Aan de slag met de Zaanse cultuurvisie voor goed cultuuraanbod

Zaanstad – In de tweede helft van 2018 gaat Zaanstad een nieuwe cultuurvisie  opstellen, daarvoor heeft het gemeentebestuur de opdracht gegeven. Om te komen tot een goed en gedragen cultuuraanbod worden gesprekken gevoerd met bewoners, culturele organisaties, professionals, amateurkunstbeoefenaars en de gemeenteraad. Daarnaast gaat de gemeente kijken naar de huisvesting van de culturele organisaties die onderdeel zouden worden van het cultuurcluster.

‘Zaanstad gaat aan de slag om ons culturele aanbod verder te versterken’, zegt wethouder cultuur Sanna Munnikendam. ‘Dat kunnen we alleen maar goed doen als we het gesprek hierover aangaan met onze culturele organisaties, hun gebruikers, de bewoners en de raad. Centraal staat: hoe kunnen we een nog aantrekkelijker stad worden voor onze inwoners? Andere vragen die aan de orde moeten komen zijn: Willen we een breder en meer divers cultuuraanbod van zowel grote als kleinschalige cultuuraanbieders? Op welke plekken in de stad zouden we dat dan willen? Kunnen we ons cultuuraanbod verder verbeteren en verbreden door nog meer samen te werken met scholen, organisaties in de wijken, toeristische ondernemers of door een betere afstemming met het aanbod in de regio? Naast het aanbod aan culturele activiteiten kijken we natuurlijk ook hoe het verder moet met de huisvesting van onze culturele organisaties. Die twee zaken kun je niet los van elkaar zien’.

Huisvesting culturele organisaties

Er is een eerste ambtelijke verkenning gedaan naar scenario’s voor huisvesting van de culturele organisaties die onderdeel uit zouden gaan maken van het cultuurcluster door een extern bureau. In deze verkenning is gekeken naar wat er nodig is om de huisvesting van de organisaties in de huidige panden op hetzelfde kwaliteitsniveau te brengen als dat van het beoogde cultuurcluster. De rapportage hiervan is naar de gemeenteraad gestuurd.

‘Dit onderzoek schetst wat mij betreft niet meer dan een eerste beeld’,  zegt Munnikendam. ‘De komende tijd gaan  we, samen met de organisaties en gebruikers, nadenken over de beste invulling op korte en op lange termijn. De eerste gesprekken hierover zijn inmiddels al gevoerd. We hebben bijvoorbeeld aan de organisaties gevraagd met eigen alternatieve scenario’s te komen. Dat kan tot verrassende en mooie uitkomsten leiden. Ik kijk ernaar uit om samen met al die betrokken partners uit de stad tot beleid en huisvesting te komen waar breed draagvlak voor is.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Er komt een Peter R. de Vriesstraat in Aalsmeer

Het college van B&W heeft besloten om in het bouwplan van de Studio’s in Aalsmeer een straat te vernoemen naar Peter R. de Vries. Op...

Mijlpalen funderingsherstel in de Zaanse aanpak

De afgelopen jaren investeert Zaanstad actief in de aanpak van funderingen en worden goede resultaten geboekt. Zo is deze week de proef ‘Versterken en...

Nog volop in gesprek over Volksfeesten Heemskerk 2021

Heemskerk – Het aantal coronabesmettingen is sinds het eerste weekend van juli explosief gestegen, ook in de regio Kennemerland. Op basis van de RIVM...

6-jarige overeenkomst tussen de gemeente en reddingsbrigade

Beverwijk - Op woensdag 21 juli hebben burgemeester Smit en Reddingsbrigade Wijk aan Zee een zesjarig overkomst getekend. In de overeenkomst staan afspraken over de...

Pilot zwemlessen voor volwassenen met minimum inkomen

Aalsmeer - Op dinsdag 20 juli 2021 heeft het college van Aalsmeer besloten dat volwassenen met een minimuminkomen zwemlessen kunnen volgen in zwembad de...

Mogelijk botulisme in Wormerland

Jisp - Er zijn meerdere dode watervogels gevonden in Wormerland. In een weiland gelegen aan de Barnde Molen in Jisp. Het vermoeden is dat...

Hyperloop door gemeente Aalsmeer ondertekent

Aalsmeer - 20 juli 2021 heeft wethouder verkeer, Robert van Rijn, het ‘Cargo- Hyperloop Holland’ convenant ondertekend. Met de ondertekening van dit convenant toont...

Woningen De Rietkraag en Cube Houses feestelijk opgeleverd

Uithoorn - Op het weiland tussen woonwijk De Kuil en de Vuurlijn / Ringdijk in Uithoorn is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het...