17.3 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Hoofddorp verkeersveilig en goed bereikbaar – ook in de toekomst

Het college van B&W heeft deze week de Nota van Beantwoording Verkeerstructuurplan Hoofddorp vastgesteld. In deze nota staan alle antwoorden op de bijna 800 reacties die zijn binnengekomen op het Verkeersstructuurplan Hoofddorp 2023. Daarnaast heeft het college besloten om de raad voor te stellen om het gewijzigde Verkeersstructuurplan Hoofddorp 2023 vast te stellen. 

Aanleiding

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er zeker 20.000 woningen bij en vele arbeidsplaatsen. Een deel van die woningen komt in Hoofddorp, denk aan Hydepark, waar 4000 nieuwe woningen komen. Of aan alle ontwikkelingen rondom Spoorzone. Hoofddorp ontwikkelt zich tot stad. Die ontwikkeling betekent dat er verkeersmaatregelen nodig zijn om Hoofddorp veilig en goed bereikbaar te houden. De gemeente bereidt zich hierop voor door het maken van een verkeersstructuurplan. Op tijd vooruitkijken biedt kansen om op tijd maatregelen te treffen.  

Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer: “Wat iedereen wil, is dat Hoofddorp ook in de toekomst veilig en bereikbaar blijft. Als je bijvoorbeeld in het centrum wil zijn, dan moet je daar op een prettige manier kunnen komen. En als je daar niet hoeft te zijn, dan kun je op een gemakkelijke manier naar de randen navigeren. Op die wijze komen de verkeersstromen niet met elkaar in de knoop, wat de doorstroming bevordert.”

Participatie

Bij het opstellen van het verkeersstructuurplan (eind 2021 en begin 2022) heeft de gemeente inwoners en ondernemers om ideeën gevraagd. Zij weten wat er speelt en waar behoefte aan is. Aansluitend is een concept-verkeersstructuurplan opgesteld waar iedereen op kon reageren (september-november 2022). Veel mensen uitten hun zorgen over de gevolgen van bepaalde maatregelen op hun directe leefomgeving. De meeste reacties gingen over vier onderwerpen: een mogelijk autoluwe Van Heuven Goedhartlaan; een nieuwe weg door Toolenburg; een busbaan door de wijk Graan voor Visch en een fietspad op de Geniedijk tussen de Nieuweweg en de Van Heuven Goedhartlaan.

Aanpassingen voor Hoofddorp

De participatie heeft geleid tot aanpassingen. Zo wordt onder andere eerder gestart met een brede belangenafweging voor de ontsluiting van het zuidelijk deel van Hoofddorp met hierin opgenomen de Toolenburgerweg. Bij deze brede afweging wordt opnieuw geparticipeerd en komen ook thema’s als recreatie en groen aan bod. Plus de effecten op de omliggende straten en wijken. MeerOV (het lokale busnet) wordt toegevoegd aan het verkeersstructuurplan. En het NS-station blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Ophalen en afzetten van passagiers blijft mogelijk.

Terugkoppeling

Afgelopen week zijn de wijkraden van Hoofddorp geïnformeerd over het aangepaste verkeersstructuurplan-hoofddorp

Dinsdag 18 april worden om 19.00 uur alle inwoners van Haarlemmermeer geïnformeerd via een onlinebijeenkomst. Deze is te volgen via: https://youtube.com/live/gktHBEU-25w?feature=share

Vervolg besluitvorming

Het eindconcept ligt nu bij de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad in mei het verkeersstructuurplan bespreekt. Zodra de datum van deze vergadering bekend is, publiceert de gemeente de datum op deze website.

U kunt de vergadering bijwonen. Ook kunt u zich aanmelden om de gemeenteraad toe te spreken. U leest er meer over op de site van de gemeenteraad.

Uitvoering

Aan een groot deel van de maatregelen die in het plan staan, wordt al gewerkt. Zoals aan het doortrekken van de NZ/lijn naar Hoofddorp, de Nieuwe Bennebroekerweg en de Hoogwaardige Openbaarvervoer Verbinding (HOV) Noordwijk-Schiphol. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt de komende vijf jaar gestart met de uitvoering van een aantal kortetermijnmaatregelen. Dat zijn onder meer het opwaarderen van het fietsnetwerk (het uitwerken en prioriteren van onderdelen uit het Fietsplan) en betere loop-en fietsbereikbaarheid van winkelcentra en scholen. Dit betekent goed oversteekbare en veilige straten en duidelijke loop-en fietsroutes en fietsenstallingen. Ook worden de schoolomgevingen in Hoofddorp veiliger ingericht. Denk aan betere oversteekplekken, meer voorrang voor fietsers, smallere rijbanen en andere maatregelen om de snelheid van auto’s te verlagen.

De uitvoering van de meeste maatregelen ligt nog ver weg. Daarnaast moeten veel maatregelen ook eerst nog worden onderzocht of uitgewerkt. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio