Gebiedsperspectief Amstelscheg heeft gezamenlijke vernieuwing ondergaan

Het Gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 wordt geactualiseerd door de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel hebben samen met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Actualisatie is nodig omdat de druk op het gebied toeneemt en vanwege opgaven rond onder meer duurzaam grondgebruik en biodiversiteit.

Aftrap

Bij wijze van aftrap fietsten de bestuurders vrijdag 5 november 2021 door het bijzondere gebied. Bureau Over Morgen is ingeschakeld om de toekomst van het gebied samen met gebruikers, bewoners, ondernemers en belangenorganisaties te beschrijven. 

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap van de provincie Noord-Holland: “Amstelscheg is een provinciaal beschermd landschap dat we moeten koesteren en beschermen. Naast thema’s als het toenemen van de biodiversiteit, de toekomst van de landbouw en klimaatopgaven zien we in toenemende mate dat de randen van het gebied verstedelijken. Het is goed om samen aan de slag te gaan om deze uitdagingen aan te pakken. Dan blijft het gebied open, toegankelijk en leefbaar.”

Beeld uit 2011 herijken

Het bestaande Gebiedsperspectief & Beeldkwaliteitsplan Amstelscheg dateert uit 2011 en wordt nog steeds gebruikt. Ondertussen neemt de druk op het gebied toe en onderstrepen nieuwe ontwikkelingen en opgaven het belang van herijking van de toekomst van de Amstelscheg. Thema’s als water, energie, bodemdaling en duurzaam grondgebruik, klimaatbestendigheid en biodiversiteit naast recreatieve druk krijgen een plek in de geactualiseerde visie. Om ook daadwerkelijk aan de slag te kunnen wordt er ook een uitvoeringsprogramma gemaakt.

Draagvlak

Wethouder Floor Gordon (Amstelveen, ruimtelijke ordening en groen): “De Amstelscheg is zeer geliefd, er is grote betrokkenheid, er lopen al tal van projecten maar de bestuurlijke en inhoudelijke samenhang ontbreekt soms te veel. Het is belangrijk dat bureau Over Morgen het perspectief in nauwe samenwerking met gebiedspartners opstelt en hen actief betrekt.” Naast de publieke gebiedspartners worden inwoners, ondernemers en organisaties die actief zijn in de Amstelscheg uitgenodigd om het komend jaar een bijdrage te leveren. Om daarmee niet alleen draagvlak maar ook inzicht, inzet en eigenaarschap van de gebiedspartners te benutten en te vergroten.

Amstelscheg

De Amstelscheg kenmerkt zich als een rivierenlandschap en een agrarisch polderlandschap en is een voormalige rijksbufferzone. Het gaat om de groene zone ten oosten van Amstelveen, ten westen van Amsterdam Zuidoost en ten zuiden van Amsterdam met de kern Ouder-Amstel er middenin liggend. Dwars door het gebied lopen de A9 en de A10 en de A2 begrenst het gebied aan de oostzijde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img