Bunschoten wil historische schepen behouden voor andere generaties

Bunschoten – Er is een verzoek ingediend voor behoud van historische schepen aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en om geld vrij te maken in hun begroting voor deze bruine vloot. Eerder dit jaar heeft de gemeente Bunschoten al geld gegeven aan de bruine vloot, die afgemeerd is in de Museumhaven Spakenburg.

Langere termijn

Het is nu aan het Rijk om een bijdrage te leveren aan het behoud van de historische schepen voor de langere termijn. Het verzoek komt van gedeputeerden van de samenwerkende provincies Flevoland, Overijssel, Utrecht en Friesland, de vertegenwoordiging van samenwerkende schepen, de brancheorganisatie voor de beroepschartervaart en de Vereniging Zuiderzeegemeenten.

Historische vissershaven

Burgemeester Melis van de Groep (bestuurslid Vereniging van Zuiderzeegemeenten): “Spakenburg is rentmeester van een uniek stukje cultureel erfgoed in de vorm van de meest complete historische vissershaven van Nederland. Naast een nog in bedrijf zijnde botterwerf liggen er in de haven een groot aantal historische schepen, waaronder veel authentieke botters. Zonder historische schepen echter geen historische havens meer. Als een van de Zuiderzeegemeenten zetten we ons daarom in voor geld vanuit het Rijk voor het behoud van alle Nederlandse historische schepen.”

Bedrag vrijmaken in begroting

Om de historische waarde van de schepen niet verloren te laten gaan, is er geld nodig. Alle inspanningen zijn erop gericht om de sector rendabeler en steviger te maken. Eendracht maakt macht en intensievere samenwerking is daarvoor nodig. Partijen hebben daarom gezamenlijk de ministeries gevraagd om een bedrag in hun begroting vrij te maken. Het gaat om de volgende punten:

  1. De bruine vloot is onderdeel van de nieuwe toeristische agenda op rijksniveau bij de begroting van EZK voor 1 miljoen in 2022 en 2.5 miljoen per jaar met ingang van 2023. Dit ter ondersteuning van de gehele sector voor duurzaamheid en certificering.
  2. Inrichting van een Garantiefonds voor lage rente financiering voor erfgoedschepen.
  3. Innovatieagenda voor een toekomstbestendige aanpak voor verduurzaming en certificering (veiligheid) van het maritiem erfgoed van diverse scheepstypen.

Historische vloot in Nederland is uniek

Nederland heeft een lange historie als zeilende handelsnatie en heeft nog steeds een unieke, iconische, grote vloot van historische schepen. Dit maritiem erfgoed wordt ook wel de bruine vloot genoemd en bestaat uit onder andere zeilende voormalige vracht- en vissersschepen, waaronder voormalige botters, Friese skûtsjes en een enkel koggeschip. Met dit cultureel erfgoed wordt gevaren op onze binnenwateren, de Waddenzee, de Noordzee en zelfs de oceaan.

Deze vloot is wereldwijd uniek en bepalend voor het beeld van onze havens en wateren. Ook economisch is de vloot van belang met de impact op de historische binnensteden met verhalen van de Zuiderzee en visserij, Hanze en handel. Ook voor het onderwijs is de vloot van belang als het gaat om verhaallijnen over visserij en windkracht, weer en klimaat. Het is een bijzondere collectie. Ter vergelijking: in Duitsland ligt ook een indrukwekkende vloot, maar met ca. 100 traditionele schepen is het nog geen kwart van de Nederlandse vloot.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img