Vraag om onderzoek naar tijdelijk intercitystation Barneveld-Noord

Barneveld – Staatssecretaris Van Veldhoven (van Infrastructuur & Waterstaat) heeft vorige week donderdag laten weten met NS, ProRail en de gemeente Barneveld te overleggen of bij Barneveld-Noord een tijdelijke intercitystop kan komen. Zij beloofde dit tijdens het zogenoemde MIRT-overleg in de Tweede Kamer. Verschillende Kamerleden vroegen de staatssecretaris of zo’n tijdelijke intercitystop niet zou kunnen bijdragen aan het verminderen van het autoverkeer op de A1 tijdens de aanpak van knooppunt Hoevelaken.

De gemeente Barneveld is blij met de suggestie die Tweede Kamerleden deden om bij Barneveld-Noord een tijdelijke intercitystop te realiseren. “Wij stelden dit eerder al voor aan toenmalig staatssecretaris Mansveld, maar zij zag er weinig heil in. We zijn verheugd dat de huidige staatssecretaris wel bereid is om hierover in gesprek te gaan met de NS, ProRail en de regiogemeenten die hierbij zijn betrokken, zoals Barneveld, Apeldoorn en Amersfoort”, zegt wethouder Hans van Daalen.

Bereikbaarheid

Een tijdelijke intercitystop op het hoofdspoor Amersfoort-Apeldoorn zal naar de mening van een aantal fracties in de Tweede Kamer én de gemeente Barneveld voor veel automobilisten een goed alternatief zijn wanneer knooppunt Hoevelaken in 2021 “op de schop” gaat. “Het autoverkeer naar de Randstad zal tijdens deze werkzaamheden grotendeels via de aansluiting A1/A30 worden omgeleid. Dat zorgt nú al voor veel files en dat wordt met het omleidingsverkeer erger”, verwacht de wethouder.
“We zoeken daarom naar alternatieven om automobilisten te verleiden om uit de auto te stappen en met het openbaar vervoer de reis naar de Randstad te vervolgen. In Barneveld kan dat: bij Barneveld-Noord ligt een prachtig Transferium, direct naast het hoofdspoor Amersfoort-Apeldoorn. Met een halte op dit hoofdspoor bij Barneveld-Noord, kan dit uitgroeien tot een belangrijk overstappunt, zeker ook vanwege de mogelijkheid om het Transferium uit te kunnen breiden. Dat verlaagt niet alleen de druk op de weg, maar zorgt ook voor minder milieuschade.”

Vanwege de bouw van de Harselaartunnel – die begin volgend jaar wordt geopend – zijn er ook geen fysieke belemmeringen meer om een (intercity)halte te realiseren. “De toenmalige overweg stond dat niet toe. Nu de tunnel er is, kunnen treinen zonder probleem stoppen.”

Naast de fysieke mogelijkheden om zo’n halte te realiseren, geldt dat de gemeente Barneveld de komende jaren blijft groeien en dat in de buurt van dit station (Bloemendal aan de zuidzijde en Holzenbosch/Wikselaarse Eng aan de noordzijde) enkele duizenden nieuwe inwoners hun thuis vinden en waarvan een deel gebruik zal maken van dit station.

Regiosprinter

Wethouder Van Daalen begrijpt dat de staatssecretaris rekening moet houden met het spoorschema van intercitytreinen en dat niet zomaar overal intercitystations kunnen worden gerealiseerd. “Verschillende fracties in de Tweede Kamer vroegen daarom om een tijdelijke situatie. Wellicht kan na de tijdelijke situatie worden gekeken of in plaats van een intercitystop een Regiosprinter kan rijden tussen Amersfoort en Apeldoorn. En daarom betrekken wij graag de buurgemeenten bij het gesprek met de staatssecretaris”, legt wethouder Van Daalen uit.
De Tweede Kamer stemt dinsdag 4 december 2018 over een motie die over dit onderwerp wordt ingediend.

Nieuws uit deze regio

Aanpak onbewaakte spoorwegovergang Gouden Ploeg

Soest - ProRail moet voor 2024 alle onbewaakte spoorwegovergangen opheffen of beveiligen. Dat geldt ook voor De Gouden Ploeg in Soest. Het college van...

Boompjes nu met 50% korting te bestellen bij gemeente Baarn

Baarn - De gemeente Baarn organiseert een speciale actie voor haar inwoners om  voordelig boompjes te planten in de eigen tuin. Zo kan men...

Soest wil voldoende woningen en bedrijventerreinen

De behoefte aan woningen in de gemeente Soest blijft groot. Daarom worden er de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd, ook voor mensen met...

Ambulancepost Terschuur vaker en langer bezet

Nijkerk - Om het verzorgingsgebied Nijkerk zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen, wordt de ambulancepost in Terschuur vaker en langer bezet. Dit is het...

Overlast Paasbos in Nijkerk nu aangepakt

Nijkerk - Om overlast door jongeren in Paasbos tegen te gaan, zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo is met ingang van 10 februari 2021...

Pilot Grootschalig Testen in Bunschoten van start

Bunschoten - Een winterse dag met code oranje en loopmatten over de vloeren. Vandaag lieten de eerste inwoners van de gemeente Bunschoten zich testen tijdens...

Wethouder Broekman bezoekt bedrijven digitaal

Nijkerk - Economie wethouder Mariëlle Broekman bezoekt regelmatig bedrijven in haar gemeente. Ze vindt het erg belangrijk om goed contact te hebben met ondernemers...

Onthulling kunstwerk Laren van Weleer in Hertenkamp

Eemnes - Eind januari is het kunstwerk ‘Laren van Weleer’ door hovenier Van den Tweel en de Gebroeders Snoeij geplaatst in het Hertenkamp. Gisteren...