16.2 C
De Bilt

Rijk kent geen Regio Deal toe aan de Sierteeltregio

Afgelopen vrijdag maakte het Rijk bekend dat het de aanvraag voor de Regio Deal Sierteeltregio helaas niet heeft geselecteerd. De greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek dienden de aanvraag in voor de financiering van concrete projecten die de brede welvaart in de regio’s versterken. Nu het voorgestelde bedrag van €20 miljoen niet beschikbaar komt vanuit het Rijk, gaat de sierteeltregio op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. Maar ook een gewijzigde aanvraag indienen bij de volgende tranche Regio Deals, is een optie.

In oktober dienden veertien gemeenten en het Hoogheemraadschap Rijnland een aanvraag in voor een Regio Deal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Holland Rijnland ondersteunde bij de aanvraag.

Geen Regio Deal

Bij een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in een bepaalde regio. Het kabinet stelde voor de periode tussen 2022 en 2025 in totaal €900 miljoen beschikbaar voor de Regio Deals. Voor elke investering betaalt de regio zelf ook mee. Het Rijk betaalt maximaal de helft van elke benodigde investering. Dat het Rijk de aanvraag van de drie Greenportregio’s binnen Holland Rijnland niet heeft geselecteerd, is een teleurstelling.

Maar omdat de regio’s zeer veel belang hechten aan het doorgaan van de projecten, gaan zij op zoek naar andere mogelijkheden voor de bekostiging daarvan. Een andere mogelijkheid is om een verbeterde aanvraag in te dienen eind 2024, bij de volgende tranche Regio Deals van het Rijk. De provincie Zuid-Holland heeft al uitgesproken dat het die aanvraag gaat ondersteunen.

Toekomstbestendige sierteeltregio’s

De projecten geven een impuls aan een weerbare en vitale landelijke regio, met een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Een duurzaam en circulair sierteeltcluster is hierbij de basis voor brede welvaart van inwoners. Het sierteeltcluster is niet alleen belangrijk voor de regionale economie, maar ook voor de brede welvaart. Naast het toekomstbestendig maken van de sierteelt, moeten beoogde projecten bijdragen aan gezondheid en veiligheid van inwoners, onderwijs, arbeidsmarkt, water en bodem, energie en circulariteit.

Aanleiding voor de aanvraag Regio Deal Sierteeltregio, is dat de brede welvaart binnen de drie regio’s onder druk staat. Die kwetsbaarheid komt onder meer naar voren in de leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Daarnaast zijn er zorgen over ondermijning, waarbij criminele activiteiten infiltreren in de samenleving. Andere aandachtspunten zijn het veelvuldig gebruik van plastic, gewasbeschermingsmiddelen en niet-duurzame, geïmporteerde potgrond. Deze zaken hebben stuk voor stuk een negatieve impact op de gezondheid en het milieu. Verder wordt gekeken naar projecten om jongeren enthousiast te maken voor de grote diversiteit aan banen in de sierteeltregio.

Brede coalitie

Bij de aanvraag van de Regio Deal waren de volgende partijen betrokken: Gemeenten Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen, Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland.
Andere stakeholders zijn de ministeries I&W, OCW, LNV, EZK, SZW, J&V en BZK, de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, de greenports Boskoop, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek, verschillende onderwijsinstellingen, bedrijven en kennisinstellingen en belangverenigingen en maatschappelijke organisaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio