College kiest voor masterplan en nieuwe naam Stationsgebied

Purmerend – Het college van Purmerend heeft op 25 mei het stedenbouwkundig masterplan voor het stationsgebied vastgesteld. Dit plan biedt de kaders voor de transformatie die de komende 10 tot 20 jaar in dit gebied gaat plaatsvinden. Deze transformatie is nodig om te komen tot een gemengd stedelijk gebied waar wonen en werken wordt gecombineerd met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden.

Nieuwe naam

Om het belang en formaat van de beoogde transformatie te onderstrepen, is ook gekozen voor een nieuwe naam: het stationsgebied gaat verder onder de naam Waterlandkwartier. Het masterplan is een zogenaamd adaptief plan. Dat betekent dat het plan enige flexibiliteit heeft. Dit biedt de ruimte om bij te sturen en aan te scherpen waar nodig. Geen overbodige luxe bij een ontwikkeling die zoveel jaar beslaat.

Masterplan rond vijf thema’s

Het plan is opgebouwd rond vijf thema’s die gezamenlijk de stedenbouwkundige uitgangspunten en kaders vormen:

  1. Robuust ruimtelijk raamwerk: het kader en de plekken waarbinnen ontwikkelingen in het gebied plaats kunnen vinden. Waar zien we kansen voor wonen, voor werken, voor voorzieningen en voor recreatie.
  2. Nieuwe mobiliteit: door het masterplan wordt Waterlandkwartier optimaal ontsloten met openbaar vervoer (bus, trein en mogelijk in de toekomst HOV) en voor fietsers en voetgangers. De auto krijgt een minder prominente plaats in het gebied, terwijl het gebied en de binnenstad wel goed bereikbaar blijven. Door in te zetten op centrale gebouwde parkeervoorzieningen en deelmobiliteit komt er meer ruimte voor groen, om te wandelen, te fietsen en te spelen.
  3. Purmermix: Het Waterlandkwartier krijgt een hoog-stedelijk en levendig woon- en werkmilieu, volgens het masterplan. Dat betekent hogere gebouwen, met ruimte voor nieuwe en bestaande kantoren en ongeveer 1.800 woningen. Bij de bouw van die woningen is speciale aandacht voor vooral jongeren en ouderen. De krachtige groei van het aantal inwoners biedt draagvlak voor voorzieningen als winkels, scholen, zorg en horeca in het gebied zelf en in de omliggende wijken.
  4. Duurzaam & gezond: De nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen gaan voldoen aan strenge eisen op het gebied van energieprestaties en worden aardgasvrij gerealiseerd. Daarnaast biedt de nieuwe wijk ruimte voor sport en spel en worden bij de transformatie de principes van circulariteit toegepast, zodat bouwmaterialen optimaal worden hergebruikt.
  5. Groeikern van de toekomst: Het Waterlandkwartier wordt een stadsbuurt zoals Purmerend nu nog niet kent, met intensief gebruik van de ruimte, menging van functies, en een sterke eigen uitstraling qua architectuur. Daarbij staat de menselijke maat centraal. Gebouwen hebben een stevige basis, met een actieve levendige begane grond, die aansluit bij de bestaande bebouwing in Purmerend. Daarboven ontstaat een nieuwe eigentijdse skyline bestaande uit compacte hogere gebouwen en opbouwen.

Waterlandkwartier

Wethouder Thijs Kroese, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Waterlandkwartier is blij met het plan: “Hiermee zetten we een duidelijke koers voor de komende jaren uit. Een waarmee we woningen, werkgelegenheid en kwaliteit van leven aan de stad toevoegen. Wat mij betreft beginnen we morgen met bouwen!”

Over de nieuwe naam: “Waterlandkwartier verwijst naar de regio waar Purmerend toe behoort en zegt daarmee ook iets over de functie die wij als centrumgemeente hebben. Het Waterlandkwartier wordt een buurt zoals we die nog niet kennen. Het wordt stads en levendig en complementeert straks, met de historische binnenstad, het centrum van Purmerend. Het wordt daarmee een buurt voor alle Purmerenders en een extra trekpleister voor bewoners uit de omringende gemeenten.”

Station aan de Waterlandlaan

Het station krijgt met het masterplan een belangrijke rol in het gebied. Door het ontwikkelen van een zogenaamde OV knoop, een plek waar verschillende vormen van openbaar vervoer samenkomen, neemt de bereikbaarheid van de stad en de regio toe. “Purmerend heeft een fantastische OV-verbinding met Amsterdam. Binnen onze eigen stad is er nog ruimte voor verbetering. Een OV-knoop geeft een stevige impuls aan het openbaar vervoer binnen Purmerend en zorgt voor een betere ontsluiting richting de regio”, aldus wethouder Eveline Tijmstra, binnen het college verantwoordelijk voor mobiliteit.

Het Masterplan wordt begin juni aangeboden aan de gemeenteraad. Die neemt op 30 juni een definitief besluit erover.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Herinrichting wijk Warande: inwoners uitgenodigd mee te denken en praten

Beverwijk – Het voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van de wijk Warande in Beverwijk is opgesteld. En klaar om gepresenteerd te worden. Inwoners kunnen...

15 juni: onderzoek naar geluidsadaptief bouwen van start

Op 15 juni wordt in Haarlemmermeer gestart met het opbouwen van een zogenaamd fieldlab, waar onderzoek wordt gedaan naar geluidsadaptief bouwen. De proef komt...

Gemeente en Parteon eens over vervolg project Dwarsstraten in Rosmolenwijk

Zaanstad - Sinds 2008 werken woningcorporatie Parteon en gemeente Zaanstad samen om de woningen en de openbare ruimte in ‘de Dwarsstraten’ (Rosmolenwijk) te verbeteren....

Signeersessie en wijnproeverij voor ‘de Wijnboer’

Heemstede - Zaterdag 19 juni is er een wijnproeverij en signeersessie met Charlotte Marres en Olle Swets over hun boek 'De Wijnboer', om 14.00...

Pieter Koolwijk signeert nieuwe boek op 19 juni

Heemstede - Zaterdagochtend 19 juni signeert en leest Pieter Koolwijk voor uit zijn nieuwste boek Luna om 10.30 uur bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede. Luna is...

Gemeente lanceert campagne Be on Track

Zaanstad - ‘Alle kinderen en jongeren in Zaanstad moeten gelijke kansen hebben op een mooie toekomst’, zegt burgemeester Jan Hamming. ‘We zien helaas dat...

Pubers krijgen verkeerslessen om verkeersgedrag veiliger te maken

De provincie betaalt 1,3 miljoen euro mee aan verkeerslessen op Noord-Hollandse scholen. Met name pubers laten zich makkelijk afleiden door hun mobieltjes. Daarmee brengen...

Leeuwen blijven definitief in ARTIS

Amsterdam - De leeuwen blijven in ARTIS. Twee filantropen zijn voor de leeuwen in de bres gesprongen, zij gaan het nieuwe verblijf financieren. Afgelopen...