11.8 C
De Bilt

Bloemendaal kan kansen openbaarheid pakken

Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie Bloemendaal (RKC) blijkt dat de wettelijke reactietermijnen op een Wob-verzoek conform de ‘Wet openbaarheid van bestuur’ (Wob) niet altijd worden gehaald. De eisen die de nieuwe ‘Wet open overheid’ (Woo) per 1 mei 2022 stelt, zijn nog scherper en vergen daarom extra inspanning van de gemeente Bloemendaal.

Landelijk onderzoek

Dit blijkt uit het rapport ‘De praktijk van de Wob’, dat de rekenkamercommissie van de gemeente Bloemendaal heeft gepubliceerd. Het rapport van de RKC vult meer specifiek voor Bloemendaal het landelijk onderzoek aan. Dit landelijk onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Aan het onderzoek deden in totaal 83 gemeenten mee.

Woo volgt Wob op

De ‘Wet openbaarheid van bestuur’ uit 1991 regelde de openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid. Inmiddels is de Wob per 1 mei 2022 opgevolgd door de Woo, die strengere eisen stelt dan de Wob, met name aan de reactietermijnen en voor wat betreft actieve openbaarheid.

Uitvoering Wob in lijn met onderzochte gemeenten

Qua uitvoering van de Wob lijkt Bloemendaal op veel punten op hoe het er in de andere onderzochte gemeenten toegaat. Over de jaren 2018 t/m 2020 zijn in Bloemendaal in totaal 114 Wob-verzoeken ingediend. Meer dan 80% hiervan was afkomstig van burgers. In circa 60% van de gevallen is niet binnen de gestelde termijn beslist. Dit bleek boven het landelijk gemiddelde van 50% te zijn.

Geen geformuleerd beleid in Bloemendaal

Bloemendaal kent, ook in lijn met de andere onderzochte gemeenten, geen beleid wat betreft actieve openbaarheid. Wel schaart Bloemendaal zich onder de gemeenten die ten tijde van het onderzoek al bezig waren met de invoering van de Woo. Zo worden de besluiten op Wob-verzoeken sinds 2020 gepubliceerd.

Opvolging Wob door Woo biedt kansen

De RKC concludeert dat er in Bloemendaal zorgvuldig met Wob-verzoeken wordt omgegaan. Wel is het zo dat de wettelijke reactietermijnen vaak niet worden gehaald. In de actuele situatie ziet de gemeenteraad niet toe op de uitvoeringspraktijk van de Wob.

In dat licht beveelt de RKC aan om een specifiek uitvoeringsbeleid voor de afhandeling van de Woo-aanvragen en de actieve openbaarmaking te ontwikkelen, te bezien wat de organisatie daarvoor nodig heeft en dit ook mogelijk te maken. Zo kan door kansen te pakken in actieve openbaarheid de betrokkenheid van de inwoners worden vergroot.

Ten slotte adviseert de RKC de raad om toe te zien op de mate waarin aan de eisen van de Woo wordt voldaan en zich hierover ook te laten informeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio