Aalsmeer: “nachtvluchten weg, minder vluchten via Schiphol”

De gemeente heeft aan de minister en de Tweede Kamer laten weten dat het afschaffen van nachtvluchten op Schiphol wordt omarmd. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de nachtvluchten die nu op primaire banen worden afgehandeld naar de randen van de dag op de secundaire banen worden verplaatst. Het feit dat Aalsmeer wordt gehinderd door drie start- en landingsbanen speelt daarbij een grote rol.

Nachtvluchten afschaffen

De boodschap is door de gemeente verwoord in twee zienswijzen. De eerste is een reactie op de plannen van GroenLinks om de Luchtvaartwet te veranderen, zodat nachtvluchten afgeschaft kunnen worden. Hiermee neemt de leefbaarheid voor de omgeving enorm toe. Die visie van GroenLinks wordt door de gemeente onderschreven, maar vraagt wel aandacht voor ongunstige verschuivingen van vluchten. De tweede zienswijze is een reactie op het ontwerp Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB). Daarin verwoordt de gemeente de zorgen over de gevolgen van groei naar 500 duizend vluchten.

Drie banen overlast

Voor het afschaffen van nachtvluchten is het noodzakelijk rekening te houden met de bijzondere omstandigheden waarmee Aalsmeer te maken heeft. Als enige gemeente heeft Aalsmeer overlast van zowel De Kaagbaan, De Zwanenburgbaan-zuid als De Aalsmeerbaan. Deze laatste twee zijn de zogeheten secundaire banen. Dat betekent dat die in theorie alleen gebruikt worden als er geen alternatief is. “Maar met name het aantal vluchten van de afgelopen jaren op De Aalsmeerbaan laat zien dat deze baan voor starts bijna net zo vaak wordt ingezet als de primaire Polderbaan”, constateert wethouder Schipholzaken Bart Kabout.

“Daarmee lijkt deze baan inmiddels meer op een primaire baan dan op een secundaire baan. Wat ons betreft is de maat nu al echt vol. Hinderbeperking boven Aalsmeer kan alleen nog met een afname van het aantal vluchten dat via Schiphol afgehandeld wordt.  Daarin past het afschaffen van nachtvluchten, maar niet het verplaatsen ervan naar de secundaire banen die nu  al veel zwaarder belast zijn dan gewenst”.

Terug naar gezonde balans

De tweede zienswijze is gericht aan de minister die in het ontwerp Luchthaven Verkeersbesluit Schiphol (LVB) stelt dat bij een groei naar 500 duizend vluchten vaker secundaire banen voor starts en landingen gebruikt moeten worden. In de zienswijze stelt de gemeente:

“Ondanks de erkenning dat de groei van het aantal vluchten de afgelopen jaren onevenredig is opgevangen in de zogenaamde Zuidoosthoek (waarmee met name de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn bedoeld worden), zijn tot op de dag van vandaag geen maatregelen tot uitvoering gebracht om de verstoorde balans te herstellen. Inmiddels is het punt bereikt dat een reductie van het aantal vluchten in de Zuidoosthoek nodig is om weer te kunnen spreken van een gezonde balans.”

Unanieme gemeenteraad

De standpunten van het college richting de minister en GroenLinks worden onderschreven door  de gemeenteraad. In juli 2020 werd door de raad de boodschap over het afschaffen van nachtvluchten zonder verschuiving naar de randen van de dag unaniem in een raadsmotie uitgedragen.  Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad in een brief aan de Tweede Kamer en de minister al gepleit voor reductie van het aantal vluchten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Maakonderwijs krijgt volop prioriteit in Bergen en Heiloo

Circulaire economie moet ook in het onderwijs een plaats krijgen. Het Circulair Ambachtscentrum krijgt steeds meer vorm als gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bergen,...

College van Waterland presenteert sluitende begroting 2022

Waterland - Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is erin geslaagd om voor 2022 een sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad te...

Regenboogweek van start

Purmerend - Maandag 11 oktober openden wethouders Harry Rotgans (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) de Purmerendse Regenboogweek. Op het bordes van het Purmerends Museum...

Controle van 300 opslagboxen in Wormerveer

Zaanstad - De gemeente Zaanstad op 27 september ongeveer 300 opslagboxen in Wormerveer gecontroleerd, samen met de Omgevingsdienst, de Douane, de Nationale Politie en...

Treintje slimme auto’s remt zélf voor rood verkeerslicht

Amsterdam - Afgelopen zomer heeft op de provinciale wegen rondom Schiphol een unieke proef plaatsgevonden. Voor het eerst gebruikte een treintje auto’s informatie uit...

Nota maaibeleid Zaanstad: naar een biodivers en natuurlijker maaibeheer

Zaanstad komt met een nieuw maaibeleid om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Er is landelijk een sterke afname van biodiversiteit door bevolkingsgroei,...

Wethouder leest voor aan leerlingen op ‘Dag van de Duurzaamheid’

De Ronde Venen - Wethouder Alberta Schuurs van De Ronde Venen was vrijdagmorgen 8 oktober te gast op de openbare basisschool De Eendracht. Zij...

Uit-de-kastmeditaties op Coming Out dag

Amsterdam - Op 11 oktober, Coming Out dag, worden gratis uit-de-kastmeditaties gelanceerd om LHTB+-ers te helpen met een stressloze coming-out. Vooral jongvolwassenen, 65 plussers...