Bestrijding van bijstandsfraude levert veel op

Haarlemmermeer – In Haarlemmermeer wordt de bestrijding van bijstandsfraude met uitkeringen serieus genomen. In 2017 zijn door het team handhaving van de sociale dienstverlening 140 onderzoeken afgerond. Het resultaat is dat 41 lopende uitkeringen zijn beëindigd en 24 uitkeringen zijn niet toegekend. Het terug te vorderen bedrag bedraagt om en nabij de 320.000 euro. Op grond van het aantal beëindigde en niet toegekende uitkeringen bespaart de gemeente een bedrag van €845.000. Bij deze berekening wordt uitgegaan van een besparing van € 13.000 per uitkering op jaarbasis.  

Project heronderzoek

In 2017 is ook het project Heronderzoek uitgevoerd. Binnen dit project controleert de gemeente of de verstrekte gegevens juist zijn en of er misschien mogelijkheden zijn om toch deel te nemen aan het arbeidsproces of het verrichten van een Meerprestatie. Door dit Heronderzoek kan de gemeente ook een bedrag van € 237.500 terugvorderen. Dit project levert een besparing op van € 1.547.000. Dit samen met de besparing van € 845.000, als gevolg van de reguliere inzet, levert een totale besparing op van € 2.392.000.
Handhavers controleren op signalen over het verzwijgen van het samenwonen met een partner, inkomsten uit zwart werk of verzwegen vermogen. Ook anonieme tips worden bekeken. De medewerkers van handhaving werken ook samen met de partners uit de sociale zekerheid, zoals het UWV.
Ap Reinders, wethouder Sociale Zaken, is tevreden met de resultaten. ‘Als je een periode niet kunt werken, moet de overheid helpen. Daar is draagvlak voor. Maar wie fraudeert, laat dat draagvlak afbrokkelen. Daarom vinden we het belangrijk dat we blijven inzetten op handhaving en de aanpak van fraude.’

Vroegsignalering

Het persoonlijke contact met de mensen met een uitkering is het afgelopen jaar geïntensiveerd. Zo kunnen tijdig veranderingen in de persoonlijke situatie worden aangepast. Er is overigens lang niet altijd sprake van opzet. Met deze heronderzoeken kunnen vergissingen worden voorkomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

207 nieuwe woningen op binnenwijkse ontwikkellocaties

Het college van de gemeente Purmerend stelt de raad voor om 207 nieuwe woningen op de 7 binnenwijkse ontwikkellocaties te ontwikkelen. 162 van deze...

Sluiting winkels Nieuwendijk vanwege faciliteren drugshandel

Amsterdam - Vandaag, vrijdag 22 januari 2021, zijn op last van burgemeester Halsema zes winkels op de Nieuwendijk gesloten. De panden zijn per direct...

Er gloort hope bij café Hoppe in Amsterdam

Amsterdam - De gevel van Café Hoppe aan het Spui in Amsterdam is naar één grote post-it installatie getransformeerd die gezamenlijk het woord HOP(p)E...

Wormerland ziet af van winterzwemmen in Het Zwet na onderzoek

De gemeente Wormerland heeft een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om zwembad Het Zwet in Wormer open te stellen voor winterzwemmen. Aanleiding daarvoor zijn...

Tweede Kamerverkiezingen worden voorbereid in Zaanstad

Zaankanters kunnen op 17 maart stemmen voor de Tweede Kamer. Door corona neemt de gemeente extra maatregelen, zodat dit veilig kan. Een van de...

Sluiting pand Van der Pekstraat

Amsterdam - Vandaag, donderdag 21 januari, is op last van burgemeester Halsema een publiek toegankelijke inrichting aan de Van der Pekstraat gesloten. De sluiting...

Uitreiking Rondeveense Topper dit jaar in unieke vorm

De Ronde Venen - Precies een jaar geleden werden er tijdens de eerste editie van de Rondeveense Topper, meerdere kinderen in het zonnetje gezet....

Stap over op duurzame energie met zonnepanelen in Heemskerk

Heemskerk - Al eerder hebben huiseigenaren in gemeente Heemskerk de stap gezet om zonnepanelen aan te schaffen. Uw woning klaar maken voor de energietransitie,...