Masterplan Hembrug: een nieuwe stap voor het Hembrugterrein

Zaanstad – In het nieuwe Masterplan Hembrug stippelen gemeente Zaanstad en eigenaar van het gebied Hembrug Zaandam B.V. (HBZ) een nieuwe koers uit voor het Hembrugterrein. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Ik ben erg blij met deze stap. Het Masterplan is een integraal plan, dat de basis is voor de verschillende deelplannen over bijvoorbeeld mobiliteit en openbare ruimte. We schetsen hiermee een ambitieus toekomstbeeld voor het Hembrugterrein. Daarin spelen naast nieuwbouw ook het landschap, groen, natuur, water, de bestaande gebouwen, de ondernemers op het terrein en duurzaamheid een belangrijke rol.

20 procent sociale huurwoning

Van de geplande maximaal 120.000 vierkante meter woningen, moet minimaal 20 procent een sociale huurwoning zijn. We behouden en versterken het Hembrugbos als groene kern van het Hembrugterrein. Samen met HBZ – eigenaar van de monumentale gebouwtjes in het bos – maken we een visie om het bos te beschermen en zo te ontwikkelen dat de natuurwaarden, ecologie en biodiversiteit optimaal aandacht krijgen.’ Het college vraagt de gemeenteraad het Masterplan Hembrug vast te stellen.

Noord en zuid

Met het Masterplan Hembrug wordt de ontwikkeling van het Hembrugterrein opgesplitst in een noordelijk en zuidelijk deel. In het noordelijke deel komt het merendeel van de woningen. De ontwikkeling van dit deel start als eerste. Breunesse: ‘Ondanks de tegenslagen bij de ontwikkeling van dit bijzondere Zaanse gebied, is de ontwikkeling niet tot stilstand gekomen. Het noordelijk deel ligt verder weg van de haven en de havenbedrijven in Westpoort, waardoor woningbouw in dit deel relatief eenvoudiger kan worden gerealiseerd als we kijken naar wet- en regelgeving over bijvoorbeeld geluid en geur. We zijn samen met HBZ in gesprek en stemmen af met de bedrijven, ondernemers en bewoners op en rondom het Hembrugterrein.’

Hoogte geplande gebouwen

Het Masterplan Hembrug stelt voor om gebouwen van vijftien en twintig meter hoog toe te staan, mits de gemiddelde bouwhoogte op het Hembrugterrein tussen de twaalf en vijftien meter is. Zo is er meer ruimte voor groen en openbare ruimte. Tussen deze gemiddelde hoogtes is ruimte voor enkele gebouwen tot een maximum van 30 meter. Ook stelt het college aan de raad voor om de mogelijkheid van in principe één gebouw van tussen de 30 en 45 meter in het noordwestelijke deel van het terrein te mogen onderzoeken. Er is meer onderzoek (naar o.a. bezonning) en dialoog met de omgeving nodig om hier later een gedegen besluit over te kunnen nemen.

Behoud van cultuurhistorisch erfgoed

Sabine Renders, projectdirecteur HBZ: ‘Industriële hallen, bestaande monumentale én niet-monumentale gebouwen willen we zoveel mogelijk behouden als cultuurhistorisch erfgoed. Ook de prachtige artefacten, zoals de bunkers in het bos en de leidingstraten op het terrein, integreren we in het totale plan voor Hembrug. Naast het bos en de ligging aan het water, ontleent het Hembrugterrein júíst aan deze gebouwen en artefacten zijn spannende en stoere karakter. Deze contrasten maken het tot een uniek gebied.’ Op het Hembrugterrein zijn succesvolle, innovatieve ondernemers, kunstenaars en bedrijven gehuisvest. Breunesse: ‘Zij hebben Hembrug op de kaart gezet. Wij willen deze én andere ondernemers in de toekomst de gewenste ruimte bieden.’

Masterplan Hembrug: duurzame ontwikkeling

Het Masterplan Hembrug benadert het Hembrugterrein als één natuurgebied, met variatie in de samenstelling van het groen. Voor een deel van de nieuwbouw op het terrein moeten bomen (niet in het bos) worden gekapt, maar er wordt meer oppervlakte aan bomen terug geplant. Renders: ‘Dat Hembrug een duurzame werk- en woonlocatie wordt voor ondernemers, bewoners en bezoekers staat voor ons als een paal boven water. Onze duurzame ambities voor Hembrug liggen op het gebied van mobiliteit, energie, klimaat, natuurinclusiviteit, gezondheid en circulariteit. Om te innoveren op het vlak van duurzaamheid gaan we niet alleen uit van onze eigen kracht, maar ook van de kracht en de energie van de bewoners, de makers en de ondernemers op het terrein zelf.’

Hembrugbos

Voor het Hembrugbos is een document gemaakt met de kernkwaliteiten en richtlijnen van het bos. Dit document is de basis voor de verdere uitwerking van de plannen voor het bos. Breunesse: ‘Het Hembrugbos is een unieke plek. Daar moeten we erg zuinig op zijn.’

Vervolg samen met de omgeving

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het Masterplan Hembrug, volgen een mobiliteitsplan, een masterplan voor de openbare ruimte en een beeldkwaliteitsplan voor het Hembrugterrein. Gelijktijdig wordt een visie voor het Hembrugbos uitgewerkt en voor het noordelijk deel (en later voor het zuidelijk deel) een bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan. Net als bij het Masterplan Hembrug betrekt HBZ de omgeving bij het opstellen van deze plannen. Tijdens ‘Aan de Hembrugtafel’-bijeenkomsten informeert HBZ geïnteresseerden over de ontwikkelingen. Via onder andere kleinere themabijeenkomsten, digitale enquêtes, inloopspreekuren en de website kan een ieder zijn ideeën en wensen kenbaar maken. Meer informatie via www.hembrugontwikkelt.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Inspraak ontwerpbestemmingsplan project Aanpak verkeersdrukte Thorbeckeweg

Oostzaan/Zaanstad - Van 27 mei tot en met 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Oostzaan en Zaanstad inspraak hebben op het...

Zwembad De Slag stap dichterbij realisatie

Zaandam - Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp van zwembad De Slag en hebben het krediet beschikbaar gesteld voor de bouw. Het...

Huurkorting voor Zaanse horeca en detailhandel in crisis

Zaanstad - Huurkorting is één van de middelen die de gemeente Zaanstad aan ondernemers in de horeca en (een deel van) de detailhandel aanbiedt....

Burgemeester Wormerland stuurt jongeren brief over vaaroverlast

Wormerland - Burgemeester Judith Michel van de gemeente Wormerland vraagt in een brief aan alle jongeren mee te helpen en elkaar aan te spreken...

Koning opent tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum voor scholieren

Amsterdam - Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag 18 mei de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wegens de geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19...

Start tijdperk waarin glasvezel de standaard is voor supersnel internet

Amsterdam - IJburg in Amsterdam heeft samen met vijf andere gebieden in Nederland met glasvezel de primeur. KPN heeft daar het kopernetwerk uitgezet, waardoor...

Fixi voor makkelijke melding maken problemen openbare ruimte Aalsmeer

Aalsmeer - Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gemaakt of opgeruimd moet worden? Dat kunt u doen met...

Campagne ‘Ik zit klem’ voor meer bewustwording over huiselijk geweld

Zaanstad - Acht gemeenten uit Zaanstreek – Waterland trekken samen op met een publiekscampagne over huiselijk geweld. Ze vragen aandacht voor alledaagse situaties waarin...