceel tussen de van Duivenvoordestraat en de Basiusstraat zal het plan ‘Basiushof’ worden gerealiseerd. Daar wordt door Belle-Vue Wonen een bouwplan met 20 zorgwoningen voor Esdégé-Reigersdaal en 14 koopappartementen gerealiseerd.

Participatieproces

Meer dan 20 jaar geleden is voor de van Duivenvoordestraat een participatietraject gehouden om te komen tot invulling van dit gebied. Twee appartementengebouwen zijn destijds gerealiseerd, maar het perceel aan de zijde van de van Foreeststraat was nog niet ingevuld. Een initiatiefgroep (aangevoerd door Ine Hermans, Mona Beksvoort en Piet Konijn) heeft drie jaar geleden opnieuw aangestuurd op samenwerking met gemeente en Esdégé-Reigersdaal, nadat de gemeente voor deze locatie een ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd had.

Aanpassing bouwhoogte

Dat heeft onder andere geleid tot een aanpassing van de bouwhoogte, het aantal appartementen en het ontwerp en de inrichting van het groen rondom de nieuwe woningen. Wethouder ruimtelijke ordening Annette Groot (tevens projectwethouder voor Centrumwaard) erkent dat het participatieproces voor deze ontwikkeling vanuit de gemeente een betere start had moeten hebben.

Veel werk verzet door initiatiefnemers

“Er is veel werk verzet door de initiatiefnemers en dat verdient waardering. Terugkijkend op dat proces, dan hadden we de ideeën van destijds mee moeten nemen in de planvorming en eerder de samenwerking moeten zoeken met de inwoners. Wij hebben hiervan geleerd en die lessen nemen we nu mee in het participatieproces voor Centrumwaard.”

Belangen omwonenden behartigd

De initiatiefgroep kan zich vinden in het uiteindelijke resultaat, aldus Ine Hermans: “Ook de belangen van omwonenden worden nu behartigd en projectontwikkelaar Belle-Vue Wonen geeft te kennen daar een goede invulling aan te willen geven. Wij hopen en verwachten dat de realisatie van dit plan een positieve uitwerking zal krijgen binnen Centrumwaard. Uiteindelijk leidt samenwerken tot samenleven.”

Luisteren naar buurtbewoners

Projectontwikkelaar Danny Diemeer van Belle-Vue Wonen begrijpt hoe waardevol en belangrijk samenwerking is op een inbreilocatie. Er wordt gehoor gegeven aan de zorgen die leven bij buurtbewoners. Zo gaat er bijvoorbeeld trillingvrij en geluidsarm geheid worden met schroefinjectiepalen. Ook een inrichtingsplan (o.a. groen) maakt deel uit van deze ontwikkeling op deze locatie. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld, de omgevingsvergunning aangevraagd en naar verwachting zal er medio 2021 gestart worden met de werkzaamheden.

Nieuws uit deze regio

Gezamenlijk sportcomplex voor behoud van een leefbare kern

Nieuwe Niedorp - Een toekomstbestendig sportcomplex voor Nieuwe Niedorp en Winkel met o.a. voetbalen handbalvelden, tennisbanen, een binnen- en buitenzwembad en een sporthal zal...

College stuurt brief naar andere gemeenten over motoren overlast

Bergen aan Zee - Het college stuurt een brief naar alle gemeenten in Nederland over geluidsoverlast van motorvoertuigen. “Onze inwoners en ondernemers ondervinden veel...

Dodelijk schietincident Wijckplein Bergen aan Zee

Bergen aan Zee - De politie doet onderzoek naar een dodelijk schietincident dat op dinsdagmiddag plaatsvond op het Van der Wijckplein. Hierbij kwam een...

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Noord-Hollandse leerlingen

Plein C, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Noord-Holland, heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit het landelijke FCP. De provincie Noord-Holland...

Duurzaamheidslening gemeente Heemskerk helpt bij opwekken energie

Heemskerk biedt inwoner een duurzaamheidslening aan, om energie te besparen, zelf duurzame energie op te wekken en duurzaam te verwarmen. Belangrijke maatregelen om onze...

Nieuw spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam

Zaandam - ProRail vernieuwt het spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam. Van 20 februari tot 1 maart vervangen we op een traject van zestien kilometer...

Dekkend AED-netwerk van start in Dijk en Waard

Heerhugowaard - Het is de ambitie van beide gemeenten en de Veiligheidsregio om een dekkend AED-netwerk uit te rollen. Deze ambitie is het gevolg...

Tweede Kamer stemt in met fusie gemeente Langedijk en Heerhugowaard

De Tweede Kamer heeft donderdag 11 februari, ingestemd met het wetsvoorstel voor fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. De nieuwe gemeente Dijk en...