Overlast Paasbos in Nijkerk nu aangepakt

Nijkerk – Om overlast door jongeren in Paasbos tegen te gaan, zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo is met ingang van 10 februari 2021 in het gebied rondom het winkelcentrum aan de Hoefslag een verbod op de verkoop en het gebruik van lachgas. Door aanwijzing van het gebied wordt het makkelijker om op te treden tegen personen die met het gebruik/verkoop van lachgas de leefbaarheid verstoren.

Samen met diverse partijen werkt de gemeente Nijkerk aan het verbeteren van de leefbaarheid in Paasbos. Met deze integrale aanpak wil de gemeente bereiken dat jongerenoverlast op verschillende terreinen wordt tegengegaan.

Maatregelen tegen overlast

Door de openbare ruimte te veranderen wil de gemeente de sociale veiligheid in Paasbos verbeteren. Om te voorkomen dat jongeren zich kunnen verschuilen is samen met bewoners een groenplan opgesteld en zijn diverse struiken gesnoeid. Ook heeft de gemeente, bij de seniorenwoningen op de voetpaden, fietshekjes geplaatst om racen met scooters te voorkomen. Om een duidelijk beeld te krijgen van de overlast is er in de afgelopen weken gebruik gemaakt van een mobiele camera op het terrein van het winkelcentrum. Ook controleren de politie en boa’s de wijk intensiever.

Fysieke maatregelen en andere inzet

Naast fysieke maatregelen in de openbare ruimte werken jongerenwerkers, politie en een coördinator van Stichting Eigen Plan intensief samen, en gaan zij met jongeren en bewoners in gesprek. Allen zijn aanwezig in de wijk en motiveren jongeren om de woonomgeving schoon, vriendelijk en veilig te houden. Coördinator Stichting Eigen Plan: “Wij zijn veel op straat en praten met jongeren en bewoners. Het is mooi om te zien dat jongeren zelf ook met ideeën komen om de leefbaarheid te verbeteren. Ons doel is om samen met jongeren te werken aan een oplossing.”

Voor het borgen van maatregelen op de lange termijn werkt de gemeente samen met verschillende partijen aan een pakket maatregelen. Hiermee wil de gemeente jongeren in Nijkerk perspectief bieden. De komende tijd zal ook worden gebruikt om te bekijken welke  aanvullende maatregelen er nog nodig zijn om te komen tot terugdringen van de overlast.

Gebruik en verkoop van lachgas in Paasbos verboden

Met de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening geeft de gemeenteraad het college de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen waar lachgasgebruik verboden is. In sommige gebieden in Nijkerk ervaren bewoners geregeld (geluids)overlast en een verstoring van het woon- /leefklimaat, veroorzaakt door het gebruik van lachgas als recreatief roesmiddel. Naast zorgen over de gezondheidsrisico’s is er door rondslingerende patronen en lege ballonnen vervuiling van de openbare ruimte.

Handhaven en beboeten

Na een in november 2020 unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad  over de aanwijzing van een gebied rond het winkelcentrum Paasbos als gebied voor een lachgasverbod komt het college nu met het besluit tot deze aanwijzing. Daarin werd opgeroepen het lachgas te verbieden. Burgemeester Renkema: “We nemen de situatie in de wijk serieus en vinden dat voor iedereen wonen, werken en verblijven veilig moet zijn. In Paasbos, waar het verbod nu geldt, wordt gehandhaafd, gewaarschuwd en beboet.”

Gebruik in openbare ruimten

Het lachgasgebiedsverbod gaat recreatief gebruik in de openbare ruimte tegen bij de Hoefslag, Bachlaan, Rozenlaan en Goudenregenlaan. In Nijkerk is Paasbos de eerste wijk die door het college van burgemeester en wethouders een lachgasgebiedsverbod aangewezen heeft gekregen. Bij structurele en aantoonbare overlast van de openbare orde door recreatief gebruik lachgas, is niet uitgesloten dat in de toekomst meer gebieden aangewezen kunnen worden.

Melden

De gemeente roept inwoners op om bij (geluids)overlast of afval door het gebruik van lachgas dit te melden bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844 en bij het gemeentelijk meldpunt jongerenoverlast via de internetpagina: www.nijkerk.eu/jongerenoverlast. De meldingen geven een goed overzicht van waar en wanneer de meeste overlast plaatsvindt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Gemeente Woudenberg stimuleert fietsgebruik

Woudenberg – Woudenberg is een echt fietsdorp: fietsen is gezond, duurzaam en goedkoop. Daarom stimuleert de gemeente Woudenberg inwoners om te fietsen. Je ziet en...

Protestmars ‘Police For Freedom’ niet toegestaan in Barneveld

Barneveld - Op zaterdag 8 mei om 12 uur startte  ‘Police For Freedom’ een protestmars in de gemeente Barneveld tegen de landelijke coronamaatregelen.  Het...

Kidskaarten langer geldig in Baarn, tot en met 31 augustus

Vanwege sluiting van winkels de afgelopen periode, heeft de gemeente Baarn samen met de winkeliers besloten dat eerder aangevraagde Kidskaarten langer geldig zijn; tot...

Online meepraten over zonnevelden en windmolens van start

Leusden - Vandaag is de website www.leusdenzonenwind.nl live. Tot 31 mei kunnen inwoners van de gemeente Leusden en omgeving hier hun mening geven over...

Rondje Geluk Eemnes

Eemnes - In de maand mei organiseert een aantal inwoners uit Eemnes ‘Rondje Geluk’! Het is een buitenactiviteit, bedoeld als opkikkertje in deze moeilijke...

bezoek aan Eemnes door Commissaris van de Koning

Eemnes - Burgemeester Roland van Benthem kreeg woensdag 28 april bezoek van Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, voor een...

Sergen Celik: dappere Barneveldse tiener in het zonnetje gezet

Barneveld - De 13-jarige Sergen Celik is woensdag 28 april in het zonnetje gezet door burgemeester Jan Luteijn van de gemeente Barneveld en vertegenwoordigers...

Gratis plantjes in ruil voor tegels voor inwoners Nijkerkerveen

Nijkerkerveen - Inwoners van Nijkerkerveen kunnen vanaf donderdag 29 april tuintegels inruilen voor plantjes. Voor iedere vierkante meter aan tuintegels die ze inleveren bij...