Extra geld van het Rijk geeft Haarlemmermeer lucht

Haarlemmermeer – Dinsdag sprak het college van B&W over de programmabegroting 2022. Deze wordt elf november in de gemeenteraad behandeld. Duidelijk is dat Haarlemmermeer financieel weer uit het dal kruipt. Bij de Voorjaarsrapportage 2021 was de verwachting dat het begrotingsjaar 2022 een tekort van tien miljoen zou opleveren. Door het eerder toegezegde extra geld vanuit het Rijk sluit 2022 nu met een relatief klein positief saldo. 

Extra Geld

Nu blijkt uit de zogenaamde septembercirculaire dat er meer geld van het Rijk komt. Daardoor zal ook het jaar 2023 positief sluiten. Voor 2024 is dat nog de vraag. Het lijkt erop dat het begrotingsjaar 2025 met een plus sluit. Daarin zitten ook de € 13 miljoen aan ombuigingen waartoe de gemeenteraad heeft besloten. Ondanks de financiële meevallers zullen de bezuinigingen nog steeds nodig zijn. 

De gemeenteraad heeft 1 juli 2021 besloten tot een pakket ombuigingsmaatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025. Oorzaken van het voorspelde tekort zijn met name de kosten van de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Het college wil dat sportservice Haarlemmermeer blijft bestaan. Door de bezuinigingen hierop deels terug te draaien, zal sportservice Haarlemmermeer ook de rijksbijdrage behouden en kunnen de diensten voor een groot deel gecontinueerd worden. Daarmee voert het college de aangenomen motie van de gemeenteraad uit. 

Jurgen Nobel is blij dat door de bijdragen van het Rijk wat ruimte is ontstaan. “Maar we kunnen niet achteroverleunen. We moeten scherp blijven op onze inkomsten en uitgaven. Dit is de laatste begroting van dit college. Volgend jaar zijn er verkiezingen en zal er een ander college zijn. Ook zij moeten met een gezond huishoudboekje kunnen beginnen.” 

De begroting is ingehaald door de realiteit

Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot een pakket ombuigingen. Met pijn in het hart heeft het college dit pakket aan de raad voorgelegd. De meest recente financiële rijksbijdrage zorgt er echter voor dat we zijn ingehaald door de realiteit. De uitkomsten van de zogenaamde septembercirculaire hebben ook het college verrast. Om die reden zal het college naast de begroting met een raadsvoorstel komen, waarbij de bezuinigingen deels teruggedraaid zullen worden. Het college heeft oog voor de impact van de bezuinigingen op organisaties en inwoners. We zullen daarom in eerste instantie de inwoners en organisaties die het hardst geraakt worden door de ombuigingen zoveel mogelijk ontzien.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Partijen en kandidaten gemeenteraadsverkiezingen bekend

De gemeenten Beemster en Purmerend fuseren op 1 januari 2022 tot de nieuwe gemeente Purmerend. Nieuwe partijen en kandidaten maken hun opwachting. Inwoners van...

Maakonderwijs krijgt volop prioriteit in Bergen en Heiloo

Circulaire economie moet ook in het onderwijs een plaats krijgen. Het Circulair Ambachtscentrum krijgt steeds meer vorm als gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bergen,...

College van Waterland presenteert sluitende begroting 2022

Waterland - Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is erin geslaagd om voor 2022 een sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad te...

Regenboogweek van start

Purmerend - Maandag 11 oktober openden wethouders Harry Rotgans (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) de Purmerendse Regenboogweek. Op het bordes van het Purmerends Museum...

Controle van 300 opslagboxen in Wormerveer

Zaanstad - De gemeente Zaanstad op 27 september ongeveer 300 opslagboxen in Wormerveer gecontroleerd, samen met de Omgevingsdienst, de Douane, de Nationale Politie en...

Treintje slimme auto’s remt zélf voor rood verkeerslicht

Amsterdam - Afgelopen zomer heeft op de provinciale wegen rondom Schiphol een unieke proef plaatsgevonden. Voor het eerst gebruikte een treintje auto’s informatie uit...

Nota maaibeleid Zaanstad: naar een biodivers en natuurlijker maaibeheer

Zaanstad komt met een nieuw maaibeleid om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Er is landelijk een sterke afname van biodiversiteit door bevolkingsgroei,...

Wethouder leest voor aan leerlingen op ‘Dag van de Duurzaamheid’

De Ronde Venen - Wethouder Alberta Schuurs van De Ronde Venen was vrijdagmorgen 8 oktober te gast op de openbare basisschool De Eendracht. Zij...