Aalsmeer: “nachtvluchten weg, minder vluchten via Schiphol”

De gemeente heeft aan de minister en de Tweede Kamer laten weten dat het afschaffen van nachtvluchten op Schiphol wordt omarmd. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de nachtvluchten die nu op primaire banen worden afgehandeld naar de randen van de dag op de secundaire banen worden verplaatst. Het feit dat Aalsmeer wordt gehinderd door drie start- en landingsbanen speelt daarbij een grote rol.

Nachtvluchten afschaffen

De boodschap is door de gemeente verwoord in twee zienswijzen. De eerste is een reactie op de plannen van GroenLinks om de Luchtvaartwet te veranderen, zodat nachtvluchten afgeschaft kunnen worden. Hiermee neemt de leefbaarheid voor de omgeving enorm toe. Die visie van GroenLinks wordt door de gemeente onderschreven, maar vraagt wel aandacht voor ongunstige verschuivingen van vluchten. De tweede zienswijze is een reactie op het ontwerp Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB). Daarin verwoordt de gemeente de zorgen over de gevolgen van groei naar 500 duizend vluchten.

Drie banen overlast

Voor het afschaffen van nachtvluchten is het noodzakelijk rekening te houden met de bijzondere omstandigheden waarmee Aalsmeer te maken heeft. Als enige gemeente heeft Aalsmeer overlast van zowel De Kaagbaan, De Zwanenburgbaan-zuid als De Aalsmeerbaan. Deze laatste twee zijn de zogeheten secundaire banen. Dat betekent dat die in theorie alleen gebruikt worden als er geen alternatief is. “Maar met name het aantal vluchten van de afgelopen jaren op De Aalsmeerbaan laat zien dat deze baan voor starts bijna net zo vaak wordt ingezet als de primaire Polderbaan”, constateert wethouder Schipholzaken Bart Kabout.

“Daarmee lijkt deze baan inmiddels meer op een primaire baan dan op een secundaire baan. Wat ons betreft is de maat nu al echt vol. Hinderbeperking boven Aalsmeer kan alleen nog met een afname van het aantal vluchten dat via Schiphol afgehandeld wordt.  Daarin past het afschaffen van nachtvluchten, maar niet het verplaatsen ervan naar de secundaire banen die nu  al veel zwaarder belast zijn dan gewenst”.

Terug naar gezonde balans

De tweede zienswijze is gericht aan de minister die in het ontwerp Luchthaven Verkeersbesluit Schiphol (LVB) stelt dat bij een groei naar 500 duizend vluchten vaker secundaire banen voor starts en landingen gebruikt moeten worden. In de zienswijze stelt de gemeente:

“Ondanks de erkenning dat de groei van het aantal vluchten de afgelopen jaren onevenredig is opgevangen in de zogenaamde Zuidoosthoek (waarmee met name de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn bedoeld worden), zijn tot op de dag van vandaag geen maatregelen tot uitvoering gebracht om de verstoorde balans te herstellen. Inmiddels is het punt bereikt dat een reductie van het aantal vluchten in de Zuidoosthoek nodig is om weer te kunnen spreken van een gezonde balans.”

Unanieme gemeenteraad

De standpunten van het college richting de minister en GroenLinks worden onderschreven door  de gemeenteraad. In juli 2020 werd door de raad de boodschap over het afschaffen van nachtvluchten zonder verschuiving naar de randen van de dag unaniem in een raadsmotie uitgedragen.  Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad in een brief aan de Tweede Kamer en de minister al gepleit voor reductie van het aantal vluchten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Zorgcirkel Torenerf in Wormer ontvangt Roze Loper certificaat

Wormer - Op dinsdag 20 april ontving Zorgcirkel Torenerf uit handen van Joop Schermer van Roze 50+ het Roze Loper certificaat. De Roze Loper is...

Asbestsanering in huurwoningen in beheer van woningcorporaties zelf

Vijf woningcorporaties hebben op maandag 19 april 2021 het zogenaamde Aedesprotocol ondertekend. Het protocol beschrijft hoe asbestsanering in huurwoningen die onder het beheer van...

Realisatie Verkeersplan centrum Uithoorn officieel van start

Uithoorn - Met het plaatsen van het eerste bouwhek door wethouder Jan Hazen, is de realisatie van het Verkeersplan centrum Uithoorn officieel gestart. Vanaf...

Inspraak gebieden duurzame energie opwekking in De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen werkt hard aan de opwek van duurzame energie. Naast zonnepanelen op daken zoekt de gemeente ook naar gebieden voor de...

Trailerhelling Stommeerweg dicht vanaf 15 mei

Aalsmeer - Vanaf 15 mei tot en met 15 september kunnen particulieren geen gebruik meer maken van de trailerhelling op de Stommeerweg. De helling...

Machineweg Aalsmeer wordt in fases aangepakt

Aalsmeer - Veilig verkeer op de Machineweg voor alle weggebruikers, aanleg van een rotonde bij de kruising met de Catharina Amalialaan, een vrij-liggend fiets-...

RES Holland Rijnland wil energieneutraal zijn in 2050

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de regio Holland Rijnland is gereed en op 17 juni zal de gemeenteraad van Lisse zich erover buigen....

Man (27) aangehouden voor vernieling GGD-banners bij Corona-teststraat

Amsterdam - De politie heeft gisteren een 27-jarige Amsterdammer aangehouden in zijn woning voor vernieling. De man wordt ervan verdacht verschillende GGD-banners te hebben...