20.7 C
De Bilt

Amersfoortse statushouders krijgen versneld een woning

Op dit moment verblijven Amersfoortse statushouders onbedoeld te lang in een AZC. Daardoor is daar minder plek voor een vluchteling of asielzoeker. Dat is een van de redenen voor de landelijke crisissituatie in de vluchtelingenopvang zoals in Ter Apel. Daarom gaat Gemeente Amersfoort 145 mensen met een verblijfsstatus vanaf 1 november zes weken lang verhuizen naar ongeveer 45 woningen. Zij krijgen daarmee de mogelijkheid om goed in te burgeren en een leven in onze stad op te bouwen. Er blijven woningen beschikbaar voor noodsituaties in onze stad, bijvoorbeeld als een inwoner dakloos wordt of noodgedwongen door sloop moet verhuizen.

Bijna alle passende, beschikbare sociale huurwoningen

Vanaf 1 november 2022 gaat Amersfoort voor zes weken bijna alle passende, beschikbare sociale huurwoningen toewijzen aan statushouders waarvan door COA bepaald is dat zij in Amersfoort komen wonen. Het gaat om statushouders die in 2022 en in de eerste helft van 2023 ingepland stonden voor een woning in Amersfoort. Hun verhuizing gaat in november en december plaatsvinden. Daarbij is oog voor een woning die past bij de gezinssamenstelling. Een jong persoon komt niet in een seniorencomplex.

Astrid Janssen, wethouder Wonen: “Iedereen wil een woonplek waar je, je thuis voelt en jezelf kan zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid en een enorme uitdaging in deze tijden van woningnood. Met name voor groepen die nu geen eigen woonplek hebben, zoals statushouders of anderen in een kwetsbare situatie. Voor hen staat het leven daardoor vaak stil. Ze kunnen vanuit een opvangsituatie niet goed meedoen in onze samenleving.

Ook zij moeten net als een ander een kans krijgen om een toekomst op te bouwen vanuit een stabiele woonplek. Een maatregel als deze voor Amersfoortse statushouders is bijzonder, maar ook nodig op dit moment. We werken tegelijkertijd aan meer woningen voor alle inwoners. Door nieuwbouw of verbouw van panden, tijdelijke woonprojecten en manieren om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.”

Afspraken met Rijk

In augustus 2022 hebben Rijk en gemeenten in een Bestuursakkoord afspraken gemaakt over het sneller verhuizen van statushouders uit asielzoekerscentra (AZC). Dit betekent dat gemeenten in de tweede helft van 2022 meer dan 20.000 mensen met een verblijfsstatus van een woning moeten voorzien. Amersfoort is twee keer per jaar verplicht om statushouders te voorzien van een woning. Het Rijk bepaalt de aantallen per halfjaar en de verdeling van mensen is vastgelegd in landelijke regelgeving en gebaseerd op inwoneraantal Huisvestingswet 2014. Met de versnelde huisvesting van statushouders draagt Amersfoort bij aan de afspraken met het Rijk. En zet de gemeente zich samen met de woningcorporaties, Integratiewerk en COA in om al in 2022 de vluchtelingencrisis snel te verminderen.

Aantallen statushouders

Het gaat om ongeveer 145 statushouders, onder wie alleenstaanden en (grote) gezinnen. Waarvan 87 geplande verhuizingen in 2022, inclusief een opgelopen achterstand uit 2021. En 58 statushouders die oorspronkelijk in de eerste helft van 2023 naar Amersfoort zouden verhuizen. De verwachting is dat er ongeveer 45 woningen nodig zijn. Door deze versnelling zet Amersfoort haar achterstand om in een voorsprong op de beoogde huisvesting van statushouders in 2023.

Druk op de woningmarkt

Tegelijkertijd blijft Amersfoort ook aandacht houden voor andere groepen woningzoekenden. De druk op de woningmarkt raakt immers alle inwoners die een woning zoeken in Amersfoort. Amersfoort werkt samen met partners in de stad aan huisvesting voor mensen die dringend een woning nodig hebben. Onder andere met een woningbouwopgave van gemiddeld 1.000 woningen per jaar tot 2030 en diverse maatregelen om doorstroming in de stad te stimuleren. En door het inzetten van tijdelijke woningen. In de afgelopen jaren heeft Amersfoort ruim 650 tijdelijke woningen gerealiseerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio