Inspraak ontwerpbestemmingsplan project Aanpak verkeersdrukte Thorbeckeweg

Oostzaan/Zaanstad Van 27 mei tot en met 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Oostzaan en Zaanstad inspraak hebben op het ontwerpbestemmingsplan van het project Aanpak Verkeersdrukte Thorbeckeweg. Om de doorstroming en veiligheid voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers op deze weg te verbeteren, zijn maatregelen nodig. Voor enkele maatregelen moeten delen van de Thorbeckeweg een andere bestemming krijgen. De gemeente Oostzaan en Zaanstad hebben voor die delen een apart bestemmingsplan gemaakt.

Aanpassingen in bestemmingsplan nodig

In een bestemmingsplan staat beschreven hoe grond gebruikt mag worden en wat er op gebouwd mag worden. Op sommige plekken moet de bestemming aangepast worden om de maatregelen uit te kunnen voeren. Zo is het nodig het Shell-tankstation te verplaatsen naar een andere plek aan de rand van het Vijfhoekpark, richting de A8. De bestemming moet daarvoor aangepast worden van groen naar een brandstofverkooppunt. Omdat op de oude plek van het tankstation een nieuwe ingang naar het park komt, moet hier juist de bestemming naar groen worden veranderd.

Dat gebeurt ook in Oostzaan waar het Esso-tankstation plaats maakt voor groen. Verder moeten er bestemmingen worden veranderd voor de aanleg van een fietsbrug en fietstunnel in Oostzaan voor een veilige oversteek van fietsers. Dat is ook nodig voor het aanpassen van kruispunten en het maken van extra rijstroken om files te verminderen. Op www.thorbeckeweg.zaanstad.nl staat een animatievideo waarin alle maatregelen te zien zijn. Dit geeft een goed beeld van hoe de weg er straks uit komt te zien. 

inspraak
Kruispunt bij de Vijfhoek – foto bestaande situatie tofo: gemeente Zaanstad

Inspraak op ontwerpbestemmingsplan

Vanaf 27 mei zijn de ontwerpbestemmingsplannen van Oostzaan en Zaanstad te bekijken via www.thorbeckeweg.zaanstad.nl. Daarnaast vinden inwoners hier informatie over hoe zij inspraak (zienswijze) kunnen geven. Dat kan van 27 mei tot en met 7 juli. Tijdens de reactietermijn organiseren Gemeente Oostzaan en Gemeente Zaanstad ieder een online bijeenkomst waarin de aanpassingen in het bestemmingsplan worden uitgelegd en inwoners vragen kunnen stellen. Voor Zaanstad is dat dinsdagavond 8 juni, voor Oostzaan is dat woensdagavond 9 juni. Via de hierboven genoemde website kunnen inwoners zich hier vanaf 27 mei voor aanmelden. De direct omwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging via de post. De eventuele zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden na de reactietermijn verwerkt. Daarna beslissen de gemeenteraden over de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan.

Vervolgstappen in het project

De verwachting is dat de gemeenteraden van Oostzaan en Zaanstad het bestemmingsplan in oktober 2021 vaststellen. Daarnaast wordt waarschijnlijk begin 2022 een start gemaakt met een aantal voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, en het kappen en herplanten van bomen. Dat wordt niet geregeld in een bestemmingsplan, maar in een omgevingsvergunning. Als de vergunningaanvraag is goedgekeurd, wordt het besluit zes weken ter inzage gelegd.

Inwoners kunnen een reactie indienen als zij dat willen. Voor het kappen en herplanten van de bomen wordt een groenplan gemaakt waarin staat hoe hiermee wordt omgegaan. Inwoners die hier meer over willen weten of willen meedenken, kunnen via de website www.thorbeckeweg.zaanstad.nl een mail sturen naar de omgevingsmanager van het project. Dit jaar wordt ook gezocht naar een aannemer. Naar verwachting kan in 2023 gestart worden met het in stappen uitvoeren van de verschillende maatregelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Ontwikkeling Peperstraat belangrijk voor toekomst van Zaanstad

Het college stelt aan de gemeenteraad van Zaanstad voor om door te gaan met de ontwikkeling van 530-550 woningen op de Peperstraat. De 122...

Klimaatvriendelijke tuin is voor iedereen

Zaandam - Hoe kunnen we het regenwater na extreme buien zo opvangen dat het geen overlast geeft? Dat is onder meer te zien in...

Aanpak ondermijning in Zaanstad over 2020 in beeld

Zaanstad sloot 26 drugspanden in 2020. In de panden zijn 21 kilo heroïne, 57 kilo mdma, bijna 600.000 mdma-pillen en ruim 3.200 hennepplanten gevonden....

Eerste Heemsteedse Klimaatburgemeester doet dringende oproep aan ondernemers en vastgoedeigenaren

Heemstede - Woensdag 22 september werd afscheidnemend bestuurslid Dick van Zadelhoff van zonne-coöperatie Zon op Heemstede direct geïnstalleerd als eerste Klimaatburgemeester van Heemstede. De...

Regio IJmond lanceert campagne tegen steekwapenbezit onder jongeren

Vandaag begint de campagne tegen (steek)wapenbezit en –geweld onder jongeren. Wil jij indruk maken bij je vrienden door een mes te dragen? Of wil...

Informatiepunt digitale overheid in bibliotheek

Aalsmeer - Bibliotheek Amstelland is daarom gestart met het Informatiepunt Digitale Overheid, nu contact met de overheid steeds vaker online gaat. Maar dit is...

Baby groente tas heeft positief effect op inname bij baby’s

Purmerend - De Baby Groente Tas (www.babygroentetas.nl) heeft een positief effect op frequentie, variatie en ‘vroeg starten’ met groente geven. Op dinsdag 21 september...

‘Ga voor Lucht’ campagne door kinderen van Aalsmeer

Aalsmeer - De kinderraad van Aalsmeer heeft in samenwerking met Brijder Verslavingszorg en Buurtwerk een campagne gemaakt voor een rookvrije generatie. Er zijn vier...