20 C
De Bilt

Amsterdam trekt 150 miljoen uit voor omslag naar schone energie

Amsterdam – De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de CO2 uitstoot van de stad met 55% in 2030 en 95% in 2050 terug te dringen. Daarnaast wil Amsterdam in 2040 aardgasvrij zijn. Om dit te bereiken is een omslag naar schone energie nodig.

Bouwstenen schone energie

De belangrijkste bouwstenen voor deze omslag zijn beschreven in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050, die door het college van B en W is vastgesteld. De gemeente doet een beroep op alle Amsterdammers om met ideeën te komen die bijdragen aan het behalen van deze ambitieuze doelen.

Routekaart

Op basis van de Routekaart gaat de gemeente het gesprek aan met Amsterdammers en maatschappelijke organisaties om tot concrete acties en samenwerkingsafspraken te komen. Voor de omslag naar schone energie stelt het college een Klimaatfonds van 150 miljoen euro beschikbaar.

Schone energie voor heel Amsterdam

Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck: “Als Amsterdam zich voorgoed wil ontdoen van de schadelijke uitstoot van CO2 is een trendbreuk nodig. Dat doen we door zelf het goede voorbeeld te geven door de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal te maken en we zetten nieuwe stappen naar een aardgasvrije stad. En we zorgen ervoor dat alles wat nieuw gebouwd wordt klimaatneutraal, of zelfs energieleverend is.

Collectieve kennis van stad benutten

We weten al veel over wat er moet gebeuren om onze doelen te behalen, maar willen ook de collectieve kennis van de stad benutten. Daarom gaan we het gesprek aan om te leren van de collectieve kennis in de stad. Dat gesprek is niet vrijblijvend: de noodzaak om af te kicken van kolen, olie en gas staat niet ter discussie. Hoé we dat gaan doen is onderwerp van gesprek. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen en de rekening van de omslag naar schone energie eerlijk wordt verdeeld.”

Energieneutrale nieuwbouw

In de Routekaart staan doelstellingen voor alle relevante sectoren: de gebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit en industrie & haven en de gemeentelijke organisatie. In de gebouwde omgeving, nu goed voor 28% van de CO2 uitstoot, maakt Amsterdam een schaalsprong naar energieneutrale nieuwbouw. Tot 2040 worden ook bestaande wijken één voor één van het aardgasnet afgekoppeld, waarbij deze collegeperiode wordt gestart met de eerste drie wijken.

Zon- en windenergie

Duurzame opwekking van energie door wind en zon worden sterk uitgebreid. Zo wil Amsterdam dat alle dakeigenaren inzicht krijgen in de mogelijkheden van zonnepanelen en een zogenaamd ‘zonaanbod’ krijgen. De gemeente werkt samen met de netbeheerder en andere partijen aan het aanpassen van de infrastructuur, zodat de transitie naar duurzame energiedragers mogelijk wordt.

Verkeer uitstootvrij

Amsterdam heeft als doel om in 2030 al het verkeer binnen de gemeentegrenzen uitstootvrij te maken. Om dit doel te bereiken worden onder meer oplaadpalen aangelegd en de overstap naar
elektrisch vervoer gestimuleerd. De komende jaren maken we verschillende gebieden in de stad autoluw en breiden we milieuzones uit.

Uitgeven uitstootvrije concessies

Ook worden concessies die de gemeente uitgeeft, bijvoorbeeld voor (aanvullend-) openbaar vervoer, met ingang van 2019 uitstootvrij. Met de haven en industrie werken we aan de benodigde infrastructuur voor de omslag naar schone energie. De gemeente pleit binnen het landelijk Klimaatakkoord voor een bodemprijs voor CO2 voor de industrie om investeringen rendabel te helpen maken.

Amsterdams Klimaatakkoord

De afspraken die voortkomen uit de gespreksronde worden halverwege 2019 gebundeld in het Amsterdams Klimaatakkoord. Ieder stadsdeel stelt een eigen klimaatakkoord op en er komt ook een stadsbreed akkoord, waarin afspraken met partners als de industrie en het bedrijfsleven worden opgenomen. Samen vormen ze het Amsterdams Klimaatakkoord. Dit akkoord maakt onderdeel uit van de definitieve Routekaart die eind 2019 wordt gepresenteerd. Het akkoord wordt daarna jaarlijks geactualiseerd.

Klimaatfonds

Amsterdam stelt voor de periode 2019-2025 een Klimaatfonds van 150 miljoen euro beschikbaar om de ambities te kunnen waarmaken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio