Amsterdamse mantelzorgers voelen zich zwaar- of overbelast.

Amsterdam – Negen procent van de volwassen Amsterdammers geeft mantelzorg aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals bijvoorbeeld een partner, ouder, kind, vriend, buur of kennis. In totaal zijn er ongeveer 57.000 mantelzorgers in Amsterdam. Van de Amsterdamse mantelzorgers voelt 17% zich zwaar- of overbelast. Dit blijkt uit de factsheet ‘Mantelzorg in beeld’* van de GGD Amsterdam.

Mantelzorg is hard werken

Wethouder Eric van der Burg (Zorg): “Overbelasting speelt vooral bij mantelzorgers die wekelijks minimaal 8 uur mantelzorg verlenen, in huis wonen bij de zorgvrager en/of mantelzorg geven aan hun kind(eren). Zij doen hun uiterste best om hun eigen leven en mantelzorg voor een naaste te combineren. Dat is hard werken.”

ondersteuningsaanbod van de gemeente en de stadsdelen

Van alle volwassen mantelzorgers gebruikt 8% het ondersteuningsaanbod van de gemeente en de stadsdelen. Mantelzorgers die in huis wonen bij de zorgvrager maken meer gebruik van dit aanbod (16%) dan andere mantelzorgers. Verder blijkt dat 11% van de 65-plussers mantelzorg ontvangt, terwijl dat geldt voor een derde van de 85-plussers. Dat komt voornamelijk doordat 85-plussers vaker beperkingen in het dagelijks functioneren ondervinden dan 65- t/m 84-jarigen.

Jonge mantelzorgers

Twaalf procent van de 10-jarigen uit Amsterdam groeit op in een gezin met minimaal één lichamelijk of psychisch zieke ouder. Dit betekent niet per definitie dat deze kinderen zorgtaken verrichten, maar zij worden wel gerekend tot de jonge mantelzorgers. Zij hebben mogelijk zorgen over de thuissituatie, krijgen zelf minder zorg en aandacht en/of zorgen (mede) voor dit zieke gezinslid. Het totaal aantal jonge verzorgers van 10 jaar oud ligt waarschijnlijk hoger, omdat bij het onderzoek niet is gevraagd naar andere familieleden zoals broers, zussen, en/of inwonende gezinsleden die een ziekte en/of beperking hebben. Circa 1 op de 5 jongeren uit de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs uit Amsterdam heeft een gezinslid met een ernstige lichamelijke of psychische ziekte, een lichamelijke beperking of handicap. Van deze jonge mantelzorgers ervaart een derde hierdoor problemen.

 ‘Mantelzorg: Iets heel normaals, iets heel bijzonders’

Half mei start de gemeente met een nieuwe publiekscampagne om bewustzijn te creëren over mantelzorg en waardering uit te spreken richting mantelzorgers. De kern van de campagne is een zogenoemde human truth: Als je om iemand geeft, dan neem je de zorg voor iemand op je. Dat vinden we heel normaal. Terwijl als je je realiseert wat deze zorg betekent, dan is het iets heel bijzonders.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verdachten aangehouden voor bankpasfraude

Noord-Holland - De recherche in Kennemerland heeft dinsdag vier verdachten aangehouden op meerdere locaties in het land op verdenking van bankpasfraude. De recherche kwam deze...

Zorgcirkel Torenerf in Wormer ontvangt Roze Loper certificaat

Wormer - Op dinsdag 20 april ontving Zorgcirkel Torenerf uit handen van Joop Schermer van Roze 50+ het Roze Loper certificaat. De Roze Loper is...

Asbestsanering in huurwoningen in beheer van woningcorporaties zelf

Vijf woningcorporaties hebben op maandag 19 april 2021 het zogenaamde Aedesprotocol ondertekend. Het protocol beschrijft hoe asbestsanering in huurwoningen die onder het beheer van...

Realisatie Verkeersplan centrum Uithoorn officieel van start

Uithoorn - Met het plaatsen van het eerste bouwhek door wethouder Jan Hazen, is de realisatie van het Verkeersplan centrum Uithoorn officieel gestart. Vanaf...

Inspraak gebieden duurzame energie opwekking in De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen werkt hard aan de opwek van duurzame energie. Naast zonnepanelen op daken zoekt de gemeente ook naar gebieden voor de...

Trailerhelling Stommeerweg dicht vanaf 15 mei

Aalsmeer - Vanaf 15 mei tot en met 15 september kunnen particulieren geen gebruik meer maken van de trailerhelling op de Stommeerweg. De helling...

Machineweg Aalsmeer wordt in fases aangepakt

Aalsmeer - Veilig verkeer op de Machineweg voor alle weggebruikers, aanleg van een rotonde bij de kruising met de Catharina Amalialaan, een vrij-liggend fiets-...

RES Holland Rijnland wil energieneutraal zijn in 2050

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de regio Holland Rijnland is gereed en op 17 juni zal de gemeenteraad van Lisse zich erover buigen....